Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi - Haberler
Haberi Paylaş

Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

Habermetre - Haberler | Toplum
Ekim Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşim Gündemi

15.

15. 10. 2021 1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27'nci maddesine istinaden; 2022 yılı için "Akaryakıt Alımı" işinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının birleştirilerek ihale edilmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı. 2- Babadağ Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarih ve 2021/49 no. lu kararı ile kabul edilen 2021 yılı ek ödeneğinin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 37'nci maddesi gereğince görüşülmesi hususuna ilişkin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 3- Güney Belediye Başkanlığının 04/10/2021 tarihli ve 1110 sayılı yazısına istinaden; sosyal tesis yapılması hakkında şartların belirlenmesi ve Güney Belediyesi ile protokol yapmak için Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığının yazısı. 4- İlimizde ve bal ormanı oluşturulacak yörede arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin kalitesinin ve miktarının artırılması amacıyla kurulacak olan Akkent Bal Ormanının, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nün yapmış olduğu revizyon nedeniyle arazi alanın büyümesi sonucunda, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75 inci maddesine istinaden revize edilmiş proje için ortak hizmet protokolü akdedilmesi, protokol şartlarını belirlemek ve imzalamak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 5- Polonya'da 13 - 20 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Projesi 2. paydaş toplantısına Genel Sekreter Yardımcısı Seval Gebeş, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ramazan Değirmenci ve Çevre Yönetimi Şube Müdür V. Ferda Ağdağ'ın ulaşım ve konaklama bedellerinin proje bütçesinden karşılanmak üzere Polonya'ya görevlendirilmesi hususuna ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının yazısı. 6- 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesinin (d) bendine istinaden; tarımsal tesis kurulması amacıyla, amaçlanan tesisin yapılabilmesi için mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı İlimiz Çardak ilçesi, Söğüt Mahallesi, tapunun M23-D-07-C-1-A ve M23-D-07-D-2-B paftalarında bulunan 1. 500, 00 m² yüzölçümlü 188 ada 128 no. lu parselin, Çardak Belediyesi Tüzel Kişiliği adına bedelsiz devir edilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 7- Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonları yapılan Denizli ili, Güney ilçesi, Tilkilik Mahallesi, 1. 969, 00 m² yüzölçümlü 101 ada 1 no. lu parsel üzerinde bulunan, korunması gereken kültür varlığı olarak tescilli binalardan Cumhuriyet Meydanı No: 9 adresinde bulunan tek katlı "Eski Hükümet Konağı" binasının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h, 18/e, 75/d maddelerine istinaden "Belediye hizmetlerinde ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere" bedelsiz olarak Güney Belediye Başkanlığı'na tahsis edilmesi, protokol şartlarının belirlenmesi ve Güney Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 8- Pamukkale ilçesi, Karakova Mahallesi, 106 ada 3 parselde İbrahim Gündoğdu adına kayıtlı 1. 223, 00 m², 2. 479, 00 m² ve 5. 370, 00 m²'lik hisselerin tamamının, İbrahim Gündoğdu'nun mirasçıları olan Cennet Coşkun, Fatma Torun, İbrahim Gündoğdu, Emel Gündoğdu ve Osman Gündoğdu tarafından mezarlık alanında 13 kişilik 1 adet aile mezarlığı alanı tahsis edilmesine karşılık Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne hibe edilmesi ve kabulü hususunda 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin (g) bendine istinaden karar alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 9- İlimiz Merkezefendi ve Pamukkale İlçelerinde bulunan ekli listede tapu bilgileri belirtilen Denizli Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı hisseli ve tam mülkiyetli parsellerin; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/e ve 15/h maddeleri gereğince satışının yapılması ve 34/g maddesi gereğince de satış konusunda Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi hususunda karar alınması hususuna ilişkin Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının yazısı. 10- 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golball Kadın Milli Takımı oyuncularından Denizlili sporcumuz Şeydanur Kaplan'ın göstermiş olduğu üstün başarı ve elde ettiği derecelere istinaden; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7'nci maddesinin (m) bendi gereği ödül verilmesi hususuna ilişkin Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yazısı. 11- Denizli ili, Buldan ilçesi, Yenicekent Mahallesi, Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının KNİP-20698277 ve KUİP-20815352 plan işlem numaralı 1/5. 000 ölçekli ve 1/1. 000 ölçekli koruma amaçlı İmar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 12- Çameli Belediye Meclisinin 01/10/2021 tarihli ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen; Çameli ilçesi, Yeni Mahallesi, 39 ada 11, 14, 15 no. lu, 363 ada 8, 9, 10 no. lu, 364 ada 1 no. lu, 366 ada 1 no. lu, 488 ada, 4 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20160298 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 13- TEİAŞ 21. Bölge Müdürlüğünün talebi üzerine; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Çeltikçi ve Üzerlik Mahalle sınırları içerisinde yer alan, M22A12D paftasında kalan 154 KV Denizli Batı 380 TM İrtibat Hatlarına ait alan ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 14- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 154 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sınırları içerisinde, tapunun Bereketler Mahallesi, M22a21b3b pafta, 7990 ada 1 no. lu parsel ile ilgili hazırlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20417325 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 15- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 157 sayılı kararıyla kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Başkarcı Mahallesi, M21b25c1c pafta, 1980 ve 1981 no. lu parseller ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20909796 plan işlem numarasıyla kayıtlı, 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 16- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 158 sayılı kararı ile kabul edilen; Merkezefendi ilçesi, Eskihisar Mahallesi, 6021 ada, 1 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20697704 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 17- 11/07/2021 tarihli ve 31538 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde "Kırsal Yerleşik Alanlar" ile ilgili getirilen tanımlar doğrultusunda Denizli İli 1/25. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan hükümlerinin "Tanımlar" ve "Uygulama Hükümleri - Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanları" başlıklı bölümünde Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda hazırlanan Denizli İli 1/25. 000 Ölçekli Nazım İmar Planı plan hükmü değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 18- Ezel Şarapçılık Tarım Ürünleri Gıda ve Alkollü Ürünler San. Tic. Ltd. Şti. adına Mehmet Atılsın'ın; tapunun Denizli ili, Çal ilçesi, Selcen Mahallesi, 244 ada 3 no. lu parsel, 248 ada 1 no. lu parsel ve 170 ada 4 no. lu parsel ile ilgili hazırlattığı 1/25. 000 - 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 19- Honaz Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarihli ve 66 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi, M22A21D3C pafta, 353 ada, 1 no. lu parselde "Trafo Alanı" ayrılması ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20163533 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 20- Honaz Belediye Meclisinin 02/09/2021 tarihli ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Honaz ilçesi, Haydar Mahallesi, 115, 305, 306, 598, 622 no. lu imar adalarında 22/A kadastro yenilemesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20619686 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 21- S. S. Tavas Kızılca Leblebiciler Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin; Denizli ili, Tavas ilçesi, tapunun Kızılca Mahallesi, 12818 no. lu parselde hazırlatmış olduğu, 1/25. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5. 000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1. 000 ölçekli ilave revizyon uygulama imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 22- Luce Sala Şarapçılık San. ve Tic. A. Ş. vekili Hüseyin Karakuzu'nun; tapunun Denizli ili, Güney ilçesi, Yağcılar Mahallesi, 374 ada 19 no. lu parsel ile ilgili hazırlattığı, 1/25. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/5. 000 ölçekli nazım imar planının onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 23- Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 318 ada, 1 no. lu parselde hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 24- Çal Belediye Meclisinin 06/07/2021 tarihli ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çal ilçesi, tapunun İsmailler Mahallesi, 325 ada, 36 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın UİP-20762107 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 25- Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/07/2021 tarihli ve 446 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, tapunun Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi 195 ada 1 no. lu parsel ve çevresi ile tapunun Honaz ilçesi Gürlek Mahallesi 436 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının NİP-20122198, NİP-20201635 ve UİP-20498742 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/25. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliği 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlara ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 26- Pamukkale Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 2021/144 sayılı kararı ile reddedilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Zeytinköy Mahallesi, 3682 ada 7 ve 8 no. lu parseller ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20267850 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hakkında karar alınması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 27- Ahmet Keskin ve Tuğsan Tuğla Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. 'nin; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, tapunun Akhan Mahallesi, 310 ada 3 ve 4 no. lu parseller ile ilgili hazırlatmış oldukları 1/25. 000 ve 1/5. 000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 28- Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Pınarcık Mahallesi, 135 ada, 19 ve 20 no. lu parseller ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım imar planının onanması hususuna ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 29- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 155 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mahallesi, M22A11A3C pafta, 160 ada 3 ve 4 no. lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20307806 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 30- Merkezefendi Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 156 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, M22A22B2C pafta, 5305 ada 14 ve 15 no. lu parseller ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20303987 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 31- Pamukkale Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 2021/160 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Fesleğen Mahallesi sınırları içerisinde tapunun Feslikan Mahallesi, 8671 no. lu ada ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20178823 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının yazısı. 32- Sarayköy Belediye Meclisinin 04/10/2021 tarihli ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen; Sarayköy ilçesi, Sakarya Mahallesi, 193 ada 40 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20289233 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planının onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 33- Çardak Belediye Meclisinin 12/10/2021 tarihli ve 39 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çardak ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 168 ada 2 no. lu parsel ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20523433 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 34- Denizli ili, Pamukkale ilçesi, Kayhan Mahallesi, 112 ada, 14 no. lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 35- Çivril Belediye Meclisinin 03/08/2021 tarihli ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen; Denizli ili, Çivril ilçesi, tapunun Haydan Mahallesi, 1087 ada 506 no. lu parsel ve çevresi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20356440 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 36- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 27'nci maddesi ve Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarihli ve 252 sayılı kararı uyarınca; ekli listede yer alan ağaçlandırılacak alanların da Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna alınması hususu ile Denizli Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/05/2019 tarihli ve 252 sayılı karar metninin, herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına ağaçlandırılacak alanlara ilişkin liste başlığında yer alan ifade doğrultusunda tashih edilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 37-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden; İlimiz Acıpayam İlçesi sınırları içerisinde Acıpayam Belediye Başkanlığı ile birlikte bir adet Gençlik ve Kültür Merkezi yapılması bu konuda Acıpayam Belediye Başkanlığı ile birlikte ortak protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 38- 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 75'inci maddesine istinaden; İlimiz Çardak İlçesi sınırları içerisinde Çardak Belediye Başkanlığı ile birlikte bir adet Sosyal Tesis yapılması bu konuda Çardak Belediye Başkanlığı ile birlikte ortak protokol şartlarını belirlemek ve protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yetki verilmesi hususuna ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesi. 39- Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1. dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna Abdurrahim Necdet Gençtürk atanmış olup 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 22'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince Meclise bilgi verilmesi hususuna ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının yazısı. 40- Denizli Büyükşehir Belediyesinin 31/08/2021 tarihli ve 2021/07/119 sayılı UKOME kararındaki kavşak çalışmalarının imar planına işlenmesi konusunda, Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Karahasanlı Mahallesinde yer alan kavşak düzenlemeleri ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hususunun incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 41- Bekilli Belediye Başkanlığının talebi üzerine; Denizli ili, Bekilli ilçesi, Yeni Mahalle, 286 ada, 34 no. lu parsel ile ilgili hazırlanan 1/5. 000 ölçekli nazım ve 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması hakkındaki konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 1 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. 42- Buldan Belediye Meclisinin 03/09/2021 tarihli ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen; Buldan ilçesi, Bölmekaya Mahallesi, 268 ada, 26 no. lu parsel ile ilgili, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının UİP-20938279 plan işlem numarasıyla kayıtlı 1/1. 000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onanması talebine ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın yazılı önergesinin incelendiğine dair 2 No. lu İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu. .

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title