Fahrettin Altun: Kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edeceğiz - Haberler
Haberi Paylaş

Fahrettin Altun: Kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edeceğiz

Demirören Haber Ajansı / Aslıhan Altay Karataş - Haberler | Politika
Fahrettin Altun: Kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla mücadele edeceğiz

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı' ile ilgili, "Stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı...

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı' ile ilgili, "Stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil, proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz" dedi.

'İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kararname ile İletişim Başkanlığı'nın görevleri arasına 'stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak' da eklendi. Bu görevi yerine getirmek üzere Başkanlık bünyesinde 'Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı' ihdas edildi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, stratejik iletişimin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu olduğuna dikkat çekti. Altun, "Kendisinin liderliğinde ülkemizin her alanda ortaya koyduğu atılım ve mücadelenin iletişim alanında da yansıma bulması kaçınılmaz bir gereklilik. Bu doğrultuda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte yeni sistemin dinamizmine uygun şekilde ihdas edilen İletişim Başkanlığı olarak kurumumuza tevdi edilen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" görüşünü ifade etti.

'KARA PROPAGANDAYA KARŞI ETKİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Altun, iletişimin tali değil, asli bir faaliyet olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Karşı karşıya kaldığımız imkan ve meydan okumaları milletimizin menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim perspektifiyle yönetmek kritik önem arz ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığımıza tevdi ettiği yeni görev çerçevesinde de stratejik iletişim ve kriz yönetimi alanlarında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlayarak ulusal ve uluslararası boyutta savunmacı değil proaktif çalışmalar ortaya koyacağız. Ülkemize yönelik kara propaganda, manipülasyon ve dezenformasyonla etkin şekilde mücadele edeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilmeye çalışılan gelişmiş, müreffeh, huzurlu, büyük, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealine stratejik iletişim perspektifiyle katkı sunmaktır. Bölgesel bir güç olan, küresel bir güç olma mücadelesi veren Türkiye'mizin sesinin dünyanın dört bir yanında duyulması, tezlerimizin uluslararası camiada anlatılması için bütün imkanlarımızla gayret göstermeye devam edeceğiz."

PSİKOLOJİK HAREKAT VE DEZENFORMASYONA KARŞI ÇALIŞACAK

Yeni birim, devletin stratejik amaç ve hedefleri ile devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarını belirleyecek. Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütecek; bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulayacak. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunacak. Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetleri yürütecek. Görev alan kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayacak.

VATANDAŞ BAŞVURULARI DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

Kararname ile ayrıca İletişim Başkanlığı bünyesindeki Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın görevlerine de 'vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek' ibaresi eklendi. Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanlığı'nın yabancı basın mensuplarına yönelik görevlerini düzenleyen madde ise 'yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak' olarak değiştirildi.

BASIN KARTI DÜZENLEMEYE İLİŞKİN İBARE EKLENDİ

Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın görevlerini düzenleyen ilgili maddeler de 'yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak' ile 'ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek' olarak değiştirildi. Basın ve Yayın Dairesi Başkanlığı'nın görevlerine 'Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek' ibaresi de eklendi. Tercüme Dairesi Başkanlığı'nın görevlerine ise 'Türkiye'nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere tercümesini yapmak' fıkrası eklendi.

Başkanlığın görev alanına giren konularda iş birliği yapabileceği kurumları içeren maddede yer alan 'kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar' ifadesi de 'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile diğer gerçek ve tüzel kişiler' olarak değiştirildi. Kararname ile İletişim Başkanlığı bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü de kuruldu. Müdürlük, yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirecek. Kararnamede, İletişim Başkanlığı'nın taşra teşkilatı yapılanmasında bölge müdürlükleri de yer aldı.


- Ankara

Demirören Haber Ajansı / Aslıhan Altay Karataş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title