Meclis, Belli Arsalar İçin Mevzuatı Çiğnemiş! - Haberler
Haberi Paylaş

Meclis, Belli Arsalar İçin Mevzuatı Çiğnemiş!

Temsilci - Güncel
Meclis, Belli Arsalar İçin Mevzuatı Çiğnemiş!

Şanlıurfa'da bir önceki dönem belediye meclisinin kararlarını inceleyen müfettişler park alanlarının konut alanlarına dönüştürüldüğünü tespit etti.

Şanlıurfa'da A. Eşref Fakıbaba dönemindeki belediye meclisinde imarla ilgili bazı kararları inceleyen müfettişler, üyelerin bazı kararlarla park alanlarını konut alanlarına çevirdiklerini, yol ve otoparkı sanayi alanına dahil ettiklerini, turizm alanları için yüksek kat müsaadesi verdiklerini tespit etti ve söz konusu kararlarla ilgili ismi geçenler hakkında soruşturma izni verilmesini talep etti.

Şanlıurfa'da yerel yayım yapan Gazete İpekyol, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Şanlıurfa Belediyesi'nin 2008-2013 yılları arasında belediye meclisinde karara bağlanan bazı maddelerle ilgili şikayet üzerine 12 Şubat 2015'te inceleme başlattığı duyurmuştu.

Teftiş kurulu başkanlığı, mevzuata aykırı bulduğu, kamu zararı oluştuğu ve bazı belediye meclis kararlarında mevzuatta öngörülen karar yeter sayısının bulunmadığı iddiasıyla dönemin Şanlıurfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, imar ve şehircilik müdürü, yazı işleri müdürü, mali hizmetler müdürünün de aralarında bulunduğu 38 isim hakkında ön inceleme yaptı.

Yapılan ön incelemenin ardından mülkiye müfettişleri belediye meclisinde kabul edilen kararlarla ilgili meclis toplantısına katılmayan, ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulanlar, bahse konu olan aykırı meclis kararı için lehte oy kullananlarla kararlarda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında soruşturma izni verilmesine karar verdi.

KİM, HANGİ KARARLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA GEÇİRECECEK?

Mülkiye müfettişlerinin söz konusu kararlarla ilgili yaptığı ön incelemede,bazı belediye meclis üyeleri hakkında meclis toplantısına katılmadıkları ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun buldukları için soruşturma izni verilirken, bazıları için de kamu zararı oluştuğu varsayılan kararlarda veya mevzuat hükümlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle soruşturma izni verildiği ortaya çıktı.

PARK ALANI KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

Söz konuş kararlarla mülkiye müfettişliğince yapılan incelemede; Bedriye Kahyaoğlu tarafından Ulubağ Köyü, 132 ada, 1 numaralı parsel ile 133 ada, 1 ve 9 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.04.2013 tarih ve 40 sayılı kararıyla yapılan imar planı değişikliğinde mevzuata aykırı bulunduğu iddiası ile ilgili olarak; Şanlıurfa Belediye Meclisi'nin toplam 3 parselde 1623 metrekare park alanının kaldırılarak konut alanına dönüştürüldüğü, 100 kişilik ilave nüfus getirilmesine rağmen, bu nüfusa ek donatı ayrılmadığı, park alanının herhangi bir zorunluluk olmadan ve eşdeğer alan ayrılmadan kaldırıldığı ve plana esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanmadığı, dolayısıyla yapılan imar plan tadilatının imar mevzuatı hükümlerine aykırı olduğundan bahisle; ilgili meclis toplantısına katılmayan, ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulan Eski Belediye Meclis Üyeleri; Tayfun Şelli, ve M. Fevzi Yücetepe; bahse konu mevzuata aykırı belediye meclis kararı için lehte oy kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; İbrahim İletmiş, M. Hakkı Saraç, Mehmet Altun, Neşet Uçkan, HümeyitBilbay, Ahmet Al, Yüksel Çıbık, Ali Yılmaz, Mehmet Özyavuz, M. Emin Dağ, Mehmet Moğal, Ekrem Tüysüz ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Bu kararla ilgili müfettişler tarafından Şanlıurfa Eski Belediye Başkanı A. Eşref Fakıbaba hakkında soruşturma izni verilmesi önerilmesine rağmen bakanlık 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 23. Maddesine göre belediye başkanının meclis kararlarını iade etmesi yönünde emredici bir hüküm bulunmadığından hareketle soruşturma izni vermedi.

YOL VE OTOPARK SANAYİ ALANA DAHİL EDİLMİŞ

Hasan Özbudak tarafından Büyükhan Köyü, 104 ada, 1 ve 618 numaralı parseller için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı Şanlıurfa Belediye Meclisi'nin kararıyla ilgili yapılan müfettiş incelemesinde; Hasan Özbudak'a ilişkin imar plan değişikliği ile 107 ada, 1 nolu parselin kuzeyinde yer alan ve park kullanımında olan 682 nolu parsel ile 10 metrelik yol ve otopark alanının sanayi alanına dahil edildiği ifade edildi ve bunun imar mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu tespit edildi. Bu kararla ilgili meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Rezzan İbrahimpaşa, Mehmet Küçük, M. Fevzi Yücetepe; bahse konu mevzuata aykırı belediye meclis kararı için lehte oy kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Mehmet Polat, HümeyitBilbay, Ahmet Al, Ekrem Tüysüz, Tayfun Şelli, Mehmet Özyavuz, M. İhsan Şenocak, Yusuf Mert, M. Salih Uğur, M. Emin İfşa, M. Emin Dağ, Mehmet Moğal, Mehmet Altun ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Bu kararda da dönemin belediye başkanı Fakıbaba'ya bakanlıkça soruşturma izni çıkmadı.

SPOR ALANI TİCARET ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ

İsmail Göktaş tarafından Hayati Harrani Mahallesi, 1682 ada, 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı Şanlıurfa Belediye Meclisi kararını inceleyen müfettişlerce, söz konusu imar plan değişikliği ile mevcut imar planında spor tesis alanı olarak planlanmış olan 1682 ada, 1 nolu parselin sosyo-kültürel tesis alanı ve ticaret alanına dönüştürüldüğü, sosyal ve teknik alt yapı alanının herhangi bir zorunluluk olmadan ve eşdeğer ayrılmadan kaldırıldığı, spor tesisi alanının ilgili bakanlık ve kuruluşların görüşü alınmadan kaldırıldığı ve dolayısıyla yapılan imar plan tadilatının imar mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu belirtildi. Meclisin bu kararıyla ilgili olarak meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Rezzan İbrahimpaşa ve Mehmet Küçük; bahse konu mevzuata aykırı belediye meclis kararı için lehte oy kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Mehmet Polat, Hümeyit Bilbay, Ahmet Al, Ekrem Tüysüz, Tayfun Şelli, Mehmet Özyavuz, M. İhsan Şenocak, Yusuf Mert, M. Salih Uğur, M. Emin Dağ, Mehmet Moğal, Mehmet Altun ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Bu kararla ilgili olarak da bakanlık dönemin belediye başkanı Fakıbaba'ya sorumluluk yüklemedi.

KÜLTÜREL TESİSİ TİCARET ALANINA ÇEVİRMİŞLER

Müfettişlerce, İlyas Kubat tarafından Akçamescit Köyü, 310 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 05.06.2013 tarih ve 66 sayılı Şanlıurfa Belediye Meclisi'nin kararıyla ilgili olarak yapılan incelemede İlyas Kubat'a ilişkin imar plan değişikliği ile mevcut imar planında kültürel tesis alanı olarak planlanmış olan 310 nolu parselin dini tesis alanı ve ticaret alanına dönüştürüldüğü dolayısıyla bunun imar mevzuat hükümlerine aykırı olduğu vurgulandı. Bu kararla da ilgili olarak müfettişlerce meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Rezzan İbrahimpaşa ve Mehmet Küçük; bahse konu mevzuata aykırı belediye meclis kararı için lehte oy kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Mehmet Polat, Ahmet Al,

İsmail Dağbaşı, Ekrem Tüysüz, M. Emin Dağ, Mehmet Moğal, Mehmet Altun ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Fakıbaba bu kararda da sorumlu tutulmadı ve hakkında soruşturma izni verilmesi bakanlıkça uygun bulunmadı.

AKYÜREK'E YÜKSEK KAT İZNİ

Doruk Tütün Ür. Dağ. Tic. AŞ. adına Aslan Akyürek tarafından Kamberiye Mahallesi, 5388 ada, 1 numaralı parsel için talep edilen imar plan tadilatına ilişkin 03.09.2013 tarih ve 88 sayılı; kararlarıyla yapılan müfettiş incelemesinde de söz konusu imar planı değişikliğiyle ile mevcut imar planında E:2.20 Hmax: 24.50 metre yapılaşma şartlarına sahip konut dışı kentsel çalışma alanı olarak planlanmış olan 5388 ada, 1 nolu parselin mevcut E: 3.50 Hmax: serbest doğu cephesinde 10 metre diğer yönlerden 5'er metre yapılaşma şartlarına sahip turizm tesis alanına dönüştürüldüğü; bu imar plan tadilatının karşılıklı bina cepheleri arasında asgari uzaklık koşulunu karşılamayacağı ve plana esas jeolojik etüt raporlarının hazırlanmadığı, dolayısıyla yapılan imar plan tadilatının imar mevzuatı hükümlerine aykırı olduğu anlaşıldığından, meclis toplantısına katılmayan ancak imar komisyonunda imar tadilatını uygun bulan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Ekrem Tüysüz; bahse konu mevzuata aykırı belediye meclis kararı için lehte oy kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; M. Fevzi Yücetepe, İsmail Dağbaşı, M. Salih Uğur, M. Durak Gümüşçü, İ. Halil Kaya, Tayfun Şelli, M. Emin İfşa, Rezzan İbrahimpaşa, İ. Halil Beyaz, Mehmet Moğal, Mehmet Küçük ve M. Adil Saraç hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildi. Bu kararda meclis kararına ilişkin oylamaya katılan olumlu ya da olumsuz herhangi bir oy kullanmayan veya ret oyu kullanan Belediye Eski Meclis Üyeleri; Ahmet Al, Yüksel Çıbık, Hilmi Kadayıfçı ve Mehmet Cafer'in herhangi bir sorumlulukları bulunmadığından haklarında soruşturma izni verilmemesinde karar kılındı. Yine dönemin belediye başkanı Fakıbaba hakkında da müfettişler tarafından soruşturma izni verilmesi önerilmesine rağmen bakanlık bunu uygun görmedi.
(Kaynak: Gazeteipekyol)

Temsilci / Güncel

Eşref Fakıbaba, Adil Saraç, Şanlıurfa, Ahmet Al, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title