KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? KYK memur personel alımı başvuru şartları nelerdir?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? KYK memur personel alımı başvuru şartları nelerdir?

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? KYK memur personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak saat 17.00'ye kadar sürecektir. KYK 500 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları ve il bazlı kontenjanları ise araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki 2021 KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar neler? KYK memur alımı başvuru ekranı! KYK memur personel alımı başvuru şartları nedir?

KYK memur alımı başvuruları 20 Ocak saat 17.00'ye kadar sürecektir. Adaylar başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler. KYK 500 yurt yönetim personeli alımı başvuru şartları ve il bazlı kontenjanları ise araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki 2021 KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar neler? KYK memur alımı başvuru ekranı nedir? KYK memur personel alımı başvuru şartları nelerdir? ,ite detaylar haberimizde...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK memur alımı başvurusu 4 Ocak tarihinde başladı. KYK personel alımı başvurusu; "basvuru.gsb.gov.tr" adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak yapılacaktır.20 Ocak saat 17.00'ye kadar başvurular alınacaktır.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00)tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden "Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu" nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

2. AdaylarBAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir.

3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra "Başvuruyu Onayla" butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır.

4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek

nitelikte olmalıdır),

2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi),

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA

1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için

belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak

üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması

halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde

ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

1. Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

2. Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

a) Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat ile Bakanlığımız mevzuatı vb.), (50

puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Komisyon üyelerinin vermiş

olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

3. Adaylar; "Sınav Giriş Belgesi'ni basvuru.gsb.gov.tr adresinden alacaklardır.

4. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınava katılacakları sınav tarihi sınav giriş

belgelerinde yer alacaktır.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus

cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi

bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik

belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav

hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak

mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak

kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

7. Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

8. Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt

yapılmayacaktır.

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sözlü sınav sonuçlarını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.

2. Sözlü sınav sonuçları ile ilgili duyurular Bakanlığımız internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup

adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş

günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına

yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 15 (on beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve adayın itiraz

dilekçesinde beyan ettiği posta adresine bildirilecektir.

4. Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak

Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırılmayan, İtiraz

dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri

dikkate alınmayacaktır. E-posta veya faksla yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ..

KYK MEMUR ALIMI KONTENJANLARI

KYK memur alımı ile ilgili kontenjanlar il bazlı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı duyurusunda yer aldı. İşte kontenjanlar listesi...

KYK memur alımı başvurusu nasıl yapılır, kontenjanlar ve şartlar neler? KYK memur personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title