Haberi Paylaş

Sarı basın kartı nedir, alma şartları nelerdir? Kimler, hangi kurumlar sarı basın kartı alabilir?

Sarı Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir karttır. Sarı basın kartı ile ilgili düzenlemeler, İletişim Başkanı Fahrettin Altun onayı ile yürürlüğe girmektedir. Peki, hangi kuruluş, site, kurum sarı basın kartı alabilir? Sarı basın kartı alma şartları nelerdir? Sarı basın kartı nedir?

İnternet medyası için büyük öneme sahip olan ve dijital medyanın en önemli konularından biri olan sarı basın kartı hakkında yaşana gelişmeler yakından takip ediliyor. , İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ve Dijital Mecralar Komisyonu tarafından yapılan açıklamalar takip edilirken sarı basın kartı nedir, kimler sarı basın kartı alabilir? Sarı basın kartı alma şartları nelerdir gibi soruların yanıtları araştırıldı.

Sarı Basın Kartı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından belli şartları ve yasal bekleme sürelerini yerine getiren gazetecilere Basın Kartları Komisyonu tarafından verilen bir karttır. Sahiplerinin gazeteci olduğunu belgeler ve kimlik kartı yerine de kullanılabilir. Devletin bütün kuruluşu bu kartı tanır.

Sarı, Sürekli Basın Kartı ve Basın Şeref Kartı olmak üzere 3 türlüdür. Basın Kartlarını veren Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, basın, yayın, Anadolu Ajansı, tanıtma ve TRT'den sorumlu devlet bakanına bağlı olarak faaliyet gösterir ve merkezi Ankara Kavaklıdere'dedir. Birçok ilde şube müdürlükleri vardır. Basınla ilgili konuları yürütür ve Türkiye'yi tanıtır.

Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı'ndan bir araya gelen internet haberciliğinin önemli isimleri hem tecrübelerini paylaştı hem sektörün problemleriyle ilgili çözüm önerileri sundu.

Sarı basın kartı nedir, alma şartları nelerdir? Kimler, hangi kurumlar sarı basın kartı alabilir?Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur (Sağda)

Konuşmacılar arasında yer alan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, sarı basın kartı ve dijital medya konusunda detaylı açıklamalar yaptı. Teymur, dijital medya kuruluşlarının hukuki konumuna vurgu yaparak "Şu anda davalar hâlâ eski basın yasası ile yürütülüyor. Hakimler tamamen o yasada gördükleriyle karar veriyorlar. Yasalar, eşyanın varlığını tanır. İnternet medyasıyla ilgili yasaların olmaması, bu mesleğin varoluşuyla ilgili sorunlar ortaya çıkarıyor. 'Siz buna, şu ölçülerle dokunabilirsiniz' diyor yasalar. Bizim fikri sınai haklar yasasındaki açıklar nedeniyle yargılandığımız davalar oluyor, internet medyası artık kendi başına ele alınmalı" ifadelerini kullandı.

TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel de konuşmasında dijital medyanın, kanunu olmayan ve kanunlarda tanımı olmayan bir yapı olduğunu vurgulayarak, "Mesela günlük 10 milyon kitleye olan bir haber portalı var. 100-200 tirajlı gazetelerin hizmetlisi dahi 'Sarı Basın Kartı'ndan yararlanırken, bu haber portalının editörü, genel yayın yönetmeni 'Basın Kartı' hakkından yararlanamıyor. Bu çok tezat bir durum. Dolayısıyla bu haksızlıkların giderilmesi gerekiyor. Bir an önce Dijital Medya Kanunu'nun çıkması gerekiyor. Bu manada TİGAD olarak TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ile paydaşız. Güzel çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah mayıs ayında Ankara'da daha geniş katılımlı bir çalıştay yapacağız. Bölgesel çalıştaylar da yapacağız." dedi.

Sarı basın kartı nedir, alma şartları nelerdir? Kimler, hangi kurumlar sarı basın kartı alabilir?Sarı Basın Kartı

a) 18 yaşını bitirmiş olması,

b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,

c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma suçları ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile bu suçların özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olması,

d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması,

e) 5237 sayılı Kanunun 213, 214, 215, 216 ve 217 nci maddelerinde sayılan suçlar ile Anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

f) 5187 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan veya bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olması,

g) 5953 sayılı Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması,

ğ) Gazetecilik faaliyeti dışında ticari, sınai veya zirai faaliyette bulunmaması, şarttır.

(2) Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11 inci madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı aracılığıyla basın kartı talep edenlerde (g) bendinde belirtilen şart aranmaz.

Komisyonu'dur. Gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazeteci olup olmadıklarına bakılır. Ardından oylama ile bu kart hakedenlere verilir.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur Kanunda her şeyin tanımı var, internet medyasının yok

Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı'ndan bir araya gelen internet haberciliğinin önemli isimleri hem tecrübelerini paylaştı hem sektörün problemleriyle ilgili çözüm önerileri sundu. Dijital medyanın yaşadığı hukuki belirsizlik sorunu çalıştayda derinlemesine işlendi. Konuşmacılar arasında yer alan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, "Hukukta her şeyin karşılığı var ama internet medyasının tanımı yok" dedi.

Nevşehir'de İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) öncülüğünde "Kapadokya Dijital Medya Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda, dijital medyanın sorunları ve hazırlıkları devam eden dijital medya yasası enine boyuna ele alındı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur, internet medyasının yasal olarak tanımlanmasının önemine değindi. Teymur, "Bizim bir tanımlamamız yok. Hukukta her şeyin karşılığı var ama internet medyasının tanımı yok. İnternet medyası yasalara eklenmemeli, başlı başına ele alınmalı" dedi.

Haberler.com - Yaşam

Medya Yaşam Haberler

title