10 Kasım Atatürk şiirleri ve sözleri – 10 Kasım sözleri
Haberler » Gündem » 10 Kasım Atatürk şiirleri ve sözleri – 10 Kasım sözleri - Haber

10 Kasım Atatürk şiirleri ve sözleri – 10 Kasım sözleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yılında 10 Kasım şiirleri, 10 Kasım sözleri araştırılıyor. Cumhuriyet'in kurucusu, 10 Kasım 1938 yılında siroz hastalığı nedeniyle vefat etti. 10 Kasım anlam ve önemi nedir? 10 Kasım şiirleri, Atatürk ile ilgili şiirler tümü haberimizde…

10 Kasım Atatürk şiirleri ve sözleri – 10 Kasım sözleri

ile ilgili şiirler ve sözler! 1938 yılında hayatını kaybeden , tüm dünyanın örnek aldığı bir devlet adamıydı. Vefatından sonra 10 Kasım birçok ülkede Atatürk'ü anma günü olarak yas ilan edildi. Türk milletinin önderi Atatürk'ü sevgi ve saygı ile anmak için birbirinden anlamlı şiirler ve sözler sizlerle…

Atatürk Şiirleri - 10 Kasım Şiirleri

10 KASIM ATATÜRK ŞİİRLERİ

ATATÜRK

Atatürküm eğilmiş vatan haritasına

Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler

Atatürk neylesin memleketin yarasına

Uçup gitmiş elinden eski makbul çareler

Nerde istiklâl harbinin o mutlu günleri

Türlü düşmana karşı kazanılan zaferi

Hiç sanmam öyle ağarsın bir daha tan yeri

Atatürküm ben ölecek adam değildim der.

Git hemşehrim git kardeşim toprağına yüz sür

Odur karşı kıyadan cümlemizi düşünür

Resimlerinde bile melül mahzun düşünür

Atatürküm kabrinde rahat uyumak ister.

Cahit Sıtkı TARANCI

ATATÜRK

Ey sanki alev saçlı zafer küheylaniyle

Kurtardığın vatanda en yüce şehsüvarsın,

Bir şimşek çağlayanı haliyle Türk kanıyle

Aldığı şâna lâyık bir tarihde bir Sen varsın.

Erişmez vasfına hiçbir rebabın sesi

Sen yükseksin ilhamın yıldızlı göklerinden,

Dehâdan kanatlanan kılıcının şulesi

Ebediyette olmuş bir murassa kasiden,

Kızıl gökte parlayan Ay-yıldız'ın nurusun.

Sen en büyük milletin, Türklüğün gururusun

Bu yurdun timsalisin bugün bütün cihanda

Gözler, gönüller senin, senin şeref de şan da!

Enis Behiç KORYÜREK

ATATÜRK

Türk'ü ölümden

Odur kurtaran

Odur yeniden

Türklüğü kuran.

Yaptığı ordu

Düşmanı kovdu.

Ulusu, yurdu

Odur yaratan.

Türk'ün dileği

Onun ereği.

Yüce yüreği

Türklüğe vatan.

Bu memleketi,

Cumhuriyeti

Canıyle etti

Bize armağan.

Atamızsın sen,

Adımız senden.

Yürür izinden

Sana inanan.

Ülküm yürüsün,

Türklük büyüsün

Sen Atatürk'sün

Ey yüce Başkan!

Hasan Ali YÜCEL

ATATÜRK

Atatürk dedim iptida

Önümü ilikledim.

Nasıl söylerim öldüğünü

Atatürk'üm karşımda,

Yatmış uyumuş karlar üstüne

Kalpağı başında.

Nasıl söylerim öldüğünü

Çenesine uzanmış eli

Atatürk'üm çıkar Kocatepe'ye

Dalgın, düşünceli.

Nasıl söylerim öldüğünü

Elinde beyaz tebeşir

Geçmiş tahta başına

Atatürk'üm ders verir.

Nasıl söylerim öldüğünü

Başında yeni şapkası

Yola çıkmış yürümüş

Kalabalık arkasında

Nasıl söylerim öldüğünü nasıl

Bir ışık vurmuş yüzüne

Atatürk'üm bakıyor besbelli

Çekidüzen verelim üstümüze.

İlhan DEMİRASLAN

ATATÜRK İÇİN

Tuttun elimizden çıktık sefere,

Kurtardık vatanı, milleti Atam.

Serdik kör denilen talihi yere,

Zaferdir savaşın nimeti Atam.

Dağlar altımızda at oldu bizim.

Sen dedin:-Uyan Türk! Açıldı gözüm.

Sakarya suyundan yununca yüzüm,

Bilindi Türklüğün kıymeti Atam.

Duyarım, dalgalar sahili döğer,

Sen sade bir "Paşa" olaydın eğer

Yine kalbimizde alacaktın yer,

Sensin bu vatanın ziyneti Atam.

Bir eşin varmıydı civanmertlikte?

İyi ettik sana "Ata" dedik te;

Sevgin göğsümüzde, eller tetikte,

Sendin bize Tanrı himmeti Atam

Her Türk olan "Atam" der de tutuşur,

İşitir emrini derdi yatışır;

Kâfi bu teselli ona yetişir;

Sana lâyık olmak niyeti Atam.

Osman ATİLLA

Atatürk'e Ağıt

Ağlayalım Atatürk'e

Bütün dünya kan ağladı

Başbuğ olmuştu mülke

Geldi ecel can ağladı

Şüphesiz bu dünya fani

Tanrı'nın aslanı hani

İnsi cinsi cem'i mahluk

Hepsi birden ağladı

Doğu batı cenup şimal

Aman tanrım bu nasıl hal

Atatürk'e erdi zeval

Amir memur altın kürsü

Yas çekip mebsan* ağladı

İskender-i Zülkarneyin

Çalışmadı bunca leğin

Her millet Atatürk deyin

Cemiyet-i akvam ağladı

Atatürk'ün eserleri

Söylenecek bundan geri

Bütün dünyanın her yeri

Ah çekti vatan ağladı

Fabrikalar icat etti

Atalığın ispat etti

Varlığın Türk'e terk etti

Döndü çark devran ağladı

Bu ne kuvvet bu ne kudret

Vardı bunda bir hikmet

Bütün Türkler İnönü İsmet

Gözlerinden kan ağladı

Tren hattı tayyareler

Türkler giydi hep karalar

Semerkand'ı Buhara'lar

İşitti her yan ağladı

Siz sağ olun Türk gençleri

Çalışanlar kalmaz geri

Mareşal Fevzi'nin askerleri

Ordular teğmen ağladı

Zannetme ağlayan gülmez

Aslan yatağı boş kalmaz

Yalınız gidenler gelmez

Felek-el mevt'in elinden

Her gelen insan ağladı

Uzatma Veysel bu sözü

Dayanmaz herkesin özü

Koruyalım yurdumuzu

Dost değil düşman ağladı

Aşık Veysel ŞATIROĞLU

BİZSİZ GİDİYOR

Fecre benzettiği bayrakla kefenlenmiş Ata,

Çıktı bir kor gibi mermer kapısından sarayın.

Gönlümüz, bayrağı öğrendiği günden beri ta

Duymamıştır bu kadar hüznünü yıldızla ayın!

Gidiyor, gizleyerek sır gibi bizden sesini,

Çıkıyor, ilk olarak bir yola Başbuğ bizsiz.

Biz, ki dünyada, bırakmazdık onun gölgesini,

Bu ne hicranlı seferdir ki beraber değiliz.

Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil,

Kanlı bir gözyaşı nehrinde muazzam tabutun.

Ey ilâhın yüce davetlisi, göklerden eğil,

Göreceksin, duruyor kalbimiz üstünde putun!

Sen ki Gayya'ya düşen on yedi milyon Türk'ün

Dehşetinden sararırken yüzü yaprak yaprak,

Onu bir hızla çevirmiştin ölümden daha dün:

Tunç elin, yalçın iradenle kolundan tutarak.

Ve bugün on yedi milyon geliyor bir yere de,

Ebedî yolculuğundan seni döndürmek için

-Onu yoktan var eden sendeki derman nerede?

Gücü ancak yetiyor kabrine yüz sürmek için

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

GİDİYOR

Gidiyor, rastgelmez bir daha tarih eşine;

Gidiyor on yedi milyon kişi takmış peşine!

Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla;

Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla.

Gidiyor, izleri üstünde birikmiş yaşlar;

Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar.

Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi;

Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meşalesi!

Yine bir devr açacakmış gibi en başta o var;

Haykıran seste o var, sessiz akan yaşta o var.

Siliyor ruhunun ulviliği fani etini,

Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini.

Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça;

Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça.

Orhan Seyfi ORHON

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA SÖZLERİ

*O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

*Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

*Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

*Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

*Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

*Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

*"Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır." (Noell Roger Gazetesi)

*"Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı." (Gerrad Tongas Yazar)

*"Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır." (Alman Volkischer Beobachter Gazetesi)

*"Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti." (Berthe Georges Gaulis)

*"Türkiye' yi yaratan, tarihimizin bu en Büyük Adam' ını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım." (Prof Morrf İsviçre)

*"Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi." (Prof. Sekretan İsviçre)

*"O kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı." (Prof. Walter L. Wriht Jr. Almanya)

*"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir." (Ennehar Gazetesi 1938)

*"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır." (Observer Dergisi, İngiltere)

*"Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir." (Stipsi Gazetesi, Arnavutluk)

*"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı birşeyi de istemez." (Avusturyalı Heykeltraş Krippel)

*Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

*Zorluklarla kurmuş olduğun Cumhuriyetin tüm değerlerini sonsuza kadar muhafaza edeceğimize söz veriyoruz Mustafa Kemal Atatürk.

*Yine 10 Kasım, yine hüzünlendi milletim. Çiçeklerle çıktık yollara ve Anıtkabir yine çocuk sesleriyle.

*Hiçbir şatta ve yerde seni unutturamaz hiç kimse. Sen rahat uyu ey Atatürk. Vatan nöbeti emin ellerde.

*Çiğnetmedik namusumuzu ve yine de çiğnetmeyeceğiz. Bize bu inancı aşılayan Mustafa Kemal'in ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun.

HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.