Haber : Türkiye'nin Geleceğini 25 Milyonluk Yaratıcı Kuşak Belirleyecek - Haberler

Haberi Paylaş

Türkiye'nin Geleceğini 25 Milyonluk Yaratıcı Kuşak Belirleyecek

Türkiye'nin Geleceğini 25 Milyonluk Yaratıcı Kuşak Belirleyecek

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "Türkiye'nin Yaratıcı Geleceği" adlı raporuna göre, "Y Kuşağı" diye tanımlanan 15-34 yaş grubunu oluşturan, birey odaklı ama "sorgulayıcı, yaratıcı, eğitimli, teknolojik" özelliklere sahip 25 milyonu aşkın bir kitle Türkiye'nin yarınlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) " Türkiye'nin Yaratıcı Geleceği" adlı raporuna göre, "Y Kuşağı" diye tanımlanan 15-34 yaş grubunu oluşturan, birey odaklı ama "sorgulayıcı, yaratıcı, eğitimli, teknolojik" özelliklere sahip 25 milyonu aşkın bir kitle Türkiye'nin yarınlarına damga vurmaya hazırlanıyor.

İSMMMO'nun hazırladığı Türkiye'de 1980'li yılların başı ile 1999'ların sonu arasında doğmuş olan kişileri kapsayan rapor Y Kuşağı'nı tanımlıyor. Rapor bu kişilerin dünya ve Türkiye nüfusu içerisindeki yerini, potansiyelini, öncelikli değerlerini, harcama alışkanlıklarını ve teknolojiyle ilişkilerini ortaya koyuyor.

/**

TÜRKİYE'DE Y KUŞAĞI SAYISI

Yaş Grubu Nüfus

15-19 6.405.552

20-24 6.186.089

25-29 6.270.778

29-34 6.544.927

TOPLAM 25.407.346**/

-Y KUŞAĞI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOĞUNLAŞIYOR-

Rapora göre, dünyada sayıları 2.2 milyara ulaşan Y Kuşağı, özellikle dünyanın yeni merkezleri olarak kabul edilen gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşıyor. Sadece Hindistan ve Çin bile, Y Kuşağı nüfusunun yüzde 32'sine sahip. Nüfus sayım sonuçları ve TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de ise Y Kuşağı, dört yaş diliminde dengeli bir dağılım gösterirken toplamda 25 milyon 407 bin 346 kişiyi buluyor.

-Y KUŞAĞININ YÜZDE 80'İ KENTLERDE YAŞIYOR-

"Türkiye'nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı" adlı rapora göre, Türkiye'de Y Kuşağı'nın yüzde 80'i kentlerde yaşıyor ve "rahatlarına düşkün, çekingen olmayan, emir almaktan hoşlanmayan, otoriteyi tanımayan, sabırlı olamayan, aynı anda birden fazla iş yapmak isteyen" gibi özelliklere sahip. İstatistiklere göre 10 milyonu evli olan bu kitle, ağırlıkla 25 yaş sonrası evlenmeyi tercih ediyor, teknolojiye büyük oranda hakim ve çok hızlı öğreniyor.

-"ÖNEMLİ BİR AVANTAJ"-

Raporu değerlendiren İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, projeksiyonlara göre, 2030 yılı itibariyle dünyada çalışan nüfusu içerisindeki en büyük yaş grubu dilimini Y Kuşağı'nın oluşturacağını belirterek, yapılan hesaplara göre 2018 yılı itibariyle bir önceki nesilden daha fazla harcama gücüne sahip olacaklarını anımsatıyor. Y Kuşağı'nın hem şirketlerin hem de siyasilerin hedefi haline gelmesinin tartışılamayacağını vurgulayan Arıkan, "Türkiye bu kitlenin durum ve beklentilerini realize ettiği zaman büyümesini de hızlandıracak" diyor.

Bu kuşağın sorgulayıcı tavrının Türkiye'nin geleceğinin garantisini oluşturacağını savunan Arıkan, Türkiye nüfusunun üçte birini oluşturan bir kitleye sahip olmanın da uluslararası konjonktürde önemli bir avantaj yaratacağını söylüyor.

-TÜRKİYE'DE Y KUŞAĞININ TEMEL ÖZELLİKLERİ

/**

Raporda Türkiye'de Y Kuşağının temel özelliklerine de yer verildi. Buna göre Y Kuşağının özellikleri şöyle:

"-Rahatlarına düşkün ve çekingen değil.

-Emir almaktan hoşlanmıyor ve otoriteyi tanımıyor.

-Hemen sorumluluk alıp, sonucunu görmek istiyor ve sabırlı değil.

-Aynı anda birden fazla iş yapmak istiyor.

-Teknolojiye büyük oranda hakim ve hızlı öğreniyor.

-Zamanı iyi yönetemiyor, dikkatleri dağınık.

-Toplumun en çok tasarruf yapan kitlesi.

-Önceliği, yüzde 86'lık bir oranla ev sahibi olmak.

-Yüzde 86'sı iş yerinde güçlü bir unvana sahip olmak istiyor.

-Yüzde 70'i internet kullanıyor, yüzde 60'ı sosyal medyayı takip ediyor.

-Yüzde 87'sinin Facebook hesabı var, günde en az bir kez güncelliyor.

-Yüzde 56'sı Twitter kullanıyor, yüzde 21'i günde en az bir tweet atıyor.

**/

-KENTLİ VE EĞİTİMLİ!-

Rapora göre yaşadıkları yerlere bakıldığında Y Kuşağı büyük oranda kentli bir kesim. 25.4 milyonu bulan 15-34 yaş nüfusun yüzde 80'i kentte, kalan 5 milyonu yani yüzde 20'si belde ve köylerde yaşıyor. Türkiye'deki Y Kuşağı'nın en önemli problemi ise birçok Avrupa ülkesinde de olduğu gibi işsizlik. Geçen yılın Eylül ayı sonu itibarıyla yüzde 9.9'larda dolaşan işsizlik oranına rağmen genç kuşağın iş bulma gücü sıkıntılı görünüyor. TÜİK verilerine göre genç nüfus olarak ifade edilen 15-24 yaş işsizlik oranı yüzde 19.4. Yani beş gençten biri işsiz. Kentlerde bu rakam yüzde 22.1 kırsal kesimde yüzde 13.7. Rapordaki eğitim durumlarına göre; Türkiye'de 25 milyonun 7 milyonu şu an için lise mezunu. Üniversite mezunlarının sayısı 3 milyon 248 bini aşmış durumda. 25 yaşın altındakilerin eğitimi devam ettiği için üniversite mezunu sayısının önümüzdeki yıllarda artacağı vurgulanıyor.

-PROFİLLER ÇIKARILDI-

İSMMMO'nun raporunda çeşitli araştırma şirketlerinin Y Kuşağı incelemelerine de değinilerek, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Arap Emirlikleri, İngiltere, ABD ile beraber aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 11 ülkeyi kapsayan bir çalışmanın sonuçlarına göre, kitlenin profili şu şekilde belirtiliyor.

-TÜRKLER ÖNCE EV ALMAK İSTİYOR-

Y Kuşağı yüksek özgüven sahibi ve satın alma alışkanlıklarında deneyime çok önem veriyor. Y Kuşağı'nın en büyük hedefi yüzde 86 ile "ev sahibi olmak'. Onu yüzde 82 ile "iş yerinde güçlü bir unvana sahip olmak' ve yüzde 80 ile "yüksek maaşlı bir işte çalışmak' izliyor.

Dünya genelinde ise yüzde 79 ile "Kişisel tutkularıyla örtüşen bir iş yapmak' isteği öne çıkarken, onu çok küçük bir farkla yüzde 78 ile "ev sahibi olmak', yüzde 72 ile "aile kurmak, evlenmek' izliyor.

-11 ÜLKE ARASINDA EN MÜTEŞEBBİS Y KUŞAĞI TÜRKLER-

11 ülke arasında Y Kuşağı arasında en müteşebbis Türkler. Y kuşağı üyeleri arasında kendi işini kurmak isteyen Türklerin oranı yüzde 76 ile birinci sırada yer alıyor. Onu yüzde 65 ile Brezilya ve yüzde 61 ile Çin izliyor. Dünya geneline bakıldığında Y kuşağının sağlıkla ilgili ürün ve hizmetlerde yüksek miktarda ödeme yaptığı ancak kıyafet ile güzellik/bakım harcamalarına ise en az miktarda ödeme ayırdığı görülüyor. Türkiye'deki Y kuşağının yüzde 66'sı sosyal alışverişe inanıyor ve sevgilileri, arkadaşları veya aile bireyleri ile alışverişe çıkıyor. 11 ülkenin toplamında bu oran yüzde 65. Türkiye'deki Y kuşağının yüzde 55'i yeni trendleri en çok arkadaşlarından, yüzde 49'u ise ailelerinden öğrendiklerini belirtiyor.

Türkiye'de Y Kuşağı'nda yer alan her dört kişiden üçü markalarla yaşadıkları iyi veya kötü deneyimleri paylaşma gerekliliği hissediyor. Ve yalnızca yüzde 62'si Türkiye'nin dünya arenasında etkili olduğu görüşüne sahip.

Rapora göre Y Kuşağı Türkiye'de en çok tasarruf yapan kitle. Buna göre 18-24 yaş arasında tasarruf eğilimi yüzde 27 iken, 25-34 arasında bu oran yüzde 34 seviyesinde.

-TEKNOLOJİK KUŞAK-

Rapora göre Y Kuşağı'nın en belirgin özelliği teknolojiyle ilişkisi. Özellikle akıllı telefonlarla olan bağı yüksek. Bu konudaki verilere göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkede yapılan araştırmada, Y Kuşağı'nın yüzde 60'ı akıllı telefonlarını e-posta, mesaj ya da sosyal medya güncellemesi için takıntılı bir biçimde kontrol ediyor.

Yüzde 40'ı da akıllı telefonlarını düzenli olarak kontrol etmezlerse gergin ve eksiklik hissettiklerini, 3 kişiden 2'si arkadaşlarıyla sanal ortamda geçirdiği zamanın bizzat kendileriyle geçirdiği zamana eşit ya da çok olduğunu belirtiyor.

/**

Bilgisayar ve Mobil Cihazları

Ne İçin Kullanıyorlar? (%)

Etkinlik Bilgisayar Mobil cihaz

E-posta 82 48

İnternette gezmek 72 41

Bilgi aramak 70 37

Foto paylaşmak 66 38

Anlık mesajlaşma 63 37

Sosyal paylaşım siteleri 62 40

İnternet bankacılığı 61 23

Müzik indirmek 60 23

Sanal alışveriş 56 13

Ödev yapmak 53 12

**/

.

/**

İnternet Kullanımları Nasıl?(%)

Yaş Grubu Toplam Kadın Erkek

16-24 67.7 80.6 55.4

25-34 58.5 69.6 47.2

**/

-DÜNYADA İŞ GÜCÜ PAYLARI-

Türkiye'nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı rapora göre, dünyada Y Kuşağı, 2030 yılında işgücü içerisindeki en büyük paya sahip olacak. 2010 yılında Y Kuşağı'nın çalışan 463 milyonluk nüfus içerisinde payı yüzde 22.5 olarak gerçekleşti. Yani 4 çalışandan 1'i Y Kuşağı mensubu. 2030 yılına gelindiğinde iş gücündeki Y Kuşağı sayısı 107.2 milyona ulaşacak. Bu iş gücünün yüzde 28'inin Y Kuşağı olması demek.

ANKA / Ekonomi

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Çin Halk Cumhuriyeti Hindistan Türkiye Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title