CHP Milletvekili Araç Kiralama İhalelerinin Araştırılmasını İstedi

CHP Milletvekili Araç Kiralama İhalelerinin Araştırılmasını İstedi

CHP Milletvekili Araç Kiralama İhalelerinin Araştırılmasını İstedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Meclis Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesi ile araç kiralama ihalelerinin araştırılmasını talep etti.

CHP Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya, Meclis Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesi ile araç kiralama ihalelerinin araştırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bartın Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi M. Rıza Yalçınkaya, hazırlamış olduğu araştırma önergesinde, araç kiralama ihalelerinin araştırılmasını talep etti. Yalçınkaya, Türkiye'de hizmet alımı yöntemiyle yapılan araç kiralama ihalelerinin şaibelere yol açtığını, aynı tip ihalelerin farklı şartnamelerle ve farklı bedellerle ihale edilerek devletin büyük zararlara uğratıldığını, bu nedenle de konunun TBMM tarafından araştırılmasının yararlı olacağını belirtti. Yalçınkaya, kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yöntemiyle karşılanmasında temel amacın, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açmadan bütçe imkanları doğrultusunda kullanımının sağlanarak devletin zarara uğramasına engel olmak olduğunu söyledi.

Ülkede ise kurumlar tarafından uygulanmakta olan farklı ihale yöntemleri ile devletin önemli oranlarda zarara uğradığını anlatan Yalçınkaya, şunları söyledi: "Herhangi bir kurumun, yıllık ödediği araç kiralama bedeliyle birçok marka ve modelde araç alınabileceği ortadayken ve her yıl bu kiralamalara devam edilirken kurumlar ve dolayısıyla devlet büyük oranda zarara uğramakta, bu duruma kimse müdahale etmemektedir. Hizmet alımı yöntemiyle yapılmakta olan bu tür ihalelerde firmalardan özel belgelerin istenilmesi ve ihale şartnamelerine çok özel maddeler konulmaktadır. Bu durum birçok firmanın ihalelerden dışlanmasına neden oluyor. Böylece rekabet engelleniyor, ihaleye katılımın az olması nedeniyle devlet büyük bedellerle ihale veriyor."

Ekonomik ve sosyal kalkınmayı tehdit eden en önemli meselelerin başında yolsuzluğun geldiğini anlatan Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti: "Eş, dost ve akraba kayırmacılığı bu tip ihalelerde ön plana çıktı. Aylık 18 bin lira bedelle tek araç kiralanır mı? 18 bin liraya araç alınır. Bu hangi vicdana sığar? Hükümetin, yolsuzlukları önleyici saydam yasal düzenlemeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Hizmet alımı yöntemiyle yapılan ihalelerin bir çoğu denetlenmiyor. Aynı tip ihaleler farklı bedellerle farklı firmalara veriliyor"

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, bilindiği üzere 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumların, kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacını hizmet alımı suretiyle kiralayarak karşıladığını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşların araç kiralama hizmeti alabilmek için bedeli oldukça büyük ihaleler gerçekleştirmekte, bu ihalelerin özellikle teknik şartnamelerin ve idari şartnamelerin kurumlar arasında farklılık göstermesi nedeniyle şaibelere yol açmakta olduğunu anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu: "ihaleyi yapan kişiler zan altında kalmakta, rüşvetle suçlanmakta, neredeyse aynı tip ihaleler farklı, farklı bedellerle ihale edilerek devlet zarara uğratılmaktadır. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı yöntemiyle karşılanmasının temel amacı, kamudaki taşıt giderlerinin asgari seviyeye indirilmesi ve kaynakların savurganlığa yol açmadan bütçe imkanları doğrultusunda kullanımının sağlanarak devletin zarara uğramasına engel olmakken, kurumlar tarafından uygulanmakta olan farklı ihale yöntemleri maalesef devleti önemli oranlarda zarara uğratmaktadır. Örneğin, herhangi bir kurumun yıllık ödediği araç kiralama bedeliyle birçok marka ve modelde araç alınabileceği ortadayken ve her yıl bu kiralamalara devam edilirken kurum ve dolayısıyla devlet büyük oranda zarara uğramakta ama bu duruma kimse müdahale etmemektedir. Özellikle ihalelerde, firmalardan istenmekte olan farklı belgeler, ihalelere katılımları, dolayısıyla rekabeti engellemekte bu nedenle firmalara fahiş fiyatlarla ihale verilerek devlet zarara uğratılmaktadır."

Konuyla ilgili basında da birçok yolsuzluk haberlerine rastlandığını anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu: "Ekonomik ve sosyal kalkınmayı tehdit eden en önemli meselelerden biri olan yolsuzlukla mücadele, ülkemizin en önemli meselelerinin başında gelmektedir. Yolsuzluğun büyük oranda yaşandığı araç kiralama hizmet alımlarına, devletin gereken önemi vermesi, bu konuda ortak bir yol geliştirilerek kurumları kontrol altına alması ve bu zamana kadar yapılan araç kiralama ihalelerini denetlemesi gerekmektedir. Kurumların yüksek oranda bütçe ayırdığı araç kiralama hizmeti ihaleleri maalesef siyasal ve yönetsel yolsuzluklara yol açmakta eş, dost, akraba kayırmacılığı ön plana çıkmaktadır. Örneğin, aylık 18 milyara araç kiralandığını duyuyor, öğreniyor ve üzülüyoruz."

Türkiye'nin bugün geldiği noktada yolsuzluğun engellenmesi gereken çok önemli bir sorun olduğunu anlatan Yalçınkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yolsuzluğun azaltılabilmesi için mali yönetim sisteminde şeffaflık politikasının izlenmesi, yolsuzluğa yol açabilecek süreçlerin yeniden düzenlenmesi, ihale işlemlerinin basitleştirilmesi, rekabetin engellenmemesi ve ihalelerin daha iyi denetlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, yolsuzluklar ve yolsuzluklara karşı alınabilecek önlemler üzerinde önemle durulmalı, kamunun saydamlığını sağlayacak yasal düzenlemeler yapılmalı, yolsuzlukla mücadele açısından medyaya da özgürlük tanınmalıdır. Özetlenen nedenlerle kurumlar tarafından farklı farlı uygulamaların yapıldığı farklı idari ve teknik şartnamelerin hazırlandığı farklı belgelerin istendiği araç kiralama ihalelerinin araştırılarak bu konuda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM iç tüzüğünün 104. ve 105. maddeleri ile Anayasanın 98. maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederim." - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

title