Tzob: Ordu Ziraat Odası Kapatıldı

Tzob: Ordu Ziraat Odası Kapatıldı

08.01.2013 12:40 | Son Güncelleme: 08.01.2013 12:40
Tzob: Ordu Ziraat Odası Kapatıldı

TZOB Yönetim Kurulu, yetkisiz kişilerin uzun süredir devam eden fiili işgalleri nedeniyle Ordu Ziraat Odası'nın kapatıldığını bildirdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu, yetkisiz kişilerin uzun süredir devam eden fiili...

TZOB Yönetim Kurulu, yetkisiz kişilerin uzun süredir devam eden fiili işgalleri nedeniyle Ordu Ziraat Odası'nın kapatıldığını bildirdi Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu, yetkisiz kişilerin uzun süredir devam eden fiili işgalleri nedeniyle Ordu Ziraat Odası'nın kapatıldığını bildirdi.

TZOB Yönetim Kurulu, Ocak ayı Olağan Toplantısı'nda, "zimmet" ve "görevi kötüye kullanma" gibi fiiller sonucu başlatılan kanuni ve idari soruşturmaların ardından görevden alınan eski yönetiminin, Birlik talimat ve kararlarına uymamakta ısrar etmesiyle çalışamaz hale gelen Ordu Ziraat Odası ile ilgili raporları görüşerek sonuca bağladı.

Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından, TZOB'dan yapılan açıklamada, kapatma sürecine gelinceye kadarki gelişmeler ile kapatma kararının alınmasının gerekçeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, TZOB'a, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla 26 Ocak 2011 tarihli, Ankara Valiliği aracılığıyla 19 Ocak 2012 tarihli, İçişleri Bakanlığı'ndan havaleli 27 Şubat 2012 tarihli, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği aracılığıyla ulaştırılan 13 Ocak 2012 tarihli başvurular üzerine, 27 Nisan 2012 tarihli "olur" ile Ordu Ziraat Odası'nda soruşturma ve inceleme yapmak üzere Birlik Müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi. Daha sonra Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 Mayıs 2012 tarihli yazılı talebiyle Ordu Ziraat Odası'nda inceleme ve soruşturma yapılarak, hazırlanacak raporların Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesinin istendiği vurgulandı.

-"BİRLİK KARARLARINA UYMAMAKTA ISRAR EDİLDİ"-

Müfettişlerce Ordu Ziraat Odası'nda yapılan denetim sonucunda, kanuni ve idari soruşturma raporu düzenlendiği, söz konusu müfettiş raporlarının Birlik Yönetim Kurulu'nun 4 Ekim 2012 tarihli toplantısında görüşüldüğü belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Bu toplantıda; zimmet ve görevi kötüye kullanma fiilleri ile Oda zararına sebebiyet verenler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Kanuni Soruşturma Raporunun Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine; İdari Soruşturma Raporu'nda öngörülen idari tedbirlerle ilgili yasal işlemlerin tesis edilmesi için Ordu Ziraat Odası'na gerekli talimatların yazılmasına karar verilmiş, karar gereği Ordu Ziraat Odası Meclisi'ne 13 Aralık 2012'de talimat yazılmıştır.

Söz konusu Birlik talimatı, 5 Kasım ve 26 Kasım 2012'deki Birlik yazılarıyla tekit edilmesine rağmen, Ordu Ziraat Odası Meclisi'nce, yasal süresi içinde Birlik kararları doğrultusunda işlem tesis edilmeyerek, Birlik kararlarına uymamakta ısrar edilmiştir."

-KAYYIM VE MÜFETTİŞLERİN GÖREV YAPMASI ENGELLENDİ-

Bu hukuki durum karşısında, Birlik Yönetim Kurulu'nun 12 Aralık 2012 tarihli toplantısında Ordu Ziraat Odası Meclisinin görevden alındığı, ayrıca, yeni oda meclisi seçilinceye kadar kanunda ve tüzükte gösterilen görevlerin yürütülmesi için isim belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu durumun, Ordu Ziraat Odası'nın yanı sıra ilgili banka şubelerine de iletildiği belirtildi.

TZOB Yönetim Kurulu'nun verdiği görevi yerine getirmek ve devir teslim için 14 Aralık 2012'de Ordu Ziraat Odası'na giden müfettiş ve görevlilerin, TZOB Yönetim Kurulunca görevden alınan eski oda başkanı Necat Avcı ve bazı eski yöneticiler tarafından sert tepkiyle karşılaştıkları ve aynı kişilerin, "Birlik kararını tanımadıkları ve Odayı teslim etmeyeceklerini" yine sert bir dille beyan ettikleri bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"Yasal görevleri sona eren Ordu Ziraat Odası eski yöneticileri tarafından, yasal yetkili kayyım heyetinin ve Birlik Müfettişlerinin görev yapmaları engellenmiş, Kayyım Heyeti ve Müfettişler, gerek Oda eski yöneticilerinin, gerekse Oda çevresinde dolaşan birtakım kişilerin sözlü ve telefonla yaptıkları tehdit ve hakaretlerine maruz kalmışlardır. Bu durum, ilgililerce düzenlenen 14 Aralık ve 24 Aralık 2012 ve 2 Ocak 2013 tarihli tutanaklarla da tespit olunmuştur. Bu şekilde, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Ordu Ziraat Odası'nı haksız olarak işgal eden ve yetkili kayyım heyeti ile Birlik müfettişlerine görev yaptırmayan Ordu Ziraat Odası eski yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

Bu arada, görevden alınan Oda Meclisi'nce alınan olağanüstü genel kurul ve seçim kararı kapsamında, eski oda yönetiminin kararıyla, 16 Aralık 2012'de Olağanüstü Genel Kurul Organ Seçimlerinin yapılmasına karar verilerek, İlçe Seçim Kuruluna bildirilmiş ve Seçim Kurulu gözetiminde Ordu Ziraat Odası Olağanüstü Genel Kurulu'nda Organ Seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Birlik Yönetim Kurulu kararıyla görevden alınan ve hiçbir yasal yetkileri bulunmayan Ordu Ziraat Odası eski organlarınca yürütülen bu seçime, Ordu Merkez İlçe Seçim Kurulu nezdinde yaptığımız itirazımız reddedilmiştir.

Ordu Merkez İlçe Seçim Kurulunun bu ret kararına karşı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde yaptığımız itiraz üzerine ise, YSK, 22 Aralık 2012'de, Ordu Ziraat Odası Olağanüstü Genel Kurulu Organ Seçimlerinin iptaline karar vermiştir.

Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla, Birlik Yönetim Kurulunun, Ordu Ziraat Odası Meclisi'nin görevden alınmasına ilişkin kararının yasal; görevden alınan organlarca yürütülen işlemlerin "yok hükmünde' olduğunu, bu nedenle "tam kanunsuzluk hali' oluşturduğunu, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde ortaya koymuştur."

-HUKUKİ DURUMA RAĞMEN FİİLİ İŞGAL DEVAM ETTİ-

Tüm bu hukuki durumlar karşısında, yasal hiçbir görev ve yetkisi bulunmayan Ordu Ziraat Odası eski yöneticilerinin, Ordu Ziraat Odası'nı fiilen işgal eylemlerini sürdürdüğüne, Birlik Yönetimince görevlendirilen yasal yetkili heyeti Oda binasına sokmayarak, bu hususta tehdit ve zor kullanarak görev yapmalarını engellendiğine işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Birlikçe, yönetime görevlendirilen heyet ve devir teslim için görevli Müfettişler, 2 Ocak 2013 tarihinde bir kez daha görev yapmak üzere Oda binasına gitmişler, ancak eski yöneticilerin fiili müdahaleleriyle karşılaştıkları için durumu Emniyet görevlilerinin de iştirak ettiği üçüncü bir tutanakla tespit ederek Cumhuriyet Savcılığı'na ikinci kez suç duyurusunda bulunmuşlardır. Ordu Ziraat Odası'nın görevden alınan eski yöneticilerinin tüm bu haksız, hukuksuz ve yetkisiz fiili işgalleri nedeniyle, Ordu Ziraat Odası 14 Aralık 2012 tarihinden beri fiilen faaliyetini sürdürememekte, hukuki iş ve işlemlerini yapamamakta, Kanunda gösterilen hizmetleri yerine getirememektedir. Bu hususta, herhangi bir şekilde yürütülen işlemler ise yetkisiz kişiler marifetiyle yapıldığı için yok hükmünde olmaktadır.

Birlik Yönetim Kurulunca görevlendirilen heyet üyeleri, konakladıkları otelin salonunda toplanarak seçim ve disiplinle ilgili acil kararları almak zorunda kalmışlar, ancak yeni üye kayıtları, sona eren üyeliklerin düşürülmesi, yasal sürelere tabi SGK ve mali bildirimler, yönetim kurulu kararını gerektiren harcamalar gibi yönetim kurulu kararı gerektiren iş ve işlemler gerçekleştirilemediği gibi, Ordu ilinde bulunan tüm banka şubelerine ve Mülki İdare birimlerine yaptığımız bildirimler nedeniyle, odayı fiilen elinde bulunduran yetkisiz kişilerce de hiçbir işlem yapılamamaktadır. Varsa da zaten yaptıkları işlemler yok hükmündedir."

-"FİİLİ İŞGAL BÜYÜK ZARARLAR VERMİŞTİR"-

Fili işgalin, gerek oda tüzel kişiliğinin, gerekse de çiftçilerimizin fevkalade ağır zararlara uğramasına neden olduğuna dikkat çeken TZOB, şu açıklamalarda bulundu:

"Ordu Ziraat Odası'nın 12 Aralık 2012 tarihinden Birliğimizce kapatma kararının alındığı tarihe kadar geçen sürede Oda Meclisi yoktur, Oda Yönetim Kurulu yoktur. Birlik Yönetim Kurulunca odayı yönetmekle görevli kayyım heyeti oda binasına girememektedir. Birlik tarafından Oda'nın banka hesapları dondurulmuş, Yüksek Seçim Kurulu, Oda'nın İlçe Seçim Kurulu gözetiminde yapmış olduğu olağanüstü organ seçimlerini iptal etmiş, iç sürtüşmeler, sahipsizlik, başıboşluk odayı işlemez hale getirmiş, nihayet tüm bunlar odanın uzun süredir faal olmadığını ortaya koymuştur.

Bunların yanı sıra, Oda eski başkanı ve eski yöneticilerinin çeşitli televizyon kanallarında ve yerel basında Oda tüzel kişiliğini, Birliğimizi ve nihayet temsil ettiğimiz kitleyi rahatsız ve rencide edici beyanlar vermesinin engellenmesi ve böylece teşkilatımızın daha fazla yıpranmasının önüne geçilmesi icap etmiştir."

-"ODA, FAALİYETLERİNİ YÜRÜTEMEZ HALE GELMİŞTİR"-

Uğranılan zararların telafisi imkansız boyutlara ulaşmaması için, yetkisiz kişilerin hukuk dışı müdahaleleri nedeniyle faaliyetleri tamamen durmuş bulunan, Kanunda gösterilen faaliyetlerini yürütemez hale gelen Ordu Ziraat Odası'nın, ilgili kanun kapsamında; özellikle çiftçilerin daha fazla mağdur edilmemesi için kapatılmasının kararlaştırıldığı bildirilen açıklamada, alınan karalara ilişkin şöyle denildi:

"TZOB Yönetim Kurulumuz, kapatma kararının Mülki Amirliğe bildirilerek Ordu Ziraat Odası'nın tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, odası kapatılan Ordu'nun Merkez İlçesinin, Perşembe Ziraat Odası'nın faaliyet alanı içine alınarak bu odaya bağlı temsilcilik olarak faaliyetini sürdürmesine, kapatılan Ordu Ziraat Odası'nın bütün borç, alacak, demirbaş, taşıt araçları, menkul ve gayrimenkulleri, iştirakleri, para ve para hükmündeki kıymetleri ve diğer tüm varlıklarının yanı sıra üye kayıtlarının yediemin sıfatıyla faaliyet alanı içine alınan odaya devredilmesine, tüzel kişiliği sona eren Ordu Ziraat Odası'nın, kayyım heyetince görevden alınmış olan Genel Sekreter Vekili İsmail Bacınoğlu dışındaki mevcut kadrolu personeli ile sözleşmeli tarım danışmanlarının kadrolarının korunmak suretiyle bağlanan odaya aktarılmasına; diğer sözleşmeli ve yevmiyeli personelin, odanın kapatıldığı tarih itibarıyla SGK'ya bildirilerek sözleşmelerinin sona erdirilmesine, odaya ait borç ve alacakların devir ve takibinde hassasiyet gösterilerek; işlemlerin tamamlanmasına, müfettişlikçe tespit edilen oda zararlarının ilgililerden rızaen, bu mümkün olmadığı takdirde yasal yollardan takibinin yapılmasına, ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar edilen hususların akıbetinin özenle takip edilmesine karar vermiştir." - Ankara

Kaynak: ANKA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title