Haberler

Müslüman bilim adamları isimleri! Müslüman bilim insanları kimlerdir?

Güncelleme:

İslam'ın Altın Çağı dönemi bilim insanları listesi araştırılıyor. Tarihte çok sayıda müslüman bilim adamı vardır. Daha çok Astronomi ve Matematik alanında bilim insanı bulunmaktadır. Şimdi Müslüman bilim adamları isimleri nelerdir onları paylaşalım.

İslam'ın Altın Çağı'nda İslam coğrafyası içerisinde çalışmalarını yürüten bilim insanlarının listesi. Formal bilimler, fiziksel bilimler, yaşam bilimleri, sosyal bilimler, uygulamalı bilimler ve disiplinlerarası bilimler üzerine çalışan bilim insanları 8. yüzyıldan 15. yüzyıla uzanan dönemde çalışmalarını yürütmüşlerdir. Peki, Müslüman bilim adamları kimlerdir?

MÜSLÜMAN BİLİM ADAMLARI

Müslüman bilim adamları isimleri yüzyıllarına göre aşağıdaki gibidir. Bilim insanları en solda, ortada tarihleri ve en sağda ise alanları yazmaktadır.

8. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Ebu Musa Câbir bin Hayyan : 721 - 815 : Tıp, Astronomi, Fizik, Kimya, Coğrafya

Abdülhamid İbn Türk : ? - 830 : Matematik

Sind bin Ali : ? - 864 : Astronomi

Abdulmelik el-Esmaî : 740 - 828 : Zooloji

Yakub bin Tarık : ? - ? : Astronomi, Matematik

Halil ibn Ahmed el-Ferahidi : 718 - 786 : Filoloji

İbrahim el-Fezari : ? - 777 : Matematik, Astronomi

Muhammed bin İbrahim el-Fezari : ? - 796 : Matematik, Astronomi

Ahmed en-Nihâvendî : ? - ? : Astronomi

İbn Sa'd : 777 - 845 : Tarih

Sehl bin Bişr : 786 - 844 : Astronomi, Matematik

Ziryab : 789 - 857 : Müzik, Coğrafya, Astronomi

Hacac bin Yusuf bin Matar : 786 - 833 : Matematik

El Fadl ibn Naubaht : ? - ? : Astronomi

9. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Hârizmî : 780 - 850 : Astronomi, Coğrafya, Matematik

Ferganî : 805 - 870 : Astronomi

Kindi : 801 - 868 : Matematik, Fizik, Kimya, Farmakoloji, Tıp

El-Cahiz : 777 - 869 : Tarih, Biyoloji

Ahmed bin Musa : 803 - 873 : Astronomi, Geometri

Abbas Kasım İbn Firnas : 810 - 888 : Astronomi,

Ebu Hanife Dinaveri : 815 - 896 : Botanik, Astronomi, Tarih, Matematik

El-Yakubi : ? - 897 : Coğrafya

Ahmed bin Yusuf : 835 - 912 : Matematik

Belâzürî : ? - 892 : Tarih

Ebu Said Gürgani : ???? : Geometri, Astronomi

Ahmed bin Sehl el-Belhî : 850 - 934 : Coğrafya, Matematik, Tıp

İbn Hurdâzbih : 820 - 912 : Coğrafya

Zünnûn-ı Mısrî : 796 - 859 : Simya, Tıp

Sabit bin Kurra : 821 - 901 : Matematik

İbn-i Hurdazbih : 820 - 912 : Coğrafya

Ebu Ma'şer el-Belhi : 787 - 886 : Astronomi

10. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Meryem el-İcliyye : ? - ? : Astronomi

Battanî : 858 - 929 : Astronomi, Matematik

Ahmed bin Sehl el-Belhî : 850 - 934 : Tıp, Coğrafya, Matematik

Farabi : 870 - 950 : Astronomi, Matematik

Ebu'l Vefâ el-Bûzcânî : 940 - 988 : Astronomi, Matematik

Râzî : 865 - 925 : Kimya, Tıp

Ahmed bin Musa : 803 - 873 : Astronomi, Geometri

El-Mesûdî : 896 - 956 : Tarih, Coğrafya

Abdurrahman es-Sufî : 903 - 986 : Astronomi

İbn Havkal : ? - 988 : Coğrafya

İbn Fadlan : ? - ? : Coğrafya

Hemdani : 893 - 945 : Tarih, Astronomi, Coğrafya

Muvaffak : ? - ? : Fizik

İbn-i Yunus : 950 - 1008 : Astronomi, Matematik

İstahri : ? - 957 : Coğrafya

Ali bin Abbas : 932 - ? : Fizik, Tıp

Siczi : 945 - 1020 : Astronomi, Geometri

Hucendi : ? - 1000 : Astronomi, Matematik

İbn el-Fakih el-Hamadani : ? - ? : Tarih, Coğrafya

Ebu'l Kasım El-Zehravi : 936 - 1013 : Tıp

11. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Ali bin İsa : 940 - 1010 : Tıp

Ebu Nasr Mansur : 960 - 1036 : Matematik, Astronomi

El-Kerecî : 953 - 1029 : Matematik

İbn-i Sina : 980 - 1037 : Fizik, Tıp

İbn-i Heysem : 965 - 1040 : Fizik, Tıp

Birûni : 973 - 1048 : Astronomi, Matematik, Tarih

Ebu Said Gardezî : ? - 1061 : Coğrafya, Tarih

Ebu Hasan Behmenyar : 993 - 1066 : Astronomi

Ali bin Rıdvan : 998 - 1068 : Fizik, Tıp

Yusuf Has Hacib : 1017 - 1077 : Siyasetbilim

Zerkâlî : 1029 - 1087 : Astronomi

El-Bekrî : 1014 - 1094 : Coğrafya

İbn Hazm : 994 - 1064 : Tarih

Dânî : 1068 - 1134 : Geometri, Fizik

Muhammed Zerrindeşti : ? - ? : Tıp

12. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Kâşgarlı Mahmud : 1008 - 1105 : Dil, Tarih

Fahreddin Râzî : 1148 - 1209 : Fizik

Cabir bin Eflah : 1100 - 1150 : Astronomi, Matematik

Hazini : 1100 - 1155 : Fizik, Astronomi, Matematik

İbn Rüşd : 1126 - 1198 : Astronomi, Tıp

Ferîdüddin Attâr : 1136 - 1221 : Hekim

İbn-i Zühr : 1091 - 1161 : Tıp

Şerafeddin el-Tusî : 1135 - ? : Astronomi, Matematik

İbn Asakir : 1105 - 1176 : Tarih

Muhammed İdrisi : 1100 - 1166 : Coğrafya

Ebu'l-Berekât Bağdâdi : 1076 - 1166 : Tıp

İbnü'l Cevzî : 1116 - 1201 : Tarih, Tıp

Abdüllâtif Bağdâdi : 1162-1231 : Tıp

13. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

İbn-i Cübeyr : 1145 - 1217 : Coğrafya

Abdullâtif el-Bağdadî : 1162 - 1231 : Tıp

El-Cezeri : 1136 - 1233 : Sibernetik

İbn-i Şeddad : 1162 - 1234 : Hukuk, Tarih

Şemseddin Semerkandi : 1250 - 1310 : Astronom, Matematik

Abdullah bin Ahmed el-Baytar : 1197 - 1248 : Tıp, Farmakoloji

Usame bin Munkiz : 1095 - 1188 : Tarih

Nasîrüddin Tûsî : 1201 - 1274 : Astronomi, Coğrafya

Zekeriya el-Kazvinî : 1202 - 1283 : Astronomi, Coğrafya, Fizik, Jeoloji

İbn Nefis : 1213 - 1288 : Tıp, Sosyoloji

Şemseddin Şehrezuri : 1250 - ? : Tıp, Tarih

El-Dimeşkî : 1256 - 1327 : Coğrafya

Esireddin el-Ebherî : ? - 1262 : Matematik, Astronomi

Nureddin Batrucî : ? - 1217 : Astronom

Zehebî : 1274 - 1348 : Tarih

İbn Ebî Useybia : 1203 - 1270 : Tıp, Tarih

Fahreddin Ahlatî : ? - ? : Astronomi

Necibüddin Semerkandi : ? - ? : Tıp

Reşîdüddîn Hamedani : 1249 - 1318 : Tarih

Muhammed Ufî : 1171 - 1242 : Tarih

İbrahim Hilati : 1242 - 1322 : Kimya, Tıp

14. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

Kutbeddin Şirazî : 1236 - 1310 : Tıp, Astronomi, Fizik, Coğrafya

Kemaleddin El Farisi : 1267 - 1319 : Matematik, Fizik

Ebu el-Fida : 1273 - 1331 : Coğrafya

İbn Teymiyye : 1263 - 1328 : Sosyoloji

İbn Battuta : 1304 - 1369 : Coğrafya

İbn Kesir : 1301 - 1373 : Tarih

Aydınlı Hacı Paşa : 1339 - 1397 : Tıp

Şemseddin Halîlî : ? - 1397 : Matematik, Astronomi

İbnu'ş-Şâtır : 1306 - 1375 : Astronomi

Bursalı Kadızade Rumi : 1364 - 1436 : Astronomi, Matematik

Ahmed Eflâkî : ? - 1360 : Astronomi

Ahmedî : 1334 - 1413 : Tıp

Makrîzî : 1364 - 1442 : Tarih

Hamdullah el-Müstevfî : 1281 - 1340 : Coğrafya, Tarih

Zehebî : 1274 - 1348 : Tarih

15. YÜZYIL MÜSLÜMAN BİLİM İNSANLARI İSİMLERİ

İbn-i Haldun : 1332 - 1406 : Felsefe, Tarih, Sosyoloji

Aydınlı Hacı Paşa : 1339 - 1413 : Tıp

Bursalı Kadızade Rumi : 1337 - 1437 : Astronomi, Matematik

Gıyaseddin Cemşid : 1380 - 1437 : Astronomi, Tıp

Uluğ Bey : 1393 - 1449 : Astronomi, Matematik

Sabuncuoğlu Şerefeddin : 1385 - 1468 : Tıp

Ali Kuşçu : 1403 - 1474 : Astronomi, Dilbilim, Matematik

II. Mehmed : 1432 - 1484 : Fizik

Şükrullâh : ? - ? : Tarih

Bahaüddin Amilî : ? - 1622 : Matematik, Astronomi

Akşemseddin : 1389 - 1459 : Tıp

Molla Abdülvacid : ? - 1434 : Astronomi

Pîrî Reis : 1465 - 1554 : Coğrafya

İbn Tağrıberdî : 1410 - 1470 : Tarih

İbn Gazi el-Miknasi : 1437 - 1513 : Matematik

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Gündem Güncel Haberler

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi

2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

2 sıcak hava dalgası İstanbul'u kavuruyor! AKOM'dan yeni bir uyarı daha

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar

Bakmadan Geçme

BALIK KADINI VE YAY ERKEĞİ UYUMU ll Balık burcu kadını ve Yay burcu erkeği aşk uyumu nasıldır? Balık burcu ve Yay burcu nasıl anlaşır? Emre Mor kimdir? Emre Mor nereli ve kaç yaşında? Emre Mor hangi pozisyonda oynuyor? FENERBAHÇE- HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe- Hull City maçı şifresiz nereden izlenir? Fenerbahçe- Hull City hazırlık maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta, şifresiz mi? Kadir Ezildi'nin sevgilisi kim, nişanlandı mı? Kadir Ezildi kiminle evlenecek? Kadir Ezildi'nin nişanlısı Gamze Türkmen kimdir? Gamze Türkmen kaç yaşında, nereli? Lal Denizli kimdir? Lal Denizli nereli ve kaç yaşında? Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli evli mi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (18 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman? Beşiktaş- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Kupa maçı şifresiz mi yayınlanacak? Sokak hayvanları yasası kabul edildi mi? Sokak hayvanları yasası son durum! HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 18 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Despina Vandi kimdir? Despine Vandi nereli ve kaç yaşında? Despina Vandi kariyeri… Can Keleş Beşiktaş ile anlaştı mı? Can Keleş hangi takımda forma giyiyor? TFF Başkan adayları kimler? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçim sonuçları ne zaman belli olur? TOKİ taksitlerine indirim mi yapıldı? TOKİ indiriminden kimler yararlanabilir?
Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title