Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları

Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları

Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları
Haberler.com - Haberler | Gündem

İslam'da ve diğer birçok diğer din ve inançta yer alan Cennet ve Cehennem kavramından cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları nelerdir? Cehennemin kaç tabakası vardır? Cehennem ateşi kaç yıl yakıldı? Cehennem ateşi kaç derece? İşte cehennem ile ilgili bilinmesi gerekenler...

İslam'da ve diğer birçok diğer din ve inançta yer alan Cennet ve Cehennem kavramından cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları nelerdir?Cehennemin kaç tabakası vardır? Cehennem ateşi kaç yıl yakıldı? Cehennem ateşi kaç derece? İşte cehennem ile ilgili bilinmesi gerekenler...

CEHENNEM NEDİR, NE DEMEK?

Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir. Cehennemde kalma süresi inanca göre değişiklik gösterebilir. Cehennemde günah borcu ödeninceye kadar kalınıp sonra tekrar cennete gidilebilir. Ancak, cehennem bazıları için sonsuza dek ateşte yanmak anlamına gelir. Cehennem görevlilerine İslam inancında zebani adı verilir.

Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları

CEHENNEMİN KELİME KÖKENİ

Kelimenin İbranice 'Ge ben hinnom' (Hinnom'un oğlu vadisi) terkibinden zamanla 'ben'in düşmesi ile elde edildiği düşünülmektedir.

Ge: Vadi

Ben: Oğlu

Hinnom: Hinnom

Gehinnom, Kudüs'ün güney batısında tanrı Molek (İngilizce: Molech) adına çocukların kurban edilerek yakıldığı vadinin adıdır. Molek adı yalnızca M-L-K sessiz harflerinden oluşur ve sesli harfler yalnızca okunuşta söylenir. Bu nedenle bu tanrı Molok (İngilizce: Moloch) olarak da adlandırılır. Baal ile Molek'in aynı tanrının değişik adları olduğu görülür. Molek, Arapça'daki söyleniş şekliyle Malik'tir.

Vadinin adı başlangıçta 'Ge Ben Hinnom' iken, sonraları Yunan egemenliği zamanında Yunanca söyleniş şekliyle geenna ve Latince, gehenna olmuştur. Ge Ben Hinnom, Ken'anilerin (Tanrı) Baal'e kurban edilen çocukları yaktıkları bir vadinin adıydı.[

Yeremya 7: 30-31

'Yahudaoğulları gözümde kötü olanı yaptılar', Yehova'nın sözü. 'Adımı taşıyan evi kirletmek üzere oraya iğrenç putlarını koydular. Oğullarını ve kızlarını ateşte yakmak üzere Hinnomoğlu Vadisindeki Tofet'te yüksek yerler* yaptılar. Ben böyle bir şey emretmedim, yüreğimden bile geçirmedim.'

Yeremya 32: 30-35

'Çünkü İsrailoğulları ve Yahudaoğulları gençliklerinden beri yalnızca gözümde kötü olanı yapan kimselerdir. İsrailoğulları elleriyle yaptıkları putlarla da Beni öfkelendiriyor.' Yehova'nın sözü. 'Çünkü bu şehir, kurulduğu günden bugüne dek, onu gözümün önünden kaldırayım diye Bende sadece kızgınlık ve öfke yarattı. İsrailoğullarının ve Yahudaoğullarının, kendilerinin, krallarının, yöneticilerinin, kâhinlerinin, peygamberlerinin, Yahuda adamlarının, Yeruşalim'de oturanların Beni öfkelendirmek için yaptıkları bütün kötülükler buna neden oldu. Bana durmadan yüzlerini değil, sırtlarını döndüler. Eğitildikleri halde, erkenden harekete geçip onları eğittiğim halde, hiçbiri verdiğim terbiyeye kulak asmadı. Adımla anılan evi kirletmek için iğrenç şeylerini getirip içine koydular. Üstelik oğullarını ve kızlarını Molek'e kurban olarak ateşte yakmak* için Hinnomoğlu Vadisinde Baal'e yüksek yerler yaptılar. Ben böyle bir şey emretmedim; Yahuda'yı günaha sokmak amacıyla bu iğrenç şeyi yaptırmayı yüreğimden bile geçirmedim.'

2. Krallar 23: 10

Kral [Yoşiya], kimse oğlunu veya kızını Molek için ateşte yakmasın diye Hinnomoğulları Vadisindeki Tofet'i tapınma için kullanılamaz duruma getirdi.

İsa'nın yaşadığı zamanlarda, çocukların bu vadide Molek'e kurban edilmesi uygulaması çoktan sona ermişti. Bu dönemde Hinnom Vadisi sadece çöplerin dökülerek yakıldığı bir çöplük olarak kullanılıyordu. Ayrıca, hayvan leşleri ile, bir mezara gömülmeye değer görülmeyen bazı suçlular, infaz edildikten sonra bu vadideki çöplüğe atılıyorlardı. Birisinin canlı olarak buraya atılması söz konusu değildi. Hinnom Vadisi, içinde ateş olan bir yer olmaya bir süre daha devam etti. Ancak bundan amaç, sadece biriken çöplerin kükürt atılarak yakılıp ortadan kaldırılmasıydı.

Tevrat'a göre çocukların kurban edildikleri Tanrı'nın adı Molek idi. Bu tanrı isminin de cehennem bekçisi Malik olarak değişim geçirdiği düşünülmektedir.

Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları

İSLAMDA CEHENNEM

Cehennem; İslam dininde, ahiretteki bir azap yeridir. İnsanlar dünyadaki hareketlerine ve inançlarına göre cennete veya cehenneme giderler. İslam inancında kafir (inanç esaslarından bir veya daha fazlasına inkar eden), müşrik (Allah'ın birliğine inanmayan) ve münafık (Müslüman gibi görünüp İslam'a inanmayan) olan kişiler öldükten sonra, ahirette, sonsuza kadar cehennemde kalacak ve azap göreceklerdir.

Cehennem ateşi kaç yıl yakıldı?

Bunun üzerine Cebrail cehennemi anlatmaya başladı: "Allah cehennemi yarattığında onu tutuşturup yaktı. Cehennem bin yıl yandı. Sonra beyaz bir hal aldı. Sonra cehennem bin yıl daha tutuşturuldu

Cehennem ateşi kaç derece?

Cehennem ateşi 445 derece

Cehennem nedir, ne demek? Cehennemin tüm katları

Cehennem tabakaları nelerdir? Cehennemin kaç tabakası vardır?

Allahu Taâlâ, yedi kat yer altında yedi tabaka cehennem yaratmıştır ki, birbirinden aşağıdadır. Her tabakanın arası beşyüz yıllık mesafedir. Cehennemin yedi kapısı vardır.

Her birinin içinde ateşten yetmişbin dağ vardır. Her dağda ateşten yetmişbin vâdi vardır. Her bir vâdide ateşten yetmişbin kale vardır. Her kalede ateşten yetmişbin ev vardır. Her ev içinde ipler, sandıklar, tokmaklar, topuzlar, zincirler, bukağılar, köpekler, yılanlar, zehirli akrepler, kaynar ve irinli sular, zehir ve zakkum emsali bin türlü azap vardır. Onda kara yüzlü, gök gözlü zebani melekleri vardır ki, cümlesi sağırdır ve onlarda merhamet duygusu yaratılmamıştır. Öyle çoktur ki hesabı yoktur. Hak Taâlâ, zebanilere bir büyük ve heybetli melek vekil etmiştir ki, ona Mâlik derler. Yedi cehennemin hâkimi ve kapıcısı odur.

Cehennemin 1. katı cehennem

Cehennem derler ve azabı, ötekilerinden hafif, daha zariftir. Bu, Muhammed Ümmetinin âsileri için yapılmıştır.

Cehennemin 2. katı Sair

Hıristiyanlar onda eserdir

Cehennemin 3. katı sakar

Yahudiler için kararlaştırılmış ebedî duraktır.

Cehennemin 4. katı Cahim

Mürtedler ve şeytanlar için azabı elimdir.

Cehennemin 5. katı Hutame

Gayya kuyusu ondadır. Ye'cüc, Me'cüc ve kâfirlerin yeridir

Cehennemin 6. katı Leza

Puta tapanlar, ateşe tapanlar ve sihirbazlar için hazırdır.

Cehennemin 7. katı Haviye

O, mülhitleri, zındıkları, yalancıları ve münafıkları kucaklayıcıdır. onun ateşi, harareti, azap ve şiddeti hepsinden üstündür. Cehennemin tabakalarının tümü, yedibin tabakadan ziyadedir. (Allahım, bizi cehennem azabından koru; affınla ey bağışlayıcı!)

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title