Sevgililer Günü Öpüş Heykel ve Kolyeleri - Haberler
Haberi Paylaş

Sevgililer Günü Öpüş Heykel ve Kolyeleri

Bültenler - Kültür Sanat
Sevgililer Günü Öpüş Heykel ve Kolyeleri

Güzel sanatlarda ve mitolojide tema olarak yemek, Güzin Yalın, 9 Şubat'ta başlayacak.

'' Önce sevmek gerek…karşına bir malzeme çıkar, ona sevgi ile yaklaştıkça, sokuldukça tanırsın.Tanıdıkça da seversin. Bir kere sevdin mi gönlünü verdin mi bu malzemeye, nakış da olur heykel de, mask da. ''

Kuzgun Acar.

ŞUBAT 2012-SEMİNER PROGRAMI

SEMİNERLER MAYIS, TAKI ATÖLYESİ HAZİRAN SONUNA KADAR SÜRECEKTİR

SİMYA GALERİ'DE YENİ SEMİNER:

GÜZEL SANATLARDA VE MİTOLOJİDE TEMA OLARAK YEMEK, GÜZİN YALIN , 9 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

SANAT TARİHİ OKUMALARI

SERAP YÜZGÜLLER ARSAL

6, 13, 20, 27 Şubat Pazartesi 11:00 -13:00

"Sanat Tarihi Okumaları" Sanat tarihini "sanatçıların tarihi" olarak ele alan yaklaşımı benimsemeyen bu seminerin amacı, Ortaçağ, Rönesans, Maniyerizm, Barok başta olmak üzere odaklandığı dönem sanatını 'temsil' ettiği 'söz' bağlamında yorumlamaktır. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rubens, Caravaggio gibi pek çok ustanın yapıtlarının belirli bir 'görme biçimi' üzerinden okunacağı seminerlere, metinler üzerine gerçekleştirilecek tartışmalar da önemli bir katkı sağlayacaktır.

Seminer kapsamında ele alınacak metinler ve konulardan seçmeler:

Heinrich Wolfflin, Sanat Tarihinin Temel Kavramları ('biçem tarihi' olarak sanat tarihi: Rönesans ve Barok karşılaştırması)

Erwin Panofsky, Gotik Mimarlık ve Skolastik Felsefe (bir sanat biçemi ve bir felsefi düşünce arasındaki 'dolaysız' ilişki!)

Erwin Panofsky, İkonografi ve İkonoloji (Sanat tarihinin kılcal damarlarından biri: İkonografik yöntem)

Sigmund Freud, Sanat ve Sanatçılar Üzerine (Michelangelo'nun Musa'sı neyi betimler?)

Nicos Hadjinicolaou, Sanat Tarihi ve Sınıf Mücadelesi (Marksist yaklaşım üzerinden Görsel İdeoloji kavramı)

Chris Murray, 20. Yüzyılda Sanatı Okuyanlar (Sanat tarihi kuramcılarının yaklaşımlarına genel bakış)

AÇIK YAPIT POETİKASI 20. YÜZYIL SANATI

Resim, Heykel, Fotoğraf, Mimarlık ve Sinema

SEDA YAVUZ

6, 13, 20, 27 Şubat Pazartesi 15:00 -17:00

Görmekten hissetmeye: 20. ve 21.yy'da Sanat: Seminerlerin amacı 20. ve 21. yüzyıl sanatına 360 derece bir bakış oluşturmak. Özellikle kavramlar üzerinden yapılacak sunumlar, basit bir tarihsel özet sunmaktansa derinlemesine bir okuma yapmayı hedefler. Modernizm ve sonrasında 'aşk, eğlence, korku, sadakat, ihanet, doğurganlık, yalnızlık, yabancılaşma, terk etme/edilme' gibi temalar seçilerek, sanatçıların yapıtlarını oluşturma mantığı ve izleyicinin konumlanışı tartışılacaktır.

06 Şubat Pazartesi: Japonya'dan Amerika'ya heykel serüveni: İsamu Noguchi

13 Şubat Pazartesi: Earth-Art, Land Art...Yeryüzünü dönüştüren sanat

20 Şubat Pazartesi: Susan Sontag "Fotoğraf Üzerine"...kitabı çözümlemesi

27 Şubat Pazartesi: İstanbul Bienalleri'nden bir seçki

SANAT FELSEFESİ : EMRE ZEYTİNOĞLU

Modernite, modernizm yeni başlıyor..

6, 13, 20, 27 Şubat Pazartesi 18:30 -20:30

Emre Zeytinoğlu'nun yöneteceği seminerlerin konuları ;

Modernizm üzerine eleştiriler ve estetik .

Umberto Eco Güzelliğin ve Çirkinliğin Tarihi.

Postmodern durum, estetiğin sorgulanması ve değişen sanat

Küreselleşme: Ekonomi, siyaset ve felsefe bağlamında sanat

Küreselleşme'nin vaadleri ve tıkanma noktaları

Yukarda sıralanan konu başlıkları, dönem boyunca birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Bu süreçte öte yandan, estetiğin ilişki kurduğu farklı disiplinler de konu edilecek, böylece sanat ve toplumsal dinamikler arasındaki bağlantı, açık bir biçimde ortaya konulacaktır. Gerektiğinde görseller kullanılacak, kimi sanatçılar ve yapıtları üzerinde yorumlara yer verilecektir.

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT SEMİNERLERİ

ASUMAN KAFAOĞLU BÜKE

7, 14, 21, 28 Şubat Salı 18:00-20:00

Asuman Kafaoğlu-Büke'nin yöneteceği KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT Seminerlerinde, Öykü formu incelenecek:) Dünya ve Türk Edebiyatından öyküler okunacaktır.

7 Şubat Salı: Kurgunun Dinamikleri

14 Şubat Salı: Amerikan Edebiyatı Öykü Antolojisi

21 Şubat Salı: Faulkner, Fitzgerald, Hemingway, Steinbeck

28 Şubat Salı: 'Dünya Yazınından Seçilmiş Kısa Öyküler'

Jack London, Franz Kafka, Alphonse Daudet

GÜZEL SANATLARDA VE MİTOLOJİDE TEMA OLARAK YEMEK

GÜZİN YALIN

9,16,23 Şubat Perşembe 14:00 -16:00

Tarih boyunca Dünya Yemek kültürü.

YEMEK, MİTOLOJİLER, COĞRAFYALAR, ÜLKELER…

-Yemek, yeme-içme, gastronominin kültürü ve tarihi üzerine genel.

Mitoloji ve sanatın yemekle ilişkisi üzerine genel tanımlar/ayrımlar; yiyeceklerin mitolojide algılanış ve ifade edilişi

-Mitoloji, din, yemek ilişkisi, yaradılış efsaneleri, Nuh Tufanı

-Zeytin, buğday, üzüm ve diğer bitkilere dair mitler, hayvanlar için yaratılan mitler

-Ateş mitleri; su mitleri, Anadolu kültürlerinin mitolojileri (Hititler)

-Klasik Yunan Mitolojisi, Dyonisos ve Demeter

-Roma Mitolojisi , Bacchus, Şarap/Ekmek Molası

-Başka bir coğrafyanın "temel gıdası" (Uzakdoğu'dan ve Güneydoğu Asya'dan Pirinç mitleri)

-Akdeniz mutfağında pirinç (pilav, paella, risotto, pirinç salatası), Tarifler/Tadım

-Hint Mitolojisi ve yemek, Günümüz Hint kültüründe yemeğin yeri; Hinduizm ve yemek, Günümüz Hint Mutfağı

-Mısır mitolojisinde yemek; Mısırlıların yeme-içme dünyasına kattıkları, Mezopotamya mitlerinde yemek (Asurlar, Babiller, Sümerler)

- Başka bir coğrafyanın "temel gıdası" (Aztek mitolojisi ve mısır öyküleri), Aynı coğrafyanın zamansız efsanesi çikolata; tarihi ve öyküsü.

-Film gösterisi "Acı Çikolata",Çikolata tadımı!!!

-Orta Asya Türk mitolojisi; Şamanizm'de yemek anlayışı, Dede Korkut Hikayelerinde yemeğin yeri, Kuzey Avrupa Mitolojileri (İrlanda, İskandinavya)

-Günümüzün mitlerinde yemek (Popüler kültür; kahramanlar, anti kahramanlar; bilim kurgu)

Kendi mitolojimizi yaratmak.

TAKI ATÖLYESİ , HEYKELİN ÖYKÜSÜ, "TAKILABİLİR HEYKELLER"

SABRİNA FRESKO

Çarşamba, Cuma veya Cumartesi günleri 10:30 -13:30

Afrika: Maskeler, Filler, Çöl konuları stilize edilerek takı ve heykel olarak çalışılacak.

2011-2012 döneminde takı atölyesinde Sabrina Fresko antik heykelden çağdaş heykele, heykel tarihi, heykelden takıya geçiş konulu bir atölye çalışması gerçekleştirecek. Modern takının çağdaş sanatın paralelinde konu ve duruş sergilemesi takı tasarımının önüne sonsuz bir açılım getirmiştir. "Simya takı atölyesinde bu açılımın izinde şimdiye kadar kimsenin gerçekleştirmediği özgün takılara imza atacağız". Takı teknikleri tasarımın gerektirdiği zaman ve ölçüde uygulanacaktır.

BEETHOVEN VE SONRASI ; MÜZİKTE 19.YÜZYIL

AYDIN BÜKE

1, 8, 15, 22, 29 Şubat Çarşamba 15:00 -17:00

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası üyesi ve müzik yazarı Aydın BÜKE, Klasik Müziğin Beethoven'dan sonraki gelişimini ele alacak ve 19. yüzyılın tarihi ve sosyal olaylarının müziği nasıl etkilediğini anlatacak. Romantizmin gelişmesi, Ulusal Akımların ortaya çıkması, kısacası 1800'lerin başından sonuna dek tüm yaşanan gelişmeler ayrıntılı olarak bir yıl boyunca işlenecek.

Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Johannes Brahms.

"GÖĞE BAKMA DURAĞI" METİN VE YORUM SEMİNERİ

EMİNE AYHAN

3, 10, 17, 24 Şubat Cuma 14:00 -16:00

Bu seminerde edebiyat ve yazı hakkındaki klişeleşmiş değer ölçütlerimizi (güzelliği, iyiliği, kötülüğü, yüksekliği, alçaklığı) yeniden gözden geçirecek ve her metnin nasıl kendine has değerlendirme ölçütleri sunduğunu görmeye çalışacağız. Metinleri öylece karşımızda duran ve bize hoşça vakit geçirttikten sonra bir kenarda unuttuğumuz bütün o nesneler gibi "tüketmeyeceğiz." Turgut Uyar'ın deyişiyle, zamane "uyartılarından" biraz beri durup, insanın bu en ilgi çekici somut "üretiminin" evvela kendimizi yeniden üretmek üzere bize yaptığı Seirene davetinin ayartısına kapılmak niyetimiz. Gene Turgut Uyar'ın deyişiyle, "Göğe Bakmak" belki tam böyle bir olanaklılıklar evrenine bakmak gibi.

3 Şubat : Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli (1973), YKY

10 Şubat: Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler (1995), İletişim yay.

H. A. Toptaş, "Okuyana Mektup," Harfler ve Notalar, İletişim (Fotokopi yapacağım)

17 Şubat : Aslı Erdoğan, Kırmızı Pelerinli Kent (1998), Everest Yay.

24 Şubat: Toni Morrison, Sevilen (1987), çev. Püren Özgören, Can yay.

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK - YENİ BAŞTAN

SEDA BİNBAŞGİL

4, 11, 18, 25 Şubat Cumartesi 14:30 -16:00

Bu seminer, cazın doğuşunu, nasıl icra edildiğini, doğaçlamanın anlamını, başlangıcından günümüze kadar cazı şekillendirmiş belli başlı akımları, bu akımların yansıttığı dönemlerin sosyal, politik ve ekonomik şartlarını, ve caz tarihine damgasını vurmuş önemli müzisyenlerin stillerini inceleyerek katılımcılara caz müziği hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

Jazz'ın farkına ve tadına varmak 1 Bölüm:

Jazz'ın temel unsurları: Hangi müziğe jazz diyoruz? Jazz doğaçlaması, Jazz enstrümanları, Jazz terminolojisi

Modern Dönem öncesinde Jazz: Jazz'ın kökenleri, Erken Dönem Jazz, Swing

Modern Jazz: Bebop, Cool Jazz, Hardbop, Avantgarde Jazz, Fusion, Günümüzde Jazz.

Jazz Arşivi Oluşturma Yöntemleri.

CAZIN FARKINA VE TADINA VARMAK MASTER CLASS

SEDA BİNBAŞGİL

4, 11, 18, 25 Şubat Cumartesi 16:30 -18:00

Bu seminer 'Kuzey Caz'ı ile başlayacak, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa'nın önemli caz merkezlerine uğrayacak. Son etapta ise Kuzey Afrika'dan başlamak üzere dünya'nın diğer bölgelerindeki önemli cazcılara kulak verecek olan seminer, 2 yıldır sürdürmekte olduğu 'Dünya'da Caz' turunu da böylece tamamlamış olacak.

Bültenler / Kültür Sanat

Sigmund Freud, Emek Sineması, Chris Murray, Yalın, Kültür Sanat, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title