Kadir gecesi duası uzun: Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua!

Kadir gecesi duası uzun: Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua!

Kadir gecesi duası uzun: Kadir Gecesi okunması gereken dualar, Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için dua!
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kadir Gecesi yaklaşıyor. Bu noktada müslümanlar Kadir Gecesi duası ve Kadir Gecesinde okunacak duaları ve yapılacak ibadetleri araştırıyor. Kadir gecesinde uzun bir dua etmek isteyen milyonlarca vatandaş, Kadir Gecesi okunacak dualarla ve yapılacak ibadetlerle bu kutsal geceyi en kıymetli şekilde geçirmeye çalışacak.Kadir gecesi duası uzun hali... Kadir Gecesinde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir? Çekmeköy müftüsü Akşit Hoca'nın Kadir Gecesi duası uzun versiyonu haberimizde.

Kadir Gecesi duası uzun araştırmaları devam ediyor. Dini kaynaklara göre, Kadir Gecesi'nde yapılması gereken ibadetler arasında namaz kılmak, dua etmek ve Kur'an-ı Kerîm'in okunması yer alıyor. İslam alimlerine göre, üzerinde namaz borcu olan kimsenin, bu gecede hiç olmazsa bir günlük namaz kaza etmesi uygun olur. Çünkü hem kaza borcunu öder hem de geceyi ihya etmiş olur. Kandil namazı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı resmi bir bilgi yer almıyor. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kim, faziletine inanarak ve ecrini umarak Kadir gecesini ihya ederse, geçmiş günahları mağfiret olunur." Mübarek gecede Peygamber Efendimizin ettiği duaların yanı sıra uzun Kadir gecesi duası etmek isteyenler için, Kadir gecesi duası uzun versiyonunu derledik. Çekmeköy Müftüsü'nün Kadir Gecesi Uzun duası haberimizde.

KADİR GECESİ DUASI UZUN

Ey bu mübarek Ramazan ayında, Bin aydan daha Hayırlı Olan bu mübarek Kadir GecesindebizleriBu mabette buluşturan Yüce Mevlâmız!

Biz zayıf, hakir, kulların, hamdimizi duamızı, tevbemizi,sana yöneltiyoruz. Sen kabul eyle Allah'ım!

Efendimiz Muhammed Mustafa (sas) başta olmak üzere bütün Peygamberlerimize sayısız salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını bizlerden haberdar eyle Allah'ım!

Biz de divanına durduk, ümit kuşandık, elimizi açtık, boynumuzu büktük, gönlümüzde birikenleri, dilimizde düğümlenenleri Sana dökmeye geldik. Sana kulluğumuzu arz etmeye, çaresizliğimizi söylemeye, pişmanlığımızı itiraf etmeye geldik. Bizleri affetmedengeri gönderme. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Kadir Gecemizi mübarek eyle Allah'ım!

Sen Allahsın! Sen bizi merhametinle kucaklamazsan biz kime gideriz?Bu GecedeBurada da bizi affetmezsen başka nereye gideriz? Bizleri hüsrana uğrayanlardan eyleme Ya Rabbi!

Bugün bu mekânda Peygamberlerinin diliyle Sana yakarıyoruz. Onlar Senden ne dilediyse, Senin evliya kulların, Senin has kulların, Senin salih kulların Senden neler istediyse, biz de aynılarını Senden istiyoruz. İhsan eyle ya Rabbi! Onlar nasıl Sana sığındıysa, nelerden kaçıp korunduysa biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle Allah'ım!

Rabbimiz!

Elimizdeki nimetlerin kadrini bilemedik! Cennetini kaybetmiş Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın duasıyla yalvarıyoruz sana.

Nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz, mutlaka hüsrana uğrayacağız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden ve hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım! (Araf 23)

Rabbimiz!

Dünyaya aldandık, hırs ve tamahın girdabında boğulduk. İnsanlığı tufandan kurtaran Hz. Nuh'un yakarışıyla yalvarıyoruz sana:

Bizi hayırlı menzillere kavuştur, bereketli yerlere konuk eyle Allah'ım! Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. (Müminun 29)

Rabbimiz!

Ailemizi ihmal ettik, evlatlarımıza vakit ayırmadık. Peygamberlerin atası Hz. İbrahim gibi yalvarıyoruz sana.

Rabbimiz, bizleri ve soyumuzdan gelecek çocuklarımızı namazı dosdoğru kılanlardan eyle. Dualarımızı Kabul eyle Allah'ım! (İbrahim, 14/40)

Rabbimiz,

Gönderdiğin imtihanlar karşısında sızlandık, isyan ettik. Sabır timsali Hz. Eyyüb gibi dua ediyoruz sana.

"Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise Merhametlilerin en Merhametlisisin!" Bizlere, her türlü kötülükten, her türlü zarardan, her türlü şerden, her türlü hastalıktan Eyyüp peygamber gibi güzel kurtuluş nasip eyle Allah'ım! (Enbiya 21/83)

Rabbimiz,

Gücümüz tükendi, Muhammed ümmetinin hüznü, kederi, sıkıntısı haddini aştı. Yusuf'unun hasretinden gözlerini kaybeden Hz. Yakup'un dualarıyla niyaz ediyoruz sana.

"Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'ın öğretmesiyle bilirim." Sen ümmeti elemden ve zulümden kurtar Allah'ım! (Yusuf 12/86)

Rabbimiz,

Kendimize yabancılaştık, iffetin kıymetini, önemini anlayamadık, anlatamadık. Güzelliğin ve iffetin timsali Hz. Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana;

"(Ya Rabbi) Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi bana lütfeyle. Beni salih kullarının zümresine ilhak eyle" (Yusuf 12/101)

Rabbimiz,

Zulme seyirci olduk, mazluma hak ettiği desteği veremedik. Haksızlık karşısında zor durumda kalan Hz. Musa gibi yalvarıyoruz sana:

"Rabbim! Bana verdiğin nimetle asla suçlulara arka çıkmayacağım" Bizlere öyle nimetler ver ki, bu nimetler sayesinde hiçbir zaman mücrimlere destek olmayalım, onlarla aynı safta yer almayalım Allah'ım! ( Kasas 28/17)

Rabbimiz,

Malımızı, makamımızı, her türlü imkanımızı Senin rızana uygun bir biçimde kullanamadık. Verdiğin güç ve kudreti karıncaları dahi ezmeden kullanan Hz. Süleyman'ın dualarıyla yalvarıyoruz sana:

"Ey Rabbim! Bana ve anne-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye beni sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle!" (Neml, 27/19)

Rabbimiz,

Cimriliğin, bencilliğin, çıkarcılığın karanlığında kaybolduk. Hz. Yunus'un karanlıklardan aydınlığa çıkışına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz sana:

Senden başka ilah yoktur, sen yücesin ey Rabbimiz. Gerçekten bizler kendimize zulmettik. Bizleri affeyle Allah'ım! (Enbiya 21/87)

Rabbimiz,

Rızkına karşı nankörlük ettik, verdiğine rıza göstermedik, kısmetimizi kabullenmedik. Kelimetullah Hz. İsa gibi yalvarıyoruz sana:

"Ey Allah'ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten engin bir rızık indir ki; önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın" (Maide 5/114)

Rabbimiz,

Habib-i Edibin, Resûl-i Ekrem Efendimiz Muhammed Mustafa'nın miraçtan hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz sana:

"Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! (Bakara 2/286)

Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. (Bakara 2/286)

Rabbimiz! Bize taşıyamayacağımız şeyleri de yükleme! (Bakara 2/286)

Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâ'mızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım eyle Allah'ım!" (Bakara 2/286)

İlâhi Ya Rabbi!

Ya Rabbi!

Kur'an-ı Kerim'inde "Müminler, ancak kardeştir" buyuruyorsun. Habibin Muhammed Mustafa bizlerden "Kardeşlerim" diyerek özlemle söz ediyor. Ne yazık ki bizler, zihinleri bir, yürekleri bir, gayeleri bir, sevgileri bir, hüzünleri bir, kederleri bir, acıları bir kardeşler topluluğu olamadık. İtiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah'ım!

Biz her vesileyle besmele çektik, her işimize Rahman ve Rahîm isimlerini başlangıç eyledik, lâkin işlerimizi adalet, hakkaniyet, merhamet ve şefkatle icra edemedik. Birbirimizden merhameti esirgedik. Hoyratlaştık. İtiraf ediyoruz. Bizlere affınla muamele eyle Allah'ım!

Allah'ım!

Kendimiz için istediğimizi mümin kardeşimiz için isteyemedik. Haset ettik. Gıybet ve iftiraya bulaştık. Kul hakkına girdik. Kardeşimizden hoşgörüyü dahi esirgedik. İtiraf ediyoruz. Bizleri affeyle Allah'ım!

Ya Rabbe'l-Âlemin!

Namaziçin kalkan ellerimiz bir daha asla şiddete ve kötülüğe kalkmasın. Camiye gelen ayaklarımız hayra, hep doğruya ve iyiye adım atsın. Allah diyen dillerimiz artık haktan başkasını söylemesin. Dualar, zikirler ve Kur'an tilaveti ile çınlayan kulaklarımız günah ve çirkin sözlere kapansın. Ayetlerinigören gözlerimiz artık harama bakmasın. Müslüman olarak yarattığı gibi, Müslüman olarak kalmayı, Müslüman'ca yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi bizlere ve nesillerimize nasip eyle Allah'ım!

Rabbimiz!

Hiç günah işlememiş, masum yavrularımızla Mabedegeldik. Hayatının baharını yaşayan gençlerimizle Camiye geldik. Ellerine dünyanın çamuru bulaşmamış, yüreklerine dünyanın pası sinmemiş gençlerimizin hürmetine bizleri affeyle Allah'ım!

Beli bükülmüş, rükua varmış, pir-i fani olmuş ihtiyarlarımızla huzuruna geldik. Aralarında bulunan hasta kullarının ah-u eninleriyle yalvarıyoruz sana. Onların hatırına bizleri affeyle Allah'ım!

Rahman isminin tecelligâhı, Rahim sırrının şahitleri kadınlarımızla Mabedegeldik. Bastığı yere cenneti taşıyan, kucağında şefkati, duasında bereketi büyüten annelerimizin hatırına bağışla bizi Allah'ım!

Çocuklarımızı ve gençlerimizi günü birlik heveslere boğanlara fırsat verme. Kızlarımızı ve oğullarımızı insafsız ve iz'ansız, ölçüsüz ve dengesiz, meyvesiz ve faydasız sanal tutkuların ağına düşürme Allah'ım!

Ey esirgemesi ve bağışlaması bol Rabbimiz!

Eşimizi sen bağışla Allah'ım! Şu imtihan dünyasında bize olan desteğini, ruhumuzu huzura kavuşturan can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım!

Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım! Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır.

Günahlarını affeyle, kusurlarını setreyle. Yaşayanlara hüsn-i hatime nasip eyle, ahirete göçenleri cennet bahçelerinde ağırla.

Hocalarımızı, üzerimizde emeği ve hakkı olan büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, arkadaşlarımızı burada tek tek anıyoruz. Sen onları bağışla Allah'ım! Hepsinden hoşnut ve razı ol, hepsini sevgine ve muhabbetine mazhar eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Bizler bu kutlu iklimde senden yurdumuz için de hayırlar niyaz ediyoruz. Aziz milletimizi derin acılardan, ağır imtihanlardan, onulmaz yaralardan Sen muhafaza eyle. Birliğimize ve dirliğimize göz dikenlere, izzetimize ve şerefimize kurşun sıkmaya çalışanlara Sen fırsat verme Allah'ım. Dinimizin, devletimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dâhili ve harici fitnelerden, fesatlardan bizleri halas eyle. Kötü niyetlilere fırsat verme Allah'ım.

Şehitlerimizi rahmetinle kucakla, bizleri onlarla cennetinde cem eyle Ya Rabbi. Geride kalanlarına sabır ve metanet ihsan eyle. Gazilerimize acil şifalar ver. Kahraman askerimizi ve polisimizi her daim muzaffer eyle Allah'ım.

Bizleri Kur'an'ın hakkını verenlerden, Kitap'ın tarafını tutanlardan eyle Allah'ım! Peygamber Efendimizin (sas) safında duranlardan eyle

Yüce Kur'an'ın hürmetine, Kabe'nin hürmetine, Resûlü'nün hürmetine Bu Kadirgecesindesana yalvaran diller hürmetine İslâm coğrafyasında akan kan ve gözyaşlarının durmasını, bütün kardeşlerimizin huzur ve güven içinde nice bayramlara ulaşmalarını Sen nasip eyle Allah'ım!

Ya Rabbi!

Ramazan Ayında kılınan Teravih namazları, tuttuğumuz oruçları, verilen sadakaları, okunan Kur'an-ı Kerimleri, hatm-i şerifleri ve kelime-i tevhitleri; yapılan tavafları, zikirleri, tesbihatı, dua ve niyazları, va'z u nasihatleri ve getirilen salât ü selâmları yüce katında en güzel şekliyle kabul eyle Allah'ım!

Bunlardan hâsıl olan ecir ve sevâbı;

Öncelikle Sevgili Peygamberimiz, Muhammed Mustafa (sas)'nın aziz, latif rûhuna hediye eyledik, vâsıl eyle Allah'ım!

Diğer bütün peygamberlerin, ehli beytin, ezvâc-ı tâhirâtın, ashâb-ı kiramın, tabiinin, tebe-i tâbiinin, âlimlerin, salihlerin, şehitlerin, ahirete göç eden gaziler ile bütün ehl-i imanın ruhlarına hediye eyledik. Kendilerini haberdar eyle Allah'ım!

Bu mübarek Kadir Gecesinde Aminbu duaya "amin" "amin" diyen bütünkardeşlerimizin cümle geçmişlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz, onları da hissedar eyle Allah'ım!

Hayatı tattık. Şüphesiz her canlı gibi ölümü biz de tadacağız. Ecel kapımızı çaldığında Kelime-i şahadet ki buyurun

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü

diyerek, ruhumuzu teslim edebilmeyi, iman ve selim bir kalp ile huzuruna gelebilmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle Allah'ım! Bizleri cennetinle cemalinle müşerref eylediğin kulların arasına ilhak eyle Allah'ım! Dualarımızı kabul eyle Allah'ım!

Kaynak: VEHBİ AKŞİT

KADİR GECESİ DUASI

Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title