İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı - Haberler
Haberi Paylaş

İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı

Haberler.com - Haberler | Gündem

İnşirah Suresi meali ve okunuşu bile büyük feyz veriyor. İnşirah Suresi oku ile İnşirah Suresi faziletleri elde edilir, yüce Kuran'ın feyzinden istifade edilir. İnşirah Suresi Arapça ve İnşirah Suresi Türkçe okunuşları için haberimize bakabilir, İnşirah Suresi tefsir açıklamalarına bakabilirsiniz. İşte İnşirah Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı…

İnşirah Suresi meali ve İnşirah Suresi oku başlıklarımız ile İnşirah Suresi İdrak edilebilir, İnşirah Suresi faziletleri tam anlamıyla kavranabilir. İnşirah Suresi Türkçe okunuşu ve İnşirah Suresi Arapça okunuşu için haberimize yakından bakabilirsiniz. İnşirah Suresi tefsiri, İnşirah Suresi anlamı, İnşirah Suresi fazileti ve tefsiri haberimizde…

İnşirah Suresi Mekke döneminde inmiştir. 8 âyettir. İnşirah , açılmak, genişlemek demektir.

İnşirah Suresi Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci sûredir . Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

Sûrede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber'e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah Suresi meali şu şekildedir:
Senin kalbini açıp genişletmedik mi?
Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
Ve senin şanını yüceltmedik mi?
Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var.
O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul.
Ve yalnız rabbine yönel.

İnşirah Suresi okunuşu şu şekildedir: (İnşirah Suresi ezber için bu metni ezberleyebilirsiniz.)

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Elem neşrah leke sadrek

2- Ve vada'na 'anke vizreke

3- Elleziy enkada zahreke

4- Ve refa'na leke zikreke

5- Feinne me'al'usri yüsren

6- İnne me'al'usri yüsren

7- Feiza ferağte fensab

8- Ve ila rabbike ferğab

"Senin kalbini açıp genişletmedik mi?" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "şerh-i sadr" kavramını Râgıb el-İsfahânî, "kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi" şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, "şrh" md.). Hz. Peygamber'in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber'in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah'ın belini büktüğü bildirilen "yükün kaldırılması"ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı "günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması" şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm'dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, "İ'tisâm", 13, 21; Müslim, "Akziye", 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah'ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber'in "adının ve sanının yüceltilmesi"ne müfessirler, Resûlullah'ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah'ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur'an'da Allah'a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah'ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur'an'da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda "adını sanını yüceltme" olarak değerlendirilebilir.

İnşirah suresi , dinle seçeneği ile İnşirah Suresi Arapça şeklini dinleyebilir. İnşirah Suresi Faziletlerinden faydalanabilirsiniz.

İNŞİRAH SURESİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamıİnşirah Suresi

İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamıİnşirah Suresi

İnşirah Suresi ve İnşirah Suresi Meali İnşirah Suresi okunuşu ve İnşirah Suresi anlamı
Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (3)
İŞE YARAR:Harika bir haber çok teşekkürler
TY:Çok sağolun
Bismillahirrahmanirrahim:Allah dualarınızı kabul etsin. Herkes huzura kavuşsun. amin
500