Haberler

Yüksek Katma Değer Üretecek Yeni Yatırımlar Bekliyoruz"

Güncel Haberler

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin ekonomideki dönüşümünü hızlandırma noktasında her alanda yüksek katma değer üretecek yeni yatırımlar beklediklerini belirtti.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin ekonomideki dönüşümünü hızlandırma noktasında her alanda yüksek katma değer üretecek yeni yatırımlar beklediklerini belirtti.

Altunyaldız, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin yatırımın kısa zamanda rekabetçi şekilde geri dönüşünü garanti eden bir ülke olduğunu ifade etti.

Yatırım ortamı ve doğrudan yabancı sermaye noktasında Türkiye'nin 2002'den bu yana çok yol aldığını anlatan Altunyaldız, daha çok yabancı sermayenin ülkeye gelmesi, burada kendini evinde hissetmesi, kalıcı olması ve yatırımlarını buna göre kurgulaması adına ne gerekiyorsa yaptıklarını söyledi.

Yatırımcılara güven veren, onların hukukunu koruyan ve daha fazla kazanmalarını sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdiklerini aktaran Altunyaldız, Türkiye'nin yatırım dostu bir ülke olduğunu vurguladı.

Ziya Altunyaldız, "Yapısal reformları her gerektiği anda yapmaya devam edeceğiz. Daha rekabetçi, daha sürdürülebilir, daha hızlı büyüyen ve küresel konjonktürü daha iyi okuyarak ona göre pozisyon alabilen bir ekonomiyi inşa etmenin gayreti içindeyiz. Bunu özel sektör odaklı büyüme modeliyle yapıyoruz. İşte bu noktada doğrudan yatırım bizim için büyük önem arz ediyor. Bu yüzdendir ki 2002'den bugüne 194 milyar dolar doğrudan yatırım çekebildik ve mevcut yatırımcılar ilave yatırımlarla operasyonlarını geliştirdi." diye konuştu.

- "Yatırımlarını artırmasını bekliyoruz"

Ziya Altunyaldız, 2002 öncesinde yüzde 5 civarında olan yatırım artışının, sonrasında yüzde 10'lara çıktığını belirterek, Türkiye'nin Çin ve Hindistan'dan sonra milli gelirine oranla en fazla yatırım yapan ülke olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin OECD içinde en fazla büyüyen ülke olmayı sürdüreceğine yönelik net öngörüler bulunduğuna işaret eden Altunyaldız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Türkiye'nin gelecek öngörüsünü daha iyi hale getirirken, ülkemize yatırım yapanların daha iyi kazanmasını ve yatırımlarını artırmasını bekliyoruz. Türkiye hem içeride hem dışarıda vatandaşının ve yatırımcısının güvenliğini temin etme ve üreten, büyüyen, kalkınan, refah oluşturan ülke olma yolunda her türlü tedbiri almaya devam ediyor. Kendisine karşı oluşabilecek her türlü tehdidi bertaraf etme noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi noktasında her türlü düzenlemeyi anında ve sürekli şekilde yapmayı prensip edinmiş durumdayız. Yatırım dostu ortamı büyütmek ve geliştirmek ana şiarımız. Her türlü talebi dinleyen, buna çözüm üreten, tüm yatırımcıları çözüm ortağı olarak gören, yatırımcıyla birlikte Türkiye'nin geleceğini inşa eden bir ülke anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz."

Altunyaldız, Türkiye'nin üreten ekonomi olma yolunda daha emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, şunları aktardı:

"Bu kapsamda dijital ekonomiye, inovasyon ekonomisine, marka ekonomisine, daha çok değer yaratan ekonomiye geçişte, yabancı sermayeli şirketlerimizin çok önemli rol ve tecrübeleri var. Küresel alandaki bilgi ve birikimin geçişkenliğiyle ülkemizdeki bu evrilmeyi sizlerle birlikte daha kolay yapabileceğimizi düşüyoruz. Türkiye'nin ekonomideki dönüşümünü hızlandırma noktasında her alanda yüksek katma değer üretecek yeni yatırımlar bekliyoruz. Bu yatırımlarda ihtiyaç duyacağınız her türlü düzenlemeyi ve çalışmayı yapmaya hazırız."

"Türkiye kendisine güvenen herkese kazandırmıştır"

Ziya Altunyaldız, Türkiye'nin büyüme eğilimi, insan kaynağı ve küresel pazarlara entegrasyon kabiliyetiyle bu dönüşümü hızlı şekilde yapabileceğini vurguladı.

Bu kapsamda YASED'in daha fazla inisiyatif alması gerektiğini dile getiren Altunyaldız, "Küresel birikimler ile yerli dinamikler bir araya geldiği zaman çok hızlı yol alınabileceğini bugüne kadar ki tecrübelerimiz bize gösterdi. Bundan sonra da sizden beklentimiz, küresel yöneticilere Türkiye'nin dinamiklerini, gelecek perspektifini ve yatırım ortamını çok iyi anlatmanız ve bunun gerçekleşmesi noktasında inisiyatif almanızdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelecek dönemde de ekonomisini büyütmeye, yatırımcısına kazandırmaya ve küresel çapta en fazla ve en etkin yatırım destekleri vermeye devam edeceğini bildiren Altunyaldız, daha fazla Ar-Ge, inovasyon ve dijital dönüşümün öncülüğünü yapan bir sektör yapısıyla küresel alanda daha çok pazar payıyla giden bir ekonomik anlayışı sürdüreceklerini söyledi.

Altunyaldız, Türkiye'ye yatırımcı ilgisinin en yüksek düzeyde devam ettiğini belirterek, "Türkiye kendisine güvenen herkesin her şartta yanında olmuştur. Türkiye'ye güvenmeye devam edin. Türkiye kendisine güvenen herkese kazandırmıştır, kazandırmaya da devam edecektir." dedi.

- "Yapısal reformların devamı büyük önem taşıyor"

YASED Başkanı Ahmet Erdem ise 2017'de gerçekleşen iktisadi büyüme ve Türkiye ekonomisine yönelik pozitif algının sürmesi için yapısal reformlara hız kesmeden devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünya ekonomisinde önemli değişimler yaşandığını kaydeden Erdem, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki dengelerin yeniden şekillendiğini, böyle bir konjonktürde Türkiye'nin büyüme potansiyelini artıracak ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak yapısal reformların devamının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Erdem, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu'nun ilk geçici verilerine göre, 2017'de yüzde 16 düşüşle 1,5 trilyon dolara gerileyen küresel doğrudan yatırımların 2018 yılında tekrar 2016 seviyesine dönerek 1,8 trilyon dolara ulaşacağının tahmin edildiğini aktardı.

Türkiye'nin geçen yıl en hızlı büyüyen ülkeler arasında yer aldığına işaret eden Erdem, şöyle konuştu:

"Bu büyümede hükümetin ekonomik gelişmeyi desteklemek amacıyla aldığı önlemlerin rolü büyük oldu. Büyümenin hızlandırılmasını, istihdamın artırılmasını ve gelir dağılımının iyileştirilmesini amaçlayan desteklerin devam etmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. Uluslararası yatırımcıların, Türkiye'nin potansiyeline olan inançları tam, bakış açıları uzun vadelidir. YASED olarak, yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi, ülkemizin küresel arenada bir cazibe merkezi olabilmesi, yatırımların verimliliklerinin artırılması için yapılacak tüm yapısal reformları ve çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz."

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul ile Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Ziya Altunyaldız Ahmet Erdem Türkiye Politika Güncel Haberler

title