Güvenli İnşaat Sempozyumu"

Güvenli İnşaat Sempozyumu"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, "Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri almayan iş yerlerini tek tek arıyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, "Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri almayan iş yerlerini tek tek arıyoruz. Şu anda 500 çalışanı olan, 500'ün üzerinde çalışanı olan iş yerlerinin tümünde iş sağlığı güvenliği hizmetleri alınıp alınmadığını her gün teyit ediyoruz." dedi.

Koç, Adana'da bir otelde düzenlenen "Güvenli İnşaat Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, iş sağlığı ve güvenliği konusunda, özellikle son yıllarda yapılan kanuni değişiklikler ve ilgili yönetmelik çerçevesinde uygulanan tedbirler dikkate alındığında, gelişmiş ülkeler ile mevzuat açısından eşit seviyeye gelindiğini söyledi.

Temel iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alınması açısından bakıldığında, çok tehlikeli yerlerde Avrupa düzeyinde bu hizmetin alındığını vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

"Ancak az tehlikeli yerlerde, özellikle 50 kişinin altında çalışan iş yerlerindeki iş sağlığı güvenliğiyle ilgili temel hizmetlerin alınması noktasında ciddi bir açığımız olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çok tehlikeli iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği hizmetleri almayan iş yerlerini tek tek arıyoruz. Şu anda 500 çalışanı olan, 500'ün üzerinde çalışanı olan iş yerlerinin tümünde iş sağlığı güvenliği hizmetleri alınıp alınmadığını her gün teyit ediyoruz. Şimdi bunu aşağı doğru indirerek, bizatihi genel müdürlük olarak arayarak bunların alınmasını temin ediyoruz. Burada yapacağımız diğer faaliyetle birlikte işverenin bu konudaki iş sağlığı güvenliği tedbirlerini alma sürecini hızlandırmak istiyoruz. Az tehlikeli iş yerlerine ise burada bir milyona yakın iş yerinden bahsediyoruz, buradaki iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin alınması noktasında farklı mekanizma geliştirilmesi gerektiğini düşündük ve bir eylem planı hazırladık."

Koç, sanayi, ticaret ve esnaf sanatkar odalarından talepleri olduğuna işaret ederek "Kendiniz bir iş sağlığı güvenliği birimi kurun, esnafa, kendi üyelerinize bu hizmeti siz verin. Bununla ilgili mevzuat altyapısını hazırlıyoruz, burayı teşvik etmek istiyoruz çünkü bu odanın da sorumluluğudur aynı zamanda. Küçük ölçekli işletmelerin iş sağlığı güvenliği hizmetini alıyor olmak yaygınlaşması açısından çok önemli. Bir milyona yakın iş yerinden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

"Saha gözlemci uygulamasını başlattık"

Bir iş yeri on kişiden daha az kişi çalıştırıyor ve iş sağlığı güvenliği hizmeti alıyorsa ödemesi gereken rakamın yüzde 90'ınını kendilerinin üstlendiğini belirten Koç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Tehlikeli iş yerleri dediğimiz sınıftaki alanda gerçekten çok sıkı rehberlik ve denetim hizmetleriyle iş sağlığı güvenliği hizmetlerinin alınmasını hızlı bir şekilde sağlayacağız. Bunun için iş sağlığı güvenliği saha gözlemci uygulamasını başlattık. Her ilde iki iş sağlığı güvenliği uzmanı görevlendirdik. Çankırı'dan ilk başlatıyoruz. Bu uzman ile gidecek, meslek odalarıyla, ilgili paydaşları, bir araya gelecek, eğitim, seminer yapacak. Aynı zamanda yeni başlatacağımız iş yeri bilgi yönetim sistemiyle elde ettiğimiz verilerden risk odaklı denetim mekanizmasıyla da riskli iş yerlerini de gidip inceleyeceğiz. İnceleme sonucunda eksiklikleri belirteceğiz, süreci takip edip diğer mekanizmaları da devreye alacağız çünkü iş sağlığı güvenliği hizmetleri tedbir alınması gereken ve ötelenmemesi gereken bir hizmettir."

"İş kazalarının analizini yaptık"

İş kazalarının analizini yaptıklarını, bunu yakında açıklayacaklarını anlatan Koç, iş sağlığı hizmetlerinin etkinliği konusunda ciddi bir veri tabanı eksikliğinin bulunduğunu bildirdi. Koç, bu kapsamda "iş yeri bilgi yönetim sistemi" diye bir sistem kurulduğunu aktararak bu sistem üzerinden risk odaklı denetimler yapacaklarını, önleyici faaliyetleri için bu veri tabanının çok önemli olduğunu dile getirdi.

Koç, Güvenli İnşaat Güvenli İskele Projesi'nin çok önemli olduğuna da değinerek inşaat sektörünün ciddi anlamda büyüdüğünü, çalışan sayısı 2 milyona ulaşmışken iş kazası anlamında yüzde 21 oranında azalma olduğunu söyledi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş da inşaat sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olduğuna işaret etti.

Emeğe dayalı olarak yoğun çalışan inşaat sektörünün, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de meslek hastalıkları ve iş kazalarına uğrama olasılığı yüksek sektörlerin başında yer aldığını ifade eden Demirtaş, "Bu nedenle ortaya çıkması muhtemel risklerin belirlenip değerlendirilmesi, ortadan kaldırılması için gerçekleştirilen sağlık ve güvenlik çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Toplumda, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli duyarlılığı maalesef henüz oluşturmadık." diye konuştu.

Demirtaş, özellikle inşaat sektöründe ihmaller yüzünden ciddi anlamda canların kaybedildiğini belirterek bu konuda herkesin duyarlı olmasını istedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de iş güvenliği konusu ihmal edildiğinde ağır bedeller ödendiğinin görüldüğünü ifade etti.

Uzmanların sunumlar yaptığı sempozyum yarın da devam edecek.