Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu

Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu

Haberler.com - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kararlıyız" dediği çoklu baro sistemini öngören düzenleme, AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu.

AK Parti çoklu baro teklifini Meclis'e sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik" dedi, düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı.

AK Parti'nin hazırladığı ve bazı illerde birden fazla baronun kurulmasına olanak verecek olan çoklu baro düzenlemesi bugün Meclis'e sunuldu. "Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik" diyen AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Toplam avukatlarında yüzde 20'sinin oyu ile baro başkanının, sadece bu yüzde 20 oyla belirlendiği görülmektedir. Bu anti demokratik durum baroları, Anayasa'da yer alan görevleri ile uğraşmak, hukuk ve hukukçu kalitesini artırmak yerine dar alanda kısa çekişmelerle siyasi ve ideolojik çatışmanın merkezi haline getirmiştir. Barolarda reform gereği hasıl olmuştur. Bunu gerçekleştirirken titiz bir çalışma yaptık." ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN AVUKATLARIN GÖRÜŞLERİNİ ALDIK"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, şu şekilde konuştu: "Bugüne kadar gündeme getirmiş olduğumuz, gündem yoğunluğu sebebiyle yasalaştıramadığımız önceki kanun tekliflerini de değerlendirdik. Hukuk dernekleri, akademisyenler ve doğrudan teşkilatlı ya da teşkilatsız bütün avukatların görüşlerini aldık. Hukukçu milletvekillerimizle bir araya geldik ve AK Parti ve MHP olarak kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza sevk ettik.

"3 İLİ KAPSAYACAK, 2000 AVUKATIN İMZASIYLA YENİ BARO KURULABİLECEK"

Çoklu baro sisteminin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'i kapsayacağını söyleyen Özkan, "2000 sayısını çok önemsiyoruz. Şu an 2000 avukatın bir araya gelerek kuracağı baro Türkiye'de 72 ilde var olan barolardan daha büyük bir baro anlamına geliyor. Her baro 3 delege ve bir başkanla temsil edilecek. Adliye yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri adil bir denge gözeterek yerine getirilecektir."

MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİ

Özkan, muhalefetin düzenlemeye ilişkin eleştirileriyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Dünden bugüne Türkiye'deki demokratikleşme çalışmalarıyla ilgili attığımız her reform bu tür siyasallaşma tartışmalarını getiriyor. Avukatlık yapmaya başladığımızdan itibaren tüm özgürlük talepleri, bir bunu yaparsak hakimler başörtüsüne göre, mini eteğine göre karar verir yaklaşımı getirildi. Demokratikleşme reformlarımız geride kaldı. Bunlar geride kaldı. Hakimler dosyanın içerisine bakıyor. Bilgi, belge ve delillerle ve hukuk normları ile hakimler bağlı. Tavırları ne yaşam tarzına, ne inanç tercihine ne de üye oldukları baroya göre değişmemelidir."

İşte Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler:

AK Parti'nin "Avukatların bazı illerde birden fazla baro kurabilmesi ve baroların Türkiye Barolar Birliğinde (TBB) eşit bir şekilde temsil edilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda yapılması planlanan değişiklikler" şöyle:

1) BARO KURULUŞU VE TASFİYESİ

-Avukat sayısı 5.000'den fazla olan illerde asgari 2.000 avukatın imzasıyla yeni bir baro kurulabilecektir. Bu şartlara göre bugün itibariyle barolara kayıtlı avukat sayısı dikkate alındığında birden fazla baro, sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulabilecektir.

-4 kişilik Kurucular Kurulu, 2.000 avukatın imzasını alarak kuruluş işlemlerini 6 ayda tamamlayacaktır.

-TBB, kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere Kurucular Kurulunu görevlendirecektir.

-Kurucular Kurulu, kurulacak baronun genel kurulunu toplayacak ve genel kurulda yeni baronun organları seçilecektir. Seçim sonucunun Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesi üzerine baro, tüzel kişilik kazanacaktır.

-Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde barolar tüzel kişilik kazanma tarihine göre o ilin adıyla numaralandırılacaktır. Buna göre mevcut barolar bir numaralı baro olacaktır.

-Kuruluşu tamamlanan baronun ilk seçimli olağan genel kurulu, kuruluşu takip eden ve son rakamı çift olan yılın Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine toplanacaktır. Böylece tüm baroların seçimleri aynı tarihte yapılacaktır.

-Avukat sayısının 2.000'nin altına düşmesi halinde TBB ilgili baroya yazılı bildirimde bulunacak ve 6 ay içinde kuruluş için gerekli olan asgari avukat sayısı sağlanamazsa o baro tasfiye edilecektir.

-Tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB'nin gözetim ve denetimi altında yapılacak ve tasfiye edilen baronun malları TBB'ye geçecektir.

-Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolabilecek ve bunların devam eden iş ve işlemleri bu baro tarafından yürütülecektir.

2) BAROLARIN, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNDE TEMSİLİ

-Baro ve TBB organlarının seçim usulünde bir değişiklik yapılmayacaktır.

-Her baro, TBB Genel Kurulunda, baro başkanı ile sabit üç delege ve ilaveten her 5.000 avukat için ilave bir delegeyle temsil edilecektir.

-Kuruluş tarihine bakılmaksızın tüm barolar için, baro organlarının seçimi 2 yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde, TBB organlarının seçimi ise 4 yılda bir Aralık ayı içinde yapılacaktır. Seçimler sonu çift rakama tekabül eden yıllarda yapılacaktır.

-Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı; on yerine yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebiyle gerçekleştirilecektir. Olağanüstü genel kurul toplantısı, Kanunda Birlik Genel Kurulunun görevleri arasında sayılan hususlarla sınırlı olarak yapılacak ve seçimli olamayacaktır.

-Baro ve Birlik başkanlıklarının herhangi bir sebeple boşalması halinde baro yönetim kurulu kendi üyeleri arasından yeni baro başkanını seçecek ve seçilen başkan, kalan süreyi tamamlayacaktır.

3) BAROLARIN GÖREVLERİ

-Bir ilde birden fazla baronun kurulmasına imkân tanınmakla birlikte adli yardım ve zorunlu müdafilik hizmetleri avukatlar arasında eşitlik ilkesi ile adil bir denge gözetilerek yerine getirilecektir. Görevlendirmelere ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecektir.

-Birden fazla baro kurulan illerde, özel kanunlardan kaynaklanan kurul ve komisyonlara avukat görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak adil bir şekilde yapılacaktır.

4) KIYAFET ÖZGÜRLÜĞÜ

-Avukatların kıyafetleri nedeniyle herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulmaması için düzenleme getirilmektedir. Bu çerçevede avukatların inanç ve yaşam tarzı tercihleri nedeniyle mesleki engelleri ortadan kaldırılmaktadır.

5) YENİ AVUKATLARA KESENEK İNDİRİMİ

-Yeni avukatlar, mesleklerinin ilk 5 yılında, kayıtlı olduğu baronun öngördüğü keseneği (aidatı) yarı oranında ödeyeceklerdir.

Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu
Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu

Çok Okunan Haberler

title