Smmm Odası Başkanı Akgüloğlu Muhasebeciler Gününü Kutladı

Smmm Odası Başkanı Akgüloğlu Muhasebeciler Gününü Kutladı

01.03.2015 15:46 | Son Güncelleme: 01.03.2015 15:46
Smmm Odası Başkanı Akgüloğlu Muhasebeciler Gününü Kutladı

Erzurum Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Erzurum Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, 1 Mart Muhasebeciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Akgüloğlu mesajında "Tüm meslektaşlarımızın 1 Mart Muhasebeciler Gününü kutlar, sağlıklı, güvenli, mutlu ve başarılı günler temenni eder, işlerinde başarılar dilerim" dedi.

"Muhasebe mesleği, globalleşme sürecinde ekonomik, sosyal, finansal ve bilgi teknolojisi alanlarında yaşanan değişimlerle birlikte önem kazanmaya başlamış, yasal kimliği ile de toplum ve ticaret hayatı içinde etkili bir düzeye gelmiştir" diyen Akgüloğlu, "Giderek artan değişimler karşısında mesleki yetkinliğin sürdürülebilmesi, muhasebecilerin öğrenmeyi öğrenme tutumu geliştirip idame ettirmelerini zorunlu kılmaktadır. Muhasebe eğitimi ve deneyiminin amacı, yaşamları boyunca içinde çalıştıkları mesleğe ve topluma pozitif katkı yapabilme yeteneğine sahip, yetkin meslek mensupları üretmek olmalıdır. Muhasebe meslek mensuplarının eğitimi ve deneyimi; onların öğrenmeye devam etmelerini ve profesyonel yaşamları boyunca değişimlere adapte olmalarını sağlayacak bilgi ve beceriler ve mesleki değerler temelini oluşturmak zorundadır. Yeni yüzyılda, ister çok ortaklı, ister aile, isterse kamu şirketi olsun, bütün kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri "değer odaklı" olmak zorundadırlar. Hangi alanda faaliyet gösterirse göstersinler, bütün kurumları ayakta tutan güç, üye ve ortaklarından önce içselleştirdikleri değerleri olacaktır. Değerleri olmayan kuruluşların, değerli ürünleri olmaz. Değer zenginliği, varlık zenginliğinden daha önemlidir." Diye konuştu.

Muhasebe mesleğinin kamu yararına hizmet vermesi nedeniyle meslek mensubunda topluma karşı sorumluluk duygusunun gelişmiş olması gerektiğini dile getiren Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odası Başkanı Orhan Akgüloğlu, mesajında şunları kaydetti; "Bu gelişimi sağlayacak olan, meslek mensubunun etik anlayışı olacaktır. Bu bağlamda meslek mensubunda bulunması gereken en önemli özellikler; dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sır saklama, mesleki özen ve titizlik, sosyal sorumluluk ve bağımsızlıktır.

Dünyanın krizlerle boğuştuğu günümüzde, Ekonomi Havuzunda su seviyesinin yükselmesi, herkesin yararına olduğu gibi, su seviyesinin düşmesi de herkesin zararınadır. Bir ülkedeki yetişkinlerin hepsi, yeteneklerine göre havuza su taşımalılar, ihtiyaçlarına göre de havuzdan su almalılar. Her insanın topluma sağladığı katma değer, havuza taşıdığı su, havuzdan aldığı suya bölünerek bulunur.

Biz Muhasebeciler topluma sağladığımız katma değer adına bir taraftan kayıt dışı ekonomi ile mücadelemizi sürdürmekte, diğer taraftan kayıt dışı ekonomiye ilişkin sosyal bilincin doğru bir şekilde gelişmesi için azami çabayı sarf etmekteyiz. Biz Muhasebeciler ülkemizde yaşanan normalleşme süreci nedeniyle geleceğe umutla bakıyoruz.

Meslektaş ve mükelleflerimizin yaşadıkları sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle meslektaş, mali idare, mükellef ve tüm vatandaşlarımızın Muhasebe Gününü tebrik ederim. Bu vesile ile aramızdan ayrılan meslektaşlarımıza da Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

Akgüloğlu, meslek mensuplarının çözüm bekleyen sorunları ve meslek camiasının taleplerini ise şöyle sıraladı;

"Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmeli ve anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

Bağımsız denetim, ülkemizde muhasebe mesleği içinde oluşmuş köklü geleneklere sahiptir. Bağımsız denetim Türkiye'de de, dünyada olduğu gibi muhasebe mesleğinin bir parçası ve uzmanlık alanıdır. İlke olarak, denetimsiz işletme düşünülemez. Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda, kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde bağımsız denetim uygulanmalıdır. Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır, karanlık işler yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin, karanlık işlerin panzehiri denetimdir.

Türk Ticaret Kanunu 10 yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından yasalaşmış daha sonra yapılan değişikliklerle amaç ve ruhundan uzaklaştırılmıştır. Mutlaka başta denetim olmak üzere amaç ve hedeflerine kavuşması sağlanmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması gereken "Anonim Şirketler ile Tarım Satış Kooperatifleri ve Üst Kuruluşlarının Denetlenmesine Dair Yönetmelik Taslağı" bir an önce yayınlamalıdır.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, muhasebe ve denetim mesleğinin meslek örgütlenmesi olan TÜRMOB ile işbirliği içinde çalışan bir yapıya kavuşturulmalıdır. Uluslararası uygulamalarda yer alan görev ve fonksiyonlarının dışına taşmamalıdır.

Mesleğimizi ilgilendiren düzenlemelerde ilgili Bakanlıklar TÜRMOB' un görüş ve önerilerini dikkate almalıdırlar.

Meslek Yasamızın uygulamalarına yönelik Tek Tebliğ Taslağına ilişkin düzenlemede TÜRMOB'un görüş ve önerileri mutlaka yer almalıdır.

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır. İnceleme kriterleri çok net belirlenmelidir.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

YMM'lerin tasdikten, SMMM'lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Yeminli Mali Müşavirlerce yapılan karşıt incelemeler teknolojik gelişmeler dikkate alınarak gözden geçirilmelidir.

Eğitim ve Öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere, Birliğimiz ve Odalarımız gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için, Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir.

Bakanlık ve diğer kurumlarca istenen bilgi, beyan ve formların sayısı oldukça artmıştır. Tüm verilerin bir data merkezinde toplanması ve ilgili kurumların bu merkezden bilgileri alması sağlanmalıdır.

Ba-Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir.

Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.

Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır.

Beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

1 ve 2 No'lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

Vergi daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB'in yapacağı ortak çalışma ile "Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi" hazırlanmalıdır.

Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.

1-20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.

Meslek mensuplarının stopajdan kaynaklanan nakit iade taleplerinde, gelirlerinin-giderlerine oranlanarak çıkarılan matrah farkları yasal dayanaktan yoksundur. Bu uygulamadan vazgeçilmelidir.

Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek mensubu bulundurulmalıdır.

Özelgelerin verilme süresini hızlandırıcı idari tedbirler Gelir İdaresi Başkanlığınca alınmalıdır.

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak zamana endeksli ücret tarifesi taleplerimiz kabul edilmelidir.

Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.

Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %18'den %8'e indirilmelidir.

Mesleki faaliyette KDV'yi doğuran olay tahsilata bağlanmalıdır.

Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir.

Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir.

SORUNLARIMIZIN ÇÖZÜMÜ İÇİN;

Hükümetimizin ve ilgili kurum-kuruluşların haklı taleplerimize cevap vermesini bekliyoruz.

TBMM'nin beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz. Sorunların çözümü için işbirliği içinde çalışılmasını talep ediyoruz. Meslek örgütümüz aynı zamanda sivil toplum kuruluşu olarak üyelerimizden aldığımız güçle taleplerimizin kabul görmesi için gerekirse demokratik tepkisini gösterecektir. " - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title