Ilo'da Temsil Yetkisi Türk-İş'ten Memur-Sen'e Geçiyor

Ilo'da Temsil Yetkisi Türk-İş'ten Memur-Sen'e Geçiyor

Ilo'da Temsil Yetkisi Türk-İş'ten Memur-Sen'e Geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, ILO Çalışma Konferansı’nda çalışanları temsil etmeye hazırlanıyor.

Bir milyon üyesiyle Türkiye'nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen, ILO Çalışma Konferansı'nda çalışanları temsil etmeye hazırlanıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nde (ILO) bu yıl temsil hakkı Memur-Sen'e geçiyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'nin çalışanlarının, emeğin ve alınterinin ILO'daki temsil yetkisini kullanacak olan konfederasyonun hatırla değil kuralla, anlamsız kaygılarla değil resmi sayılarla belirlenmesinin hem ulusal hem de uluslar arası hukukun gereği olduğunu" ifade etti.

Çalışanların İradesi Yok Sayılamaz

"Türkiye'de çalışanların iradesi, kamu görevlileri sendikacılığı ile işçi sendikacılığındaki örgütlenme oranları, memur ve işçi konfederasyonlarının üye sayıları gibi farklı parametrelerin her biri ILO'da Türkiye çalışanlarını temsil sorumluluğunun Memur-Sen'e ait olduğunu gösteriyor" diyen Yalçın, "Milli irade noktasında vesayet düzlemini tarumar eden bir ülkenin ve milletin çalışanların iradesinin hilafına bir kararın alınmasını kesinlikle beklemiyoruz. Aksi yönde alınacak her kararın da çalışanların iradesini yok saymak anlamı yükleyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Türkiye'nin çalışan kesiminin ILO'daki temsiline yönelik alınması gereken kararın hukuki gerekçelerini de ihtiva eden başvuruyu yaptıklarını ifade eden Yalçın, "Başvurumuzda ifade ettiğimiz gibi, en çok üyeye sahip konfederasyonun temsil yetki ve sorumluluğu üstlenmesi Çalışma Bakanlığının ve Hükumetlerin ortaya koyduğu bir iradedir. Bugün itibariyle bu iradeyi değiştirecek, bu iradeyle uyuşmayacak bir kararın alınmasını gerektirecek hukuki ya da fiili bir gerekçe bulunmamaktadır. Türk-İş açısından 65 yıldır sahip olduğu bir yetkiyi kaybetmenin kolay olmadığını biliyorum. 65 yıldır Türkiye'nin çalışan kesimini İLO'da temsil eden Türk-İş'e bugüne kadarki çabaları, katkıları için ülkem ve emek kesimi adına teşekkür ediyorum. Memur-Sen, Türkiye'de emeğin hakkını korumak noktasında gösterdiği hassasiyeti ve kararlılığı İLO'da da sergileyecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Temsil sorumluğunu yerine getirirken, yetkimizi kullanırken memurları öncelemek, işçi kesimini ötelemek gibi bir hatanın içine düşmeyiz. Bizim bakışımızda, gözyaşı gibi alınterinin rengi de ortaktır. Memurların ve işçilerin alınteri arasında, emeklerinin değeri arasında bir ayırım yapmayız, böyle bir ayırımın yapılmasını da doğru bulmayız. İLO'da temsil edilen çalışanın hukukudur, emeğin hakkıdır, alınterinin değeridir. Bu noktada, "İLO işçilere ait, işçi sendika ve konfederasyonlarına mahsus bir temsil alanıdır" beyanlarını çalışma hayatında bir ötekileştirme refleksi, küresel sermayeye karşı emeği bölümleme gayreti olarak görürüz. Esas olan emektir. Bu emeğin işçi ya da memur sıfatıyla verilmesi küresel düzlemde önemsizdir" şeklinde konuştu.

Açıklamasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe atıf yapan Yalçın "Pazartesi günü Türkiye'de, bütün dünyada işçisiyle, memuruyla bütün emek kesimi, alınteriyle ekmeğini kazananlar olarak alanlarda emeğin haklarını, dayanışmanın gücünü haykıracağız. Bu çerçevede, 106. İLO Konferansına çalışan kesimi temsil sorumluluğuyla gittiğimizde, 1 Mayısta emek ve dayanışma noktasındaki ortaklığın hakkını vereceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Memur-Sen'in İLO'da Türkiye'nin çalışan kesimini temsil sorumluğunu üstlenmesi, hem Türkiye'de sendikal hayat hem de küresel düzlemde çalışma hayatı için bir milat olacaktır. Evrensel ilke ve değerlere, çalışma hayatının emek tarafına yönelik düzenlemelere kendi kavramlarımızla, kendi kuramlarımızla katkıda bulunmanın gayreti içerinde olacağız. Bu noktada, başta Türk-İş olmak üzere emek kesiminin diğer öznelerinin tecrübelerinden ve birikiminden de faydalanacağız. Amacımız, İLO'da temsil yetkisine sahip olan Memur-Sen fotoğrafını öne çıkarmak olmayacak, temsil sorumluluğuyla emeğin hukukunu hem yerel hem de küresel düzlemde koruyan, haklarını artıran Memur-Sen olacak" dedi.

Yetki Memur-Sen'e Geçiyor

Çalışma hayatının küresel düzeydeki en etkili kuruluşu Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO'nun) en yetkili karar organı Uluslararası Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin çalışan kesimini temsil yetkisi Türk-İş'ten Memur-Sen'e geçecek.

Uluslararası Çalışma Konferansı'nın 106. Toplantısı Haziran ayında Cenevre'de gerçekleştirilecek. Ülkeler, Konferansa katılacak hükümet dışı temsilcileri İLO Anayasasına ve istikrar bulmuş iç hukuk uygulamalarına göre belirliyor ve Konferans öncesinde ILO'ya bildiriyor.

Konferansta ülkeler, ikisi hükumet adına, biri işverenler, biri de çalışanlar adına olmak üzere dört delegeyle temsil ediliyor. Türkiye'nin işveren kesimini daha önceki yıllarda olduğu gibi TİSK (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu) temsil edecek.

Türkiye, çalışan kesimi ILO'da temsil edecek emek/çalışan örgütünü "en çok üye sayısına sahip olma" kriteriyle belirleyen bir teamül oluşturdu. Buna bağlı olarak, İLO'da ve Uluslararası Çalışma Konferansında Türkiye'nin çalışan kesimini 1952'den bu güne 65 yıldır en çok üyeye sahip konfederasyon-emek örgütü sıfatıyla Türk-İş temsil ediyordu.

Çalışan kesimin temsilinde bu yıl yetkinin el değiştirmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktı. ILO'da temsil yetkisini kullanacak emek örgütünün/konfederasyonun belirlenmesinde esas alınan "en çok üyeye sahip olma" noktasında Memur-Sen 956.032 üye sayısıyla 889.509 üyeye sahip Türk-İş'ten 66.532 daha fazla üyeye sahip. Bu sayılara ve Türkiye'de hükumetlerin bugüne kadarki istikrar bulmuş uygulamalarına bakıldığında, Türkiye'nin çalışan kesimini İLO'da temsil yetkisinin Memur-Sen'e verilmesi gerekiyor.

Türk-İş, 65 yıldır sahip olduğu yetkinin Memur-Sen'e geçmemesi adına, İLO'da işçilerin temsil hakkının bulunduğu, memurların temsil hakkının bulunmadığı tezini gündeme getirmeye çalışıyor. Fakat İLO, çalışan kesimin temsilinde işçi ya da memur ayırımı yapmıyor. Bunun yanında Uluslararası Çalışma Konferansına işçi konfederasyonlarının katılmasını gerektiren ya da memur konfederasyonlarının katılmasını engelleyen bir hüküm İLO Anayasasında ve sözleşmelerinde yer almıyor.

Memur-Sen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Nisan ayı içerisinde konuyla ilgili başvuru yaparak 106. Çalışma Konferansı'nda Türkiye'nin çalışan kesimini temsil yetkisinin kendilerine verilmesi gerektiğini bildirdi. Bakanlıktan konuyla ilgili olarak gerekli resmi bildirimin hem kendilerine hem de İLO'ya yapılması talebinde bulundu. - ANKARA

Ilo'da Temsil Yetkisi Türk-İş'ten Memur-Sen'e Geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

title