Haberler

12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu Sona Erdi

Güncelleme:

12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumunda farklı ülkelerden gelen ilim adamları "Hz. Halid b. Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensarî ve Fetih'' temasını işledi.

Eyüp Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu'nda farklı ülkelerden gelen ilim adamları "Hz. Halid b. Zeyd Ebü Eyyüb el-Ensari ve Fetih" temasını işledi.

Eyüp Belediyesi tarafından Siyer Vakfı'nın katkılarıyla organize edilen 12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu 6 - 8 Kasım tarihleri arasında Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Sempozyuma, başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere çok sayıda ülkeden profesörler konuşmacı olarak katıldı. Sempozyuma ilim adamlarının yanı sıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Eyüp Kültür Sanat Merkezi'nde "Hz. Halid b. Zeyd Ebü Eyyüb el-Ensari ve Fetih" temasının ele alındığı sempozyum öncesi Ebü Eyyüp El-Ensari'nin rivayet ettiği hadislerin yazıldığı bir hat sergisi açılışı gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış konuşmasını düzenleme kurulu adına Prof. Dr. Adnan Demircan yaptı. Demircan konuşmasında, İslam dünyasının yaşadığı savrulmaya dikkat çekerek, "Bu değerlerimizin de savrulmasına neden oldu. Fetih ruhu da bu savrulmalardan bir tanesi. Fetih Allah adının yüceltilmesi için yapılır ve O'nun rızası vardır. Biz de bunun için çalışmayız" derken, Siyer Vakfı Başkanı Mehmet Kaya, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran ve İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş de sempozyum öncesi birer konuşma gerçekleştirdi.

"FETİH BİR İŞGAL DEĞİLDİR"

İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yaran yaptığı konuşmada, " Bu toplantı, bu sempozyum, Ebü Eyyüb el-Ensari ve fetih konusu ile başlıyor. Bizde fetih, bir işgal değildir. Bir sömürü değildir. Bir yeri açmaktır. Neye açıldı; İslam'a açıldı, ahlaka açıldı, imana açıldı, adalete açıldı, merhamete açıldı. İslam dünyası işgal altındadır. Fetih değil, işgal altındadır ve bizim için en önemli, bizi en fazla üzen hususlardan birisi de işgalcilerin yine Müslümanları kullanmasıdır. İslam dünyası, büyük güçler tarafından Müslümanlar kullanılarak işgal edilmeye çalışılmaktadır. Aramızda farklı görüşler, farklı hep olmuştur, yine de olacaktır. Bunları kullanarak bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere karşı uyanık olmak bizim daima gayemiz olmalıdır" diye konuştu.

"BİR DÖNEM ZİYARET YASAKLANMIŞTI"

Sempozyumun onur konuğu Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ilk oturumda bir konuşma gerçekleştirdi. Ebu Eyyüb El Ensari'yi farklı yönleriyle anlatan Sırma, sempozyumun bu kadar ilerleyeceğini bilmediğini ve bugünlere gelmiş olmasına çok sevindiğini belirtti. Eyüp Sultan Türbesi'nin 1923 yılında ziyarete yasaklandığını ve 1950'de tekrar açıldığını söyleyen Sırma, "Gezdiğim şehirlerde her şehrin bir simgesini gördüm. İstanbul'un simgelerinden biri de Eyüp ve Eyyüb El Ensari'dir. Eyüp'ün mimari ve doğal yapısı işte bu nedenle korunmalıdır. Fakat bu Eyyüb El Ensari'nin hayatını folklor ya da kültür diye adlandırmak yerine yaşamak ve yaşatmak zorundayız" dedi.

Sempozyumun 1'inci gününün ikinci bölümünde ise oturumlar gerçekleştirildi. Oturum Başkanlığını Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın yaptığı 1'inci oturumda, Siyer Vakfı Kurucusu İslam Tarihi Araştırmacısı Muhammed Emin Yıldırım "Sahabe'nin Fetih Anlayışı ve Bu Anlayışın Temelleri", Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Önkal "Ebu Eyyüb el-Ensari Hz.nin Örnekliğinde İslam Fetihlerinin Amilleri" konuları üzerine birer konuşma gerçekleştirdi. Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Barış Üniversitesi Direktörü Prof. Dr. İghsaan Taliep " Fetih ve Davet İlişkisi ; Afrika Örneği" hakkında sunum gerçekleştirirken, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda da "İ'la-yı Kelimetüllah" konuları üzerinde durdu.

Fetih-Tebliğ İlişkisi konulu 2'nci oturumda ise oturum başkanlığını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Fayda yaptı. Katar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Aydın "Ebü Eyyub el-Ensari nin Kur'an Anlayışı" hakkında görüşlerini aktarırken, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ağırman " Fetih ve Tebliğ", Mardin Artuklu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Akbaş da "Sahabe ve Tebliğ " konusunu dinleyenlerle paylaştı.

2'NCİ GÜNDE DE ÖNEMLİ İSİMLERİ GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞTI

12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu'nun 2'nci gününde sabah gerçekleştirilen 3'üncü oturumun başkanlığını Türk edebiyatının önemli isimlerinden Türk divan edebiyatı araştırmacısı, yazar Prof. Dr. İskender Pala yaptı. Edebiyatçı, Şair, Yazar, Araştırmacı Beşir Ayvazoğlu" Mehmed Rauf 'Eyüp Yolunda Servet-i Fünuncular Eyüp Sultan'ın Yolunu Biliyor muydu? konulu konuşmasının ardından, Prof. Dr. Fatih Andı "A. Haşim-N. Fazıl-M. Akif üçlemesi üzerinden Eyüp Sultan", Doç. Dr. Ali Öztürk de "İslami Türk Edebiyatında Eyüp Sultan" konularını paylaşırken, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi de "Musikimizde Eyüp Sultan" yeri ile ilgili bilgilerini sempozyuma katılanlarla paylaştı.

Anadolu'ya Yönelik Fetih Hareketleri'nin ele alındığı 4'üncü oturumda ise Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Hulefa-i Raşidin Dönemi Anadolu Fetihleri Bağlamından", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Apak "Emevilerin Fetih Siyaseti" "Hristiyanlar ile ilgili Uygulamalar", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Demircan "Emeviler Döneminde Anadolu'ya Yönelik Yaz Seferleri", Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakületesi Kelam Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş ise,"Müslümanın Fetih Zihniyetive Fethin İnanç Ruhu" konularında birer konuşma gerçekleştirdi. Oturum başkanlığını ise Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker yaptı.

Sempozyumun 2'nci günündeki 5'inci oturumda ise İstanbul'un Fethi farklı yönlerle ele alındı. Başkanlığını TDV İlimler Tarihi İlim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mahmut Kaya'nın yaptığı oturumda, Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziya Kazıcı "Fatih ve Fetih Ruhu"nu anlattı. Medine Taybe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmad Mohammad Chaban da "Ebu Eyyub el-Ensari'nin Evi ve Tarihçesi" üzerine bir konuşma gerçekleştirirken, Kahire Aynü'ş-Şems Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Osmanlı Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammed Harb da "Arap Kaynaklarında İstanbul'un Fethi"ni ele aldı. FSM İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmed Turan Arslan da "İstanbu'un Fethini Müjdeleyen Hadis"leri anlattı.

EBU EYYÜB EL ENSARİ HAKKINDA YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR

Sempozyumun 3'üncü ve ve son gününde Prof. Dr. Adnan Demircan'ın başkanlığında 6'ncı oturum Prof. Dr. Ünal Kılıç'ın konuşmaları ile başladı. Kılıç, Eyüp Sultan Hazretleri ile ilgili bilinen bilgilerin çoğunun eksik ya da yanlış olduğunu dile getirerek bu konu hakkında yaptığı çalışmalar ve araştırmalardan bahsetti. Asıl isminin Halid Bin Zeyd olduğu ilk oğlu dünyaya geldikten sonra künyesinin ise Halid bin Zeyd Ebu Eyüp- El Ensari olduğunu dile getirdi.

6. oturumun ikinci konuşmacısı olan Doç. Dr. Metin Yılmaz, muhteşem uzlaştırıcı olarak Ebu Eyüp El- Ensari'nin ve sahabelerin tarihi ve bilimsel veriler ışığında en güzel şekilde anlatılması ve anlaşılması konuları üzerinde durdu. Prof. Dr. Sabri Küçükaşçı, Eyüp Sultan'ın Türk kültür ve yapısını nasıl inşa ve imar ettiği, nasıl yönlendirip şekillendirdiği hakkında bilgiler paylaştı. Yılmaz, "Peygamber Efendimiz Medine'ye gönderilmiş ve orayı değiştirmiştir. Sahabeler ise Peygamber efendimizin görevini devam ettirerek, dünyanın birçok yerini değiştirmek ve İslam bilinci ve insan hürriyetini yaymak için gönderilmiştir. Eyüp Hazretleri de Eyüp Sultan beldesini insan yaşantısından mimariye kadar birçok yelpazede değiştiren kişidir" şeklinde konuştu.

6'ncı oturumun son konuşmacısı Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan ise, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesi ve burayı bir İslam beldesi yapması maksadının, bu şehri "Müslümanlığın gelişi insanlığa, insanlığın ne olduğunu öğretmek içindir" temalı konuşmasını yaptı.

3 gün süren 12'nci Uluslararası Eyüp Sultan Sempozyumu'nun değerlendirme ve kapanış oturumunda oturum başkanlığını Prof. Salih Tuğ yaparken, konuşmacılar ise Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım, Prof. Dr. Mustafa Fayda, Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan, Prof. Dr. Saadettin Ökten oldu. Sahabeler döneminde meydana fetihlerin zihinsel kodları ve sahabenin İslam tebliğ metodu Ebü Eyyüb el-Ensari modelinde ele alındı. Fethin amaçlarını ve sonuçlarını ortaya koyarak; fetih-tebliğ ilişkisini açığa çıkararak fethin işgalden farklı olduğu açıklandı. Kapanış ise Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım tarafından yapılan dua ile gerçekleştirildi.

Kapanış programına katılan Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da bir konuşma gerçekleştirerek, "Bu kıymetli tebliğleri yapan değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Sempozyuma katılanların ve Eyüp halkının üst düzeyde ve elbette Belediye olarak bizlerinde faydalanacağı birçok konu ve konuşmalar gerçekleşti. Tüm değerli konuşmacılar ve hocalara emekleri ve bizlere verdikleri bu değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammed Emin Yıldırım İhsan Süreyya Sırma Eyüp Sultan Yerel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title