Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem
Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

Aile huzuru için, evde huzur için, arkadaşlar, akrabalar ve dostlar arasında huzur için okunacak bazı dualar vardır. Kur'an-ı Kerim'de de geçen huzur veren ayetler vardır. Peki, huzur veren dualar nelerdir? Huzur veren dualar ile ilgili hadisi şerifler var mı? Detaylar yazımızda...

Huzur veren dualar ve ayetler araştırılıyor. Hadisi şeriflerde huzur veren dualarla ilgili bilgi geçiyor mu? Aile ve evde huzur için hangi dualar okunur? Huzur veren dualar Arapça ve Türkçe meali nedir? Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur duası nedir?

HUZUR NEDİR, NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'na göre huzur kelimesi "Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç" , "Ön, yan, kat, makam, yamaç" , "Bir yerde bulunma" ve "Padişah katı" anlamlarına gelmektedir. Bu anlamlardan en çok 1. anlama gelen "Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç" kelimeler kullanılmaktadır.

Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

Dini terim olarak huzur ise; "Halktan gaib olan sâlikin Hakk'ı kalbinde hazır bulması anlamında tasavvuf terimi." anlamına geliyor.

HUZUR DUASI NEDİR? HUZUR İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Huzur duası ile ilgili bir tek dua olmayıp birçok dua mevcuttur. Bazı huzur duaları ve ayetleri aşağıdaki gibidir. Huzur duası ile ilgili Hadis-i Şerif'lere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

- Hz. Sa'd (r.a.) anlatıyor: Resûlullâh (s.a.v.) buyurdular ki; "Balığın karnında iken, Zü'n-Nûn'un (Yûnus aleyhisselâmın) yaptığı duâ şu idi:

Lâilâhe illa ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

- Müslim hadisi şerifinde şöyle buyuruluyor:

Sıkıntı için okunacak dua: "La ilahe illallahülazim-ül-halim la ilahe illallahü Rabbül-Arş-ilazim la ilahe illallahü Rabbüs-semavati ve Rabbül-Erdi Rabbül Arşil-kerim."

Allâh'ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni her çeşit kusurdan tenzîh ederim. Ben nefsime zulüm edenlerdenim." Bununla duâ edip de icâbet görmeyen yoktur.

- "Sıkıntılı iken "Hasbünallah ve nimel-vekîl" deyiniz!"

HUZUR AYETLERİ VE SURELERİ

Kur'an-ı Kerim okumak aile ve ev huzuru için önemlidir. Özellikle Yasin Suresi huzur için okunması gereken surelerin başında geliyor. İnşirah Suresi, Saff Suresi vb. gibi sureler de huzur veren sureler, ayetler arasında yer alıyor. Şimdiden Allah kabul eylesin.

İNŞİRAH SURESİ KONUSU NEDİR?

İnşirah Suresi'nde Yüce Allah (c.c.)'ın Hz. Peygamber'e (S.A.V.) mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!
Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmanirrahim!

 • 1. Ayeti okunuşu : Elem neşrah leke sadrâk,
 • 2. Ayeti okunuşu : Vevedağne anke vizrâk,
 • 3. Ayeti okunuşu : Ellezi engada zahrak,
 • 4. Ayeti okunuşu : Verafeğnâ leke zikrak,
 • 5. Ayeti okunuşu : Feinnemeal usri yüsra,
 • 6. Ayeti okunuşu : İnnemeal usri yüsra,
 • 7. Ayeti okunuşu : Feize ferağte fensab,
 • 8. Ayeti okunuşu : Veile rabbike ferğab.

İNŞİRAH SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın (c.c.) adıyla!

 • 1. Ayetin anlamı : (Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
 • 2. ve 3. Ayetin anlamı : Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
 • 4. Ayetin anlamı : Senin şânını yükseltmedik mi?
 • 5. Ayetin anlamı : Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 • 6. Ayetin anlamı : Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
 • 7. Ayetin anlamı : Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
 • 8. Ayetin anlamı : Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

- "Onlar, 'Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.' diyenlerdir." (Furkan, 25/74.)

AİLE HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİN OKUNACAK DUA

Huzur duası: Huzur veren dualar ve ayetler nelerdir? Aile huzuru için, evde huzur için okunacak dua!

"Onlar, 'Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle.' diyenlerdir."

(Furkan, 25/74.)

Kur'an'ın bazı ayetlerinde müminlerin doğru inanç ve davranışları örnek verilirken onların inkârcılarla karşılaştırılması istenmektedir. Bir tarafta kibir ve zorbalıkları, saldırgan tutumları öne çıkan kâfirler, diğer tarafta vakar ve tevazuları, barışçıl yaklaşımları ile öne çıkan müminler… İmanları, onları iffetli ve ahlaklı olmaya, başta hayat hakkı olmak üzere kul hakkına sebep olacak davranışlardan uzak durmaya sevk etmektedir. Mal ile olan ilişkileri inkâr ehlinin hilafına israf ve cimrilik arasında makul bir dengede seyretmektedir. Allah ile olan bağları samimi ve süreklidir. O'nun (c.c.) ayetleri kendilerine okunduğunda gönüllerini ilahi kelama açıp onu canla başla dinlemektedirler. (Furkan 25/63-73.) Allah'ın rahmet ve sevgisini kazanan bu kullar, sahip oldukları değerlerin tam olarak hayat bulması ve kendilerinden sonra da varlığının devamının aile kurumu ile mümkün olduğunu bildiklerinden, dillerinden şu duayı eksik etmemektedirler: "Onlar, 'Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle' diyenlerdir." (Furkan, 25/74.)

Allah'ın sevgili kullarının aileleri için ettikleri dua, iki cümleden meydana gelmektedir. Bunların ilkinde onlar Rablerine, varlıkları ile sevinç veren eşler ve çocuklar lütfetmesi için dua etmektedirler. Onları sevindiren, aile efradının Allah'a itaat eden, ibadetlerini ihsan üzere yapan, salih, muttaki ve fazilet sahibi insanlar olmalarıdır. Çünkü ailesinin Allah'a itaat ettiğini gördüğünde bundan dolayı müminin kalbi sevinçle dolar. Eskiler; "Müslümanın, eşini, çocuğunu, torununu, kardeşini veya sevdiğini Allah'a itaat eder görmekten daha çok gözünü aydın edecek bir şey yoktur." demişlerdir. Rivayetlerde ifade edildiği üzere İslam'ın ilk döneminde bir kişi Müslüman olur; ama onun bazen eşi, bazen çocuğu, bazen başka bir yakını küfürde ısrar ederdi. O kişi, sevdiği bir insanın İslam ile müşerref olamayıp imandan mahrum olarak ebedî hüsrana düşeceğini bilmekten ıstırap duyar; ayette geçtiği şekilde ona dua ederdi. (Taberi, Camiu'l-Beyan, XVII, 531.) Dolayısıyla müminlerin bu dua ile duymayı istedikleri sevincin sebebi, aile efradının maddi özellikleri, dünyevi kazanımları değil Allah'a itaat bilinci içinde olmalarıdır.

Duada geçen "göz aydınlığı", (kurratü'l-a'yün) sevinçten kinaye olarak kullanılan bir tabirdir. "Gözlerin serin olması" anlamına gelen bu tabirin sevinç ifadesi olarak kullanılması, sevinç gözyaşlarının serin, üzüntü gözyaşlarının ise sıcak olmasından dolayıdır. Sevinç ve mutluluk en çok gözlerde tezahür ettiğinden, insanın duyduğu sevinç göze atfedilmiştir. Bu tabir ayrıca "gözlerin sabit olması" manasına gelmektedir. İnsan sevdiği ile bir araya geldiğinde sevincinden dolayı ona bakmaktan kendini alamaz, gözlerini ondan ayıramaz ve bakışlarını âdeta onda sabitler. (Alusi, Ruhu'l-Meani, XIV, 149.) Nitekim müminlerin eşleri için ettikleri bu dua, onlarda sekinet bulmayı, gözlerinin güzel ahlak ile muttasıf eşlerinden başkasını görmemesini, böylece Allah'ın haram kıldığı yollara tenezzül etmemelerini ifade etmektedir. Çocuklarına gelince; onlarda takvanın ve ahlakın güzelliğini gördüklerinden gözleri daha fazlasında değildir. Çünkü salih bir evlat, anne babasına dünyada iyi davranır. Onun iyiliği anne babasının ölümü ile sona ermez. Ölümlerinden sonra da dua ederek, salih ameller işleyerek onlara iyilik yapmaya devam eder. Çünkü insan öldüğü zaman kendisine dua eden salih evladı sayesinde amel defteri açık kalmaya devam edecektir. (Müslim, Vasiyyet, 14.)

Allah'ın sevgili kullarının aileleri için ettikleri duanın ikinci cümlesinde, önceki cümlenin devamı olarak onlar, Allah'tan, eşlerinin ve nesillerinin din konusunda kendilerine tabi olmasını istemektedirler. (Beydavi, Envaru't-Tenzil, IV, 132.) İbadetlerinin onların ibadetleri ile birleşmesini, hidayetlerinin kendilerini aşıp onlara da fayda vermesini arzu etmektedirler. Eşleri ve çocukları kendilerine tabi olunca sahip oldukları kulluk bilincinde sebat ederek hayatlarını sürdüreceklerdir. Allah'a itaatte onların kendilerine tabi olmasını arzu etmeleri, onlarla cennette beraber olmayı istemelerindendir. Dünyada iken cennette beraber olma ümidinin verdiği sevince ahirette bu ümitlerinin tahakkuk etmesinin verdiği sevinç katılacak, sevinçleri böylece kemale erecektir. Onlar ayrıca bu dua ile Allah'tan kendilerini takva konusunda yüce mertebelere ulaştırmasını niyaz etmektedirler. Zira "Bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle." cümlesi, Allah'tan, muttakilerin kendilerine tabi olacağı bir mertebeye ulaştırmasını istemeleri anlamına da gelmektedir. Çünkü kişinin kendisine tabi olanlara örnek ve önder olabilmesi için onların ulaşmayı istediği en ileri makama ulaşmış olması gerekir.

Allah'ın sevgi ve rahmetine nail olmuş kulların ettikleri bu dua, aile huzur ve mutluluğu için edilebilecek örnek bir duadır. Bu duadan anlaşıldığına göre Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuş bu insanlar, fertleri iman, itaat, takva ve ahlak gibi manevi değerlerle yoğrulmuş bir aile kurmak istemektedirler. Şu kadar var ki; bir duanın kabulü bu duaya fiili duaların eşlik etmesine bağlıdır. O hâlde onlar dua ve niyaz ehli oldukları gibi çaba ve gayret sahibidirler; aile hayatlarında meveddet ve merhamet, sevgi ve saygı, sabır ve anlayış, diğerkâmlık ve fedakârlık gibi ilkeleri kendilerine rehber edinmişlerdir. Değerler ve ilkeler üzerine kurulmuş aile fertleri, karşılaşılabilecekleri günlük sorunları çözecek, zorlukları aşabilecek bir bakış açısına ulaşacaktır. Nihayetinde bu aile dünyada âdeta cennet hayatı gibi huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamalarına; ahirette ise ebedî huzur ve mutluluk yurdu olan cennette buluşmalarına vesile olacaktır. Hak Teâlâ bunu şöyle ifade buyurmuştur: "İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız; bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır." (Tur, 52/21.)

Kaynak : Diyanet

- Bir kimse, sıkıntılı zamanında on defa, Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm'i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.

- Bir sıkıntıya düşünce, "Bismillâhirahmanirrahim velâ havle velâ kuvvete illa billâhil aliyyil azim" diyeni Allahü teâlâ, sıkıntı ve belalardan muhafaza eder.

[Deylemi, İbni Sünni]

- "Sıkıntıya düşen veya borçlanan kişi, 1000 kere "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır."

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title