Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle! - Haberler
Haberi Paylaş

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Haberler.com - Haberler | Gündem

Mekke döneminde inen ve Kuran'ın 78. ayetten oluşan Rahman suresi, adını Allah'ın isimlerinden olan er-Rahman sıfatından almıştır. Rahman suresi okunuşu, Rahman suresi Arapça okunuşu, Rahman suresi Türkçe okunuşu ve Rahman suresi fazileti haberimizde. Rahman suresi anlamı nedir? Rahman suresi konusu nedir? Rahman suresi fazileti

Kuran'da 55. sırada bulunan Rahman suresi , nüzul sırasına göre 97. Sıradadır. Birkısmı Mekke, bir kısmı Medine'd inen Rahman suresi fazileti ile müminler feyz veriyor. İnanlar Rahman suresini idrak etmek için Rahman suresi meali, Rahman suresi okunuşu, Rahman suresi Arapça okunuşu, Rahman suresi Türkçe okunuşu ve Rahman suresi anlamını araştırıyor. İşte Rahman suresi hakkında merak edilen soruların cevapları…

Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah'ın sıfatlarından biri olan "er-Rahmân" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, Allah'ın nimetleri, birliğini ve kudretini gösteren kâinat delilleri ve günahkârların kıyamette karşılaşacakları korku ve şiddet konu edilmektedir.

Mushaftaki sıralamada elli beşinci, iniş sırasına göre doksan yedinci sûredir. Ra'd sûresinden sonra, İnsân sûresinden önce Medine'de nâzil olmuştur. Tamamının Mekkî olduğu veya bir kısmının Mekke'de bir kısmının ise Medine'de indiği görüşleri de vardır (Zemahşerî, IV, 49). Şevkânî, sûrenin hem Mekke'de hem de Medine'de indiğine dair rivayetler bulunduğu dikkate alınarak kısmen Mekkî kısmen Medenî olduğunu kabul etmenin uygun olacağını belirtir (V, 151).

İnsanın kendinde ve dış dünyada görebileceği dinî, dünyevî birçok nimete değinilerek bunların sorumluluğunu idrak etmesi ve kulluk bilinci içinde hareket etmesi gerektiği hatırlatılmakta, cinlere ve insanlara müşterek hitaplarda bulunulmakta, nisbeten kısa bir cehennem tasvirini takiben oldukça ayrıntılı bir cennet tasvirine yer verilmektedir.

Sûrede , edebiyatımızda terciibend denen edebî sanat benzeri bir üslûpla, "Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?" anlamındaki cümleye otuz bir defa yer verilmiştir.

1. Er Rahman.

2. Alleme lkur'ane.

3. Halekal insane.

4. Allemehul beyan.

5. Eş şemsu vel kameru bi husban.

6. Ven necmu veş şeceru yescudan.

7. Ves semae rafeaha ve vedaal mizan.

8. Ella tatğav fil mizan.

9. Ve ekıymul vezne bil kıstı ve la tuhsirul mizan.

10. Vel erda vedaaha lil enam.

11. Fiha fakihetuv ven nahlu zatul ekmani.

12. Vel habbu zul asfi ver rayhan.

13. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

14. Halekal'insane min salsalin kelfahhari.

15. Ve hale kalcanne min maricin min narin.

16. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

17. Rabbulmeşrikayni ve rabbulmağribeyni.

18. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

19. Mereclbahreyni yeltekıyani.

20. Beynehuma berzahun la yebğıyani.

21. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

22. Yahrucu minhumellu'lu velmercanu.

23. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

24. Ve lehulcevarilmunşeatu fiylbahri kela'lami.

25. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

26. Kullu men 'aleyha famin

27. Ve yebka vechu rabbike zulcelali vel'ikrami.

28. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

29. Yes'eluhu men fiyssemavati vel'ardı kulle yevmin huve fiy şe'nin.

30. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

31. Senefruğu lekum eyyuhessekaleni.

32. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

33. Ya ma'şerelcinni vel'insi inisteta'tum en tenfusu min aktarissemavati vel'ardı fenfuzu la tenfizune illa bisultanin.

34. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

35. Yurselu 'aleykuma şuvazun min narin ve nuhasun fela tentesırani.

36. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

37. Feizenşakkatesissemau fekanet verdeten keddihani.

38. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

39. Feyevmeizin la yus'elu 'an zenbihi insun vela cannun.

40. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani

41. Yu'refulmucrimune bisiymahum feyu'hazu binnevasıy vel'akdami.

42. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

43. Hazihi cehennemulletiy yukezzibu bihelmucrimune.

44. Yetufune beyneha ve beyne hamiymin anin.

45. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

46. Ve limen hafe mekame rabbihi cennetani.

47. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

48. Zevata efnanin.

49. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

50. Fiyhima 'aynani tecriyani.

51. Febieyyi alai rabbikuma tukezzibani.

52. Fiyhima min kulli fakihetin zevcani.

53. Febieyyi alai rabbikuma tukezziban.

54. Muttekiiyne ala furuşim betainuha min istebrak ve cenel cenneteyni dan.

55. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

56. Fihinne kasıratut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve la can.

57. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

58. Ke ennehunnel yakıtı vel mercan.

59. Fe be eyyi alai rabbikuma tukezziban.

60. Hel cezaul ıhsani illel ihsan.

61. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban.

62. Ve min dunihima cennetan.

63. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

64. Mudhammetan

65. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

66. Fihima aynani neddahatan.

67. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

68. Fihima fakihetuv ve nahluv ve rumman

69. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

70. Fihinne hayratun hısan

71. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

72. Hurum maksuratun fil hıyam

73. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

74. Lem yatmishunne insun kablehum ve la can

75. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

76. Muttekiiyne ala rafrafin hudriv ve abkariyyin hısan

77. Fe bi eyyi alai rabbikuma tukezziban

78. Tebarakesmu rabbike zil celali vel ikram.

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!Rahman suresi

(1-2) Kur'an'ı rahmân öğretti.

(3) İnsanı O yarattı.

(4) Ona anlama ve anlatmayı öğretti.

(5) Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler).

(6) Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler.

(7-8) Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız;

(9) Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız.

(10) O yeryüzünü canlıların altına serdi.

(11) Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var.

(12) Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var.

(13) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(14) O, insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı.

(15) Cinleri de yalın ateşten yarattı.

(16) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(17) O, iki doğunun da rabbi iki batının da rabbidir.

(18) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(19) O, birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi.

(20) (Ama) aralarında bir engel vardır; birbirlerine karışmazlar.

(21) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(22) Onlardan inci ve mercan çıkar.

(23) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(24) Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur.

(25) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!Dua

(26) Yeryüzünde bulunanların hepsi fânidir.

(27) Azamet ve kerem sahibi rabbinin zâtı ise bâki kalır.

(28) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(29) Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister (O'na muhtaçtır). O her an yaratma halindedir.

(30) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(31) Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık!

(32) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(33) Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz haydi geçin! Ama (tarafımızdan verilmiş) bir güç olmadıkça geçemezsiniz.

(34) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(35) Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız.

(36) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(37) Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman!

(38) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(39) İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz (çünkü her şey apaçık ortadadır).

(40) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(41) Günahkârlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.

(42) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(43) Günahkârların yalan saydıkları cehennem işte bu!

(44) Onun ateşi ile kaynar su arasında gidip gelirler.

(45) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(46) Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır.

(47) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(48) İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur.

(49) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(50) İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır.

(51) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(52) İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur.

(53) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(54) (Cennettekiler) içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek yakınlıktadır.

(55) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(56) Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.

(57) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(58) Sanki onlar yakut ve mercandır.

(59) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(60) İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir.

(61) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(62) Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır.

(63) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(64) İkisi de yemyeşil.

(65) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(66) İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur.

(67) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(68) Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var.

(69) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(70) Oralarda, huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var.

(71) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(72) Otağlarına kapanmış hûriler var.

(73) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(74) Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur.

(75) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(76) Yeşil, hârikulâde güzel yastıklara yaslanmışlardır.

(77) Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?

(78) Azamet ve kerem sahibi rabbinin adı ne yücedir!

RAHMAN SURESİ TEFSİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAHMAN SURESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Rahman suresi meali ve Rahman suresi okunuşu nedir? Rahman suresi dinle!
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
.:Günahkârların yalan saydıkları cehennem işte bu!
yani:Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?
Muharrem:Rahman ve Rahim olan Allah''ın adıyla
500