En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahi sözleri nelerdir? kandillerde, hayırlı günlerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlediğimiz ilahiler nelerdir? İlahi örnekleri nelerdir? En hayırlı ilahiler nelerdir? En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

Dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahi sözleri nelerdir? kandillerde, hayırlı günlerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlediğimiz ilahiler nelerdir? İlahi örnekleri nelerdir? En hayırlı ilahiler nelerdir? En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

SEDAT UÇAN ALLAHU ALLAH SÖZLERİ NELERDİR?

Ömrün bitirmiş viranemiyem

Aklın yitirmiş divanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Kanat vururum, döner dururum

Yanar kurururm, pervanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim

Yolun izlerim, mestanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

Aşkî can feda, olsa ne fayda

Aşk oku yayda, kemanemiyem

Allahu Allah Allahu Allah

Allahu Allah Allahu Allah

ADEMOĞLU AÇ GÖZÜNÜ

Âdemoğlu aç gözünü!

Yeryüzüne kıl, bir nazar!

Gör bu latif çiçekleri!

Hangi kuvvet yapar, bozar?

Bak her çiçek bir naz eder,

Över Hakk'ı, niyaz eder,

Kurtlar, kuşlar, hepsi birden,

Hâlık'ına âvâz eder.

Bu çiçekler bezenirken,

Göğe doğru uzanırken,

İbret alıp özenirken,

Habersizce gelir sefer.

Rengi döner günden güne,

Toprağa dökülür yine,

Bu ibrettir söyleyene,

Hakikati, ârif sezer.

Bu sırları duymalıydın,

Büyüklere uymalıydın,

Dinimizi yaymalıydın,

Gafletlerin neye değer?

Dünyaya gelen gidermiş,

Konanlar bir gün göçermiş,

Ecel şerbeti içermiş,

Her kim, bu mânadan geçer.

Koşanlar bir gün yorulur,

Yapılan işler sorulur,

Kim nettiyse onu bulur,

Hak'tan gelir hayırla şer.

CANIM KURBAN OLSUN SENİN YOLUNA

Canım, kurban olsun senin yoluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Gel şefaat eyle kemter kuluna

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Mümin olanların çoktur cefası

Ahirette olur zevk-u safası

Onsekizbin âlemin Mustafası

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yedi kat gökleri seyran eyleyen

Kürsinin üstünde cevlan eyleyen

Miracda, ümmetin Haktan dileyen

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

Yunus neyler iki cihanı sensiz

Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz

Sana uymayanlar, gider imansız

Adı güzel, kendi güzel Muhammed

SEVİYORUM RABBİM SENİ

Aşkın aldı benden beni,

Seviyorum Rabbim seni,

Senin sevgin, pek tatlıymış,

Seviyorum Rabbim seni.

Ne varlığa sevinirim,

Ne yokluğa yerinirim,

Aşkın ile zevklenirim,

Seviyorum Rabbim seni.

Övdün iyi hasletleri,

Boşa gitmez gayretleri,

Verdin sonsuz nimetleri,

Seviyorum Rabbim seni,

Boş işlere pişman oldum,

Senin sevgin ile doldum

Ben hakiki zevki buldum,

Seviyorum Rabbim seni.

Maksadımız kavuşmaktır,

İbadete yapışmaktır,

Dünyaya da çalışmaktır,

Seviyorum Rabbim seni.

Din düşmanı vardır nice,

Çatar İslam'a sinsice,

Çalışmalı gündüz gece!

Seviyorum Rabbim seni.

Sevmek lâfla olmaz Hilmi,

Çalışmakla emredildi,

Hâlinden de bilinmeli,

Seviyorum Rabbim seni.

ŞOL CENNETİN NEHİRLERİ

Şol cennetin nehirleri,

Akar Allah diye diye.

Güzel sesli bülbülleri,

Öter Allah diye diye.

Salınır tuba dalları,

Âb-ı hayattır gölleri,

Cennet bağının gülleri,

Kokar Allah diye diye.

Aydan aydındır yüzleri,

Baldan tatlıdır sözleri,

Cennette huri kızları,

Gezer Allah diye diye.

Cennet ehli yiyip içer,

Melaike rahmet saçar,

İdris nebi, hulle biçer,

Diker Allah diye diye.

Nurdur bütün direkleri,

Gümüştendir yaprakları,

Salındıkça budakları,

Biter Allah diye diye.

Yunus der ki, âşık kişi,

Gözlerinin dinmez yaşı,

Nurla dolar içi dışı,

Söyler Allah diye diye.

LA İLAHE İLLALLAH

Aklı olan fikreder,

Nimetlere şükreder,

Her fırsatta zikreder,

La ilahe illallah...

Helâl lokma yiyesin,

Helâlinden giyesin,

Gece gündüz diyesin,

La ilahe illallah...

Varlığın olsun feda!

Hak emrini et eda!

Ağızdan çıkan seda,

La ilahe illallah...

Günahlardan durma kaç!

Etrafına ışık saç!

Söyle kalb gözünü aç!

La ilahe illallah...

Ömür bir gün yırtılır,

Günahların tartılır,

Salih olan kurtulur,

La ilahe illallah...

Hoca, saf olsun özün!

Gerçeği görsün gözün!

Her zaman olsun sözün!

La ilahe illallah...

EY RAHMETİ BOL PADİŞAH

En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?

Ey rahmeti bol padişah

Cürmüm ile geldim sana

Ben eyledim hadsiz günah

Cürmüm ile geldim sana

Hadden tecavüz eyledim

Günah deryasın boyladım

Malum sana ben neyledim

Cürmüm ile geldim sana

Utanmadım hiçbir zaman

Ettim günah gizli ayân,

Vurma yüzüme el-amân

Cürmüm ile geldim sana

Aslım bir damlacık meni

Halk eyledin ondan beni

Seviyorum rabbim seni

Cürmüm ile geldim sana

Gerçi çoktur fıskı fücûr

Sayılmaz bendeki kusur

Fakat senin adın gafur

Cürmüm ile geldim sana

Günahımla dolar cihan

Sana ayân zâhir nihan

Boldur sende elbet ihsan

Cürmüm ile geldim sana

Adın senin gaffâr iken

Ayıp örten Settar iken

Kime gidem sen vâr iken

Cürmüm ile geldim sana

Doğru bir kulluk etmedim

Rızan üzere gitmedim

Emirlerini tutmadım

Cürmüm ile geldim sana

Milyonlarca etsem günah

Sensin öyle bir padişah

Lâ-taknetû yeter penah

Cürmüm ile geldim sana

İsyanda Kuddusi şedîd,

Kullukta bir battal pelîd

Kesmem senden asla ümîd

Cürmüm ile geldim sana

SORDUM SARI ÇİÇEĞE

Sordum sarı çiçeğe,

Benzin niye sararmış?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Âhım dağlar eritmiş.

Sizde de ecel varmış,

Ölüm korkusu sarmış,

Çiçek der ki: Ey derviş,

Ölümsüz yer nereymiş?

Sizde var mı yıkılış?

Nasıl geçer kara kış?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Hepsi toprak olurmuş.

Cehennem çok yerilmiş,

Acep nasıl bir yermiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

O münkirler yeriymiş.

Rabbimiz çok övermiş,

Cennet nasıl bir yermiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Cennet mümin içinmiş.

Güller sararıp solmuş,

Sordum gül nasıl olmuş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Gül peygamber teriymiş.

Çevreyi fitne sarmış,

Nerede adam varmış?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Adam binde bir imiş.

Kırklar nerden gelirmiş?

Onları kim bilirmiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Kırklar Allah yâriymiş.

Altın gibi sararmış,

Bu rengi nerden almış?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Rengi Ay'ın nuruymuş

Sana endam verilmiş,

Ama boynun eğrilmiş,

Çiçek der ki: Ey derviş,

Kalbim Hakk'a doğruymuş.

Adını kimler koymuş?

Anan, atan var mıymış?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Bu ne tuhaf soruymuş.

Mekke'ye kimler gelmiş?

Kâbe'ye kimler girmiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Kâbe Allah eviymiş.

Sırat kıldan inceymiş,

Üstüne kim post sermiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Ondan herkes geçermiş.

Yerin niçin öyle taş?

Nedir gözündeki yaş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Hep çilelidir bu baş.

Yunus bahçeye girmiş,

Görmüş seni beğenmiş,

Çiçek der ki: Ey derviş,

Seven koparmaz imiş.

Sanma beni delirmiş,

Beni kimler bilirmiş?

Çiçek der ki: Ey derviş,

Yunus kırklar yâriymiş.

Dedim az gelir misin?

Sen beni bilir misin?

Çiçek der: Derviş baba,

Sen Yunus değil misin?

ÖTME BÜLBÜL

Gece gündüz virdin mi var?

Savaşılan yurdun mu var?

Çaresiz bir derdin mi var?

Haydi söyle etme bülbül!

Öyle garip, ötme bülbül!

Derdi derde, katma bülbül!

Benim derdim, bana yeter,

Bir dert de sen, katma bülbül!

Gülün hâlini kim bile?

Bilen varsa beri gele!

Açılırken gonca güle,

Dolaşıp söz atma bülbül!

Havalarda uçar mısın?

Deryaları geçer misin?

Bencileyin naçar mısın?

Beni ele satma bülbül!

Kerem misin, Aslı mısın?

Gül yanında uslu musun?

Benim gibi yaslı mısın?

Öyle tuhaf ötme bülbül!

Yunus, bülbül gel bak derken,

Dertli öter ancak derken,

Seherlerde Hak, Hak derken,

Bizi de unutma bülbül!

Haber Yorumları (1)
ALPER: Bu sektörede mi el attınız helal olsun.
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title