Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararıyla İlgili Basın Bülteni - Haberler
Haberi Paylaş

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararıyla İlgili Basın Bülteni

Habermetre - Haberler | Toplum
Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu Kararıyla İlgili Basın Bülteni

T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüOrman Yangınları ile Mücadele KomisyonuKararıyla İlgili Basın Bülteni"Adana İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" tarafından Sayın Valimiz Süleyman Elban başkanlığında aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür: 1- ORMAN...

Haberi Kaydet

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu

Kararıyla İlgili Basın Bülteni

"Adana İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu" tarafından Sayın Valimiz Süleyman Elban başkanlığında aşağıdaki kararların alınması uygun görülmüştür:

1- ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

1. 1- Orman yangın mevsiminin başlangıcı olan 01. 05. 2020 tarihinden itibaren Adana Orman Bölge Müdürlüğü Merkezi ile İşletme Müdürlükleri Merkezlerinde, İşletme Şeflikleri ve yangın gözetleme kule ve kulübelerinde bulunan tüm telsizlerin faaliyete geçirilerek kesintisiz şekilde haber leşmeye açık tutulması Bölge Müdürlüğünce sağlanacaktır.

1. 2- Orman İşletme Şefliğince, Orman İşletme Müdürlüğüne ve Orman Bölge Müdürlüğüne ulaştırılan orman yangını ihbarı, haber alınır alınmaz, yangın çıkış yerini ve saatini o günkü yangın nöbetçi amiri tarafından derhal;

Orman Bölge Müdürlüğüne, Orman Genel Müdürlüğüne, Valiliğe, Kaymakamlığa, Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına telefonla veya telsizle derhal bildirilecektir. Ayrıca İlimiz Valisine çıkmış olan orman yangını hakkında Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü veya Bölge Müdür Yardımcısı veya Bölge Müdürü tarafından bizzat bilgi verilecektir. Yangın haberi telefon veya telsiz ile bildirilmiş ise ayrıca yazı ile de teyit edilecektir. İl Afet ve Acil (AFAD) Müdürlüğüne telefonla bilgi verilecektir.

1. 3- Orman İşletme Müdürlüklerine ve İşletme Şefliklerine bağlı olarak kurulmuş olan yangın ilk müdahale ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde araç ve gereç temin edilecektir. Bu araçlara, araç telsizi takılacaktır.

1. 4- Mayıs-Kasım ayları arasında Orman Bölge Müdürlüğü Merkezinde, İşletme Müdürlüklerinde, İşletme Şefliklerinde yangın nöbetleri tutulacaktır. Nöbet listeleri aylık olarak tanzim edilerek ilgililere tebliğ edilecektir. Nöbet listelerinin amirlerce onaylanıp muntazaman denetlenmesi yapılacaktır.

1. 5- Yangın mevsimi boyunca ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar takip edilecek, özellikle yaylak ve kışlaklara giden göç yolları boyunca ve göç süresince bu takipler sıklaştırılacaktır. Bölgemizde bulunan yayla yollarında, yolların yoğun kullanıldığı günlerde ve orman yangını çıkabilecek kritik günlerde denetim sıklaştırılacaktır.

1. 6- Orman içinde ve kenarında, özellikle orman yangınlarına hassas olan yerlerde, rastgele konaklamaya izin verilmeyecek, konaklama yapanlardan ve orman içi boşluklarda çobanlık yapanların kimlik tespiti yapılacak, ağaçlandırma sahalarında arıcılık amacıyla konaklamaya izinsiz kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu hususlarda toplu koruma ekiplerinin dikkatleri çekilecek ve bunların izlenmeleri ekiplerce sağlanacaktır.

1. 7- Yangın mevsimi süresince, ağaçlandırma, üretim, taşıma ve yol inşaat hizmetlerinde çalışan işçilerimizin yangına sebep olacak davranışlara meydan vermemeleri için işçiler, ilgili İşletme Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarınca izlenecek ve gerekli şekilde uyarılacaktır.

1. 8- Orman içi dinlenme yerlerinde, özellikle hafta sonu ve resmi tatil günlerinde denetlemeler sıklaştırılacak, ateş yakılmasına izin verilmeyecek ve orman içi dinlenme yerlerinde gecelemeye müsaade edilmeyecektir.

1. 9- Orman alanlarına yakın yerlerde ve kırsal alanlarda kesinlikle havai fişek kullanılmayacaktır.

1. 10- Orman İşletme Müdürlüklerince yangın eylem planlarında belirtilen önlemlerin eksiksiz alınması İşletmesince sağlanacaktır. Yangınların söndürülmesinde kullanılacak araç-gereç ve malzemeler bakımlı ve kullanıma hazır halde bulundurulacaktır.

1. 11- Orman Muhafaza Memurları, 6831 Sayılı Yasanın 82 ve 86. maddelerinde kendilerine verilen ve Devlet Ormanlarında izinsiz dolaşanların, şüpheli kişilerin hüviyetlerinin tespiti ve orman sınırları dışına çıkarma yetkilerini tam olarak kullanacaklardır. Ayrıca en yakın Asayiş Kuvvetlerine haber vereceklerdir.

1. 12- Orman sayılan alanlar dışındaki yangınlarda ormana sirayet etme riski bulunan kırsal alan (Anız, Bağ, Bahçe vb. ) yangınlarının söndürülmesine imkanlar ölçüsünde katkı sağlanacaktır. Kesinlikle kapalı alan yangınlarına müdahale edilmeyecektir. Kapalı alan yangınlarında talep halinde su ve köpük desteği sağlanacaktır.

1. 13- 6831 Sayılı Orman Kanununun 08. 02. 2008 tarih ve 5728 sayılı yasa ile 104, 105, 107 ve 110. maddelerinde belirtilen cezalar güncelleştirilmiştir. Buna göre, Devlet Ormanlarında;

Orman teşkilatında görevli olanlardan yangın yerine yardım göndermeyenlerle, alaka göstermeyenlere T. C. K. 170. mad. göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis, Kuraklık veya yangın nedeniyle olağanüstü zamanlarda alınan tedbirlere uymayanlara 427, 00-TL idari para cezası, (107. Mad. En büyük mülki amirce Kabahatler Kanununun 32. maddesine göre verilir. ) Orman İdaresince belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde geceleyene 163, 00-TL idari para cezası, (110/1 Mad. Orman İşletme Şefince) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakan ve yakılan ateşi söndürmeden mahalli terk edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, (110/2) Ormanlarda sönmemiş sigara veya yangına dolaylı yol açabilecek madde atanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, (110/2) Ormanlara dört kilometre mesafede ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 31. ve 32. maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzeri bitki örtüsünü yakanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası, (110/2) Dikkatsizlik ve tedbirsizlikle orman yangınına sebebiyet verenlere 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası, (110/3) Kasten orman yakanlara 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 10. 000 güne kadar adli para cezası, (110/4 fıkra) Terör amaçlı orman yakılması halinde müebbet hapis ve 20. 000 güne kadar adli para cezası (110/5), uygulanacaktır. 1. 14- Orman idaresinde bulunan yangın uzmanlarınca yangın sezonu öncesi jandarma ekiplerinin gerekli eğitimleri sağlanacaktır.

2- İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

2. 1- İl Emniyet Müdürlüğüne ve bağlı kuruluşlara ulaşacak olan her türlü orman yangınları ile ilgili ihbarlar en seri şekilde Alo 177'ye ya da Orman İdaresi Kuruluşlarına bildirilecektir.

2. 2- Orman yangınlarına müdahale için hareket eden ilk müdahale ekip araçları, yangın söndürme araçları ve iş makinesi treylerlerine serbest hareket imkanı sağlanması hususunda Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerekli tedbirler alınarak, kolaylık sağlanacaktır. Ayrıca Orman Yangınına işçi taşıyan araç şoförü ve Orman İdaresi ilgililerince orman yangınına insan taşıdığı hususunda trafik polislerine bilgi verilerek yardım istenecektir.

3. Orman yangınlarına sebebiyet veren suçların tespit, takip ve suçluların yakalanmasında Jandarma Teşkilatı ile işbirliği yapılarak Orman İdaresine yardımcı olunacaktır. 4. İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince sorumlu olduğu görev alanlarında; Orman yangınları ile mücadele eden araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 71. maddesi gereği geçiş üstünlüğü sağlanacaktır.

Dozerler orman yangınlarına sevk edilirken bıçağın sökülüp takılması zaman kaybına yol açacağından treyler üzerinde bıçağı takılı vaziyette seyrine izin verilecektir.

???????5. Ormana yakın veya orman içi yerleşim yerlerinde düğün, şölen vb. eğlence izinlerinde Haziran - Kasım ayları arasında dilek feneri, maytap v. b. orman yangını çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

3- İL JANDARMA KOMUTANLIĞININ YAPACAĞI İŞLER :

3. 1- Kamu Kurum ve Kuruluşları ile vatandaşlar tarafından yapılacak orman yangınları ihbarlarını Alo 177 ya da Orman İdaresine bildireceklerdir.

3. 2- Yangına müdahale anında ve yangın söndürülmesi çalışmaları sırasında Orman İdaresi yetkilileri ile mutabakat sağlanarak, yangın mahallinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınması sağlanacak, suçluların bulunması için gerekli soruşturma yapılacaktır.

3. 3- Köy muhtarları 442 Sayılı Köy Kanununun 36. maddesi 6. fıkrası gereği şüpheli kişiler ile ecnebilerin hemen yakın karakola haber vermek zorunda oldukları konusunda uyarılacaktır.

3. 4- Orman yangınlarına müdahale için hareket eden ilk müdahale ekip araçları, yangın söndürme araçları, iş makinesi treylerleri vb. araçlara serbest hareket imkanı sağlanması hususunda Jandarma Trafik Ekipleri yardımcı olacaklardır.

3. 5- İl Jandarma Komutanlığı sorumlu olduğu görev alanlarında; Orman yangınları ile mücadele eden araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 71. maddesi gereği geçiş üstünlüğü sağlanacaktır.

???????6. Dozerler orman yangınlarına sevk edilirken bıçağın sökülüp takılması zaman kaybına yol açacağından treyler üzerinde bıçağı takılı vaziyette seyrine izin verilecektir. ???????7. Ormana yakın veya orman içi yerleşim yerlerinde düğün, şölen vb. eğlence izinlerinde Haziran - Kasım ayları arasında dilek feneri, maytap v. b. orman yangını çıkarabilecek yanıcı ve patlayıcı maddelerin kullanılmasına izin verilmeyecektir.

4- ASKERİ BİRLİKLERİN YAPACAĞI İŞLER :

4. 1- Orman yangınlarıyla mücadelede, mahalli gücün kafi gelmemesi halinde, ilimizde bulunan 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı, "6831 Sayılı Orman Kanununun" 69. maddesi ve "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Göreceği İşler Hakkındaki Yönetmeliğin" 13 ve 21. maddeleri gereğince ilimiz ilçelerinde çıkan orman yangınlarına talep halinde müdahale edeceklerdir.

Bu konuda gerekli planlama ve eğitim çalışmaları Orman Bölge Müdürlüğü ve Komutanlık tarafından müştereken yapılacaktır.

5- TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

5. 1- Orman içi veya kenarında bulunan bağ, bahçe ve tarım alanlarında ilgililerince yapılan temizleme, budama ve imar gibi faaliyetler sonucu elde edilen ot ve artık maddelerin yeterli güvenlik önlemi alınmadan ve sahadan uzaklaştırılmadan yakılması yasaktır.

Ülkemize, anız yangınları büyük maddi ve manevi zarar vermektedir. Tarım alanlarına hiçbir yarar sağlamayan ve aksine tarım alanlarındaki toprakların fiziksel ve kimyasal yapısını bozan anızı yakmanın yasak olduğu, ormanlara 4 km mesafede veya bu kanunun 31. ve 32. maddedeki kapsamına giren yerleşim birimleri içinde anız veya benzeri bitki örtüsünü yakma fiillerini işleyenler (Orman Kanununun 110/2 fıkrasıyla) 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası verileceği ilgili muhtarlıklara duyurularak gerekli uyarıda bulunulacak ve ilan tutanakları alınacaktır.

5. 2- Yangın mevsimi boyunca, orman içi ve kenarındaki mahalle ve belde sınırlarında sürdürülen ziraat işleri (Tahıl hasadı, patoz, arazi sürümü v. b. ) ile uğraşan köylülerin yangın tehlikesine karşı tedbirli olmaları denetlenecek ve bilinçlendirilecektir.

5. 3- Çobanların, arıcıların ve avcıların orman içinde ve bitişiğinde yangına sebebiyet verecek davranışlarda bulunmamaları için önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlayacak ve özellikle seyyar arıcıların yangına hassas ağaçlandırma sahalarında konaklamalarına izin verilmeyecektir. Orman içine izin verilirken İlgili Orman Teşkilatından muvafakat alınacaktır.

6- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN YAPACAĞI İŞLER :

6. 1- Orman içinden geçen yollardan; özellikle ağaçlandırma sahaları içinden geçen yolların bakımı ile banket temizliğine önem vererek yangın mevsimi gelmeden bu yolların banketleri kuru otlardan temizlenecektir.

6. 2- Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde, yangın mahalline yakın iş makinalarından yangının söndürülmesine yardımcı olunması ve katkı sağlanması konusunda ilgililer bilgilendirilecek ve gerekli katkı sağlanacaktır.

6. 3-Yangın çıktığı zaman yangın mahalline yeterince itfaiye aracı ve su takviyesi için su tankeri gönderilecektir.

6. 5- Orman Bölge Müdürlüğünce talepte bulunulması halinde Büyükşehir Belediyesi imkanları doğrultusunda, çalışma programlarına engel olmayacak şekilde iş planlaması yaparak haziran ayı içerisinde yakıtları Orman İşletme Müdürlüklerince karşılanmak kaydıyla greyder görevlendirerek orman yollarının bakımına katkıda bulunacaklardır.

6. 6- Belediyelere ait yangınlarda görevli arazöz ve su tankerlerinin araç takip sistemi Orman Bölge Müdürlüğümüz Yangın Harekat Merkezinde takip edilebilmesi için gerekli program şifrelerinin verilmesi sağlanacaktır.

7- DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

7. 1- Orman Genel Müdürlüğünce izin ve irtifak hakkı verilen sahalarda çalışan işçiler orman yangını konusunda bilgilendirilecek ve bu sahalarda çalışanların civarlarında çıkabilecek orman yangınlarına müdahale edebilmeleri için kurumlarınca yeterli malzeme ile donatılacaktır. (Tırmık, kazma, tahra, kürek vs. gibi)

7. 2- Orman yangınları vukuunda istenildiği takdirde yangın mahalline yakın iş makinalarından yangın söndürülmesine yardımcı olması konusunda ilgililer bilgilendirilecek ve talep edilmesi halinde iş makinesi yardımında bulunulacaktır.

7. 3- DSİ tarafından yapılan ve yapılacak olan baraj, gölet vb. tesislerden, helikopterlerin su almasına engel durumların bulunması halinde bu engellerin kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

8-KARAYOLLARI 57. ŞUBE ŞEFLİĞİNİN YAPACAĞI İŞLER :

8. 1- 01. 06. 2020 tarihinden önce orman içinden geçen karayollarının banket temizliği ve bakımı mutlaka yapılacak, gençlik sahalarına bitişik yolların banketleri sık sık yanıcı maddelerden temizlenecektir.

8. 2- Orman yangınları vukuunda, talep edildiği takdirde yangın mahalline yakın iş makinalarından yangının söndürülmesi konusunda destek sağlayacaktır.

8. 3- Orman içinde karayollarına ait müteahhit ya da taşeron çalıştırılıyorsa (8. 2) de belirtilen hususlara uyulması kurumunca sağlanacaktır.

9-İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

9. 1- Ormanları koruma ve yangınları önleme konusunda ders programlarında öğrencilerin bilgilendirilmeleri ve eğitimleri sağlanacaktır. Orman Haftası kutlamalarında orman yangınları konusu ağırlıklı olarak işlenmesi sağlanacaktır.

9. 2- Özellikle ormana yakın veya orman içi yerleşim yerlerindeki okullarda olmak üzere tüm okullarda öğretmenler orman yangınları konusunda öğrencileri bilinçlendirecektir.

10- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER :

10. 1- Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünce kendi yönetim alanlarındaki ormanlarda (Milli Parklarda, Tabiatı Koruma Alanlarında vb. ), çıkan orman yangınlarına ellerinde mevcut işçi ve teknik elemanlarla birlikte yangın söndürme çalışmalarına iştirak edecekler ve çıkan yangınların söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğü elemanları ile birlikte hareket edeceklerdir. Bu tip sahalarda çıkan yangınlarla ilgili formları bağlı bulundukları Genel Müdürlüklerine ayrıca göndereceklerdir.

10. 2- Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdürlüğünce kendi yönetim alanlarındaki ormanlarda (Milli Parklarda, Tabiatı Koruma Alanlarında vb. ), yangın mevsimi süresince yolların açık tutulması sağlanacak, orman yangınlarının çıkmasının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınacaktır.

11 - İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER:

11. 1- Bütün orman yangınlarında talep halinde ambulans ile yeteri kadar sağlık personelini yangın mahallinde bulunduracaktır.

12- METEOROLOJİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER:

12. 1- Orman Yangınları mevsimi süresince Orman İdaresine yangına etki eden meteorolojik veriler konusunda günlük bilgi aktarımı yapacak, tehlikeli günlerde ve büyük yangınlarda ihtiyaç duyulduğu oranda bilgi aktarılması hususunda gerekeni yapacaktır.

13- İL MÜFTÜLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER:

13. 1- Orman yangınlarının ülkemize verdiği zararlar ve anız yangınlarının zararları konusunda, özellikle Cuma günlerinde, orman içi ve yakınındaki yerleşim yerlerindeki camilerde olmak üzere vaazlarda cemaate bilgi verilerek aydınlatılacaktır. Orman idaresinin anons yapılmak üzere göndereceği mesajların ulaşması için imamların telefon listeleri orman idaresine teslim edilecektir.

14- İL AFET VE ACİL DURUM (AFAD) MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER:

14. 1- AFAD Müdürlüğü orman yangını ihbarı geldiğinde, görev sahasındaki kurumlarla irtibata geçerek ilimizde bulunan orman yangınlarıyla mücadelede faydalanılacak her türlü araç gereç ve personel bilgilerini güncelleyerek Orman Bölge Müdürlüğü ile sürekli irtibat halinde bulunulacaktır. Orman Bölge Müdürlüğünce bildirilen miktarlarda ve özellikte unsurlar yangın mahalline sevk edilecektir.

14. 2- Büyük yangınlarda yerleşim yerlerinin boşaltılması ile ilgili birimlerle istişare ederek gerekli organizasyon sağlanacaktır.

14. 3- Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan yangın takip sistemi ile hava araçları, kara araçları, iş makinaları ve personelin sevk ve idaresi yapılmaktadır. Bu sistemin çalışabilmesi için elzem olan "GSM şebekesinin" olmadığı yerlerde mobil GSM şebekesinin yangın mahallinde tesisi için gerekli tedbirler alınacaktır.

15- İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIKLARI VE MUHTARLARIN YAPACAĞI İŞLER:

15. 1- İlimizdeki tüm belediyeler ve mahalle muhtarlıkları tahıl hasat mevsiminde orman yangınlarını önleyici tedbirleri alacaklardır. Traktör, biçer-döver, saman-balya makinesi ve patoz çalıştırılırken yangın söndürme tüpleri her makinenin yanında bulundurulacaktır.

15. 2- Belediyelerde bulunan araç - gereç ve personel, talep halinde çevredeki orman yangınına iştirak ettirilecektir.

15. 3- İlimizdeki tüm belediyeler ve mahalle muhtarlıkları ormana bitişik katı atık (Çöplük) alanlarından orman yangını çıkmaması için bu alanların etrafının yanıcı maddelerden temizlenmesi, şerit açılması, itfaiye aracı ve su tankeri bulundurulması vb. tedbirleri alacaktır.

15. 4- Muhtarlar görev alanlarındaki şüpheli kişileri Orman Teşkilatına ve Genel Kolluk kuvvetlerine bildireceklerdir.

Ayrıca orman yangınlarıyla mücadele organizasyonu kapsamında köylere dağıtılan su tanklarının yangın mahalline sevk edilmesini sağlayacaklardır.

16- TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNÜN YAPACAĞI İŞLER:

16. 1- Bölgemizde orman alanlarından geçen tren yolu güzergahlarında çıkabilecek orman yangınlarına karşı, demiryolundaki sürtünmeden kaynaklanan kıvılcım atmaları ve yolcuların sigara atmalarına karşı gerekli tedbirler alınacaktır. Bu çalışmalar kapsamında orman içerisindeki tren yolu güzergahları ot ve süceyrat gibi yanıcı maddelerden temizlenecek, yolculara da gerekli ikazlar yapılacaktır.

16. 2- Tren yolu ulaşımını tehdit eden olası orman yangınlarında Orman Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine ilgili hattaki demiryolu ulaşımı durdurulacaktır.

TEİAŞ'IN YAPACAĞI İŞLER: TEİAŞ'a tahsis edilen Enerji Nakil Hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda, Enerji Nakil Hatlarının altındaki her türlü yanıcı maddelerin uzaklaştırılması ile hatların bakım, onarım ve yenilenmesi hususunda azami dikkat gösterecek ve hatlardan çıkabilecek orman yangınlarına karşı her türlü önlemi alacaklardır. Adana Orman Bölge Müdürlüğü (Adana ve Osmaniye İlleri) sınırları dahilinde bulunan TEİAŞ'a ait hatların geçtiği güzergah ile hattın adı ve özelliklerini belirten harita elektronik ortamda Yangın Harekat Merkezinde bulunan bilgisayarlara yüklenecektir. Olası yangınlarda Yangın Harekat Merkezince bu sistemden yararlanılarak enerjisi kesilmesi gereken hattın belirlenerek TEİAŞ yetkililerine bildirilmesi üzerine en kısa sürede hattın elektriği kesilecek ve kesildiği bildirilecektir. Konu ile ilgili yangın sırasında irtibata geçilecek kişi ve telefon numarası Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirilecektir. TEDAŞ'IN YAPACAĞI İŞLER: 18. 1- TEDAŞ'a tahsis edilen Enerji Nakil Hatlarının geçtiği ormanlık alanlarda, Enerji Nakil Hatlarının altındaki her türlü yanıcı maddelerin uzaklaştırılması ile hatların bakım, onarım ve yenilenmesi hususunda azami dikkat gösterecek ve hatlardan çıkabilecek orman yangınlarına karşı her türlü önlemi alacaklardır.

18. 2- Trafo direklerinin altlarının 4 X 4 m ebadında yanıcı maddelerden tamamen arındırılarak betonlanması ya da üst yapı malzemesi ile kaplanacaktır.

18. 3- Adana Orman Bölge Müdürlüğü (Adana ve Osmaniye İlleri) sınırları dahilinde bulunan TEDAŞ'a ait hatların geçtiği güzergah ile hattın adı ve özelliklerini belirten harita elektronik ortamda Yangın Harekat Merkezinde bulunan bilgisayarlara yüklenecektir.

18. 4- Olası yangınlarda Yangın Harekat Merkezince bu sistemden yararlanılarak enerjisi kesilmesi gereken hattın belirlenerek TEDAŞ yetkililerine bildirilmesi üzerine en kısa sürede hattın elektriği kesilecek ve kesildiği bildirilecektir. Konu ile ilgili yangın sırasında irtibata geçilecek kişi ve telefon numarası Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

DİĞER KURULUŞLAR

19- Alınan komisyon kararları Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçeleri hariç olmak üzere diğer İlçe Kaymakamlıklarına ulaştığında, İlçelerde Kaymakamın Başkanlığında komisyon kararlarına iştirak eden kuruluşların ilçedeki temsilcileri ve ilçeye bağlı muhtarlıkların katılımı ile ivedi olarak bir toplantı düzenlenerek orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesi konusunda gerekli önlemler alınacaktır. 4114 Sayılı Yasa ile 6831 Sayılı Orman Kanununun 69 ve 76. maddesi ile 5728 sayılı kanunla değişik 104, 105, 107 ve 110. maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında Muhtarlar bilgilendirilecektir.

20- İl genelinde ücretsiz "112 Orman Yangınları İhbarı" telefon hattı uygulaması devam etmektedir. Kurumların acil hatlarına gelen yangın ihbarları ALO 177 orman yangını ihbar hattına yönlendirilmesi için gerekli bilgilendirme ve talimatlar verilecektir.

21- Orman yangını çıkan sahaların civarında faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait tüm kurum ve şirketlerin iş makinası ve personellerinin orman yangınlarıyla mücadeleye katılmaları için gerekli organizasyon ve bilgilendirme orman idaresi ve mülki idareler tarafından planlanacaktır.

22- Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesine ilişkin olarak komisyon tarafından alınan kararlar her kuruluşu bağlayıcı olup, alınan kararlar tüm kurum ve kuruluşlara tebliğ edilerek uygulaması sağlanacaktır.

Kurumların emirleri uygulamak için yetkili amirlerinin izni aranmayacak, yetkilileri ile birlikte irtibat numaraları Orman Bölge Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

İş bu 22 maddeden oluşan karar 03. 08. 2021 tarihinde Adana İli Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title