Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

23.09.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.09.2020 12:36
Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Şifa duası en çok aratılan dualardan birisidir. Hastalığın tedavisi için doktorlara gittiğimiz gibi şifası için de Allah (c.c.) 'a dua etmemiz gerekmektedir. Kur'an'ı Kerim'de birçok şifa ayeti mevcuttur. Aynı zamanda şifa duaları da vardır. Şimdi sizlere en kuvvetli, en tesirli şifa dualarını paylaşacağız.

Hastalar için okunacak şifa duaları içerisinde Kur'an'ı Kerim'den ayetler de bulunmaktadır. Şimdi sizlere en etkili, en kuvvetli Türkçe ve Arapça şifa duası nasıl yapılır onu anlatalım. Şifa duası nedir? Şifa duası yapılışı, şifa duası Arapça ve Türkçe, Diyanet'in şifa duası var mı?

DUA NEDİR? TDK'YA GÖRE DUA NE DEMEKTİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dua kelimesi "Yakarış" veya "Tanrı'ya yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin." anlamlarına gelmektedir.

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Dua 1. anlamı : "Yakarış"

Dua 2. anlamı : "Allah'a yalvarma, yakarış için söylenen dinî metin."

ŞİFA DUASI NEDİR?

Hastalanan kişilerin en önemli şifa kaynağı dua etmektir. Şifa duaları ve şifa ayetleri ile Allah'u Te'ala'ya dua edebilirsiniz. Dua kelime anlamı olarak istemek manasına gelir. İnsanlığa verilen her şey Allah tarafından verilmekte ve Allah tarafından alınmakta olduğu için bir hastalık, musibet veya herhangi bir şey de istenilecekler Allah'tan istenir. Şifa duası da Allah'tan hastalıklara şifa olmasını istemektir. Allah'a dua ederek şifa beklemektir.

ŞİFA DUALARI ARAPÇA VE TÜRKÇESİ

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sallallahualeyhivesellem) 'in hastalara okuduğu dualardan bazıları aşağıdaki gibidir:

1-) Okunuşu : "Es'elü'llâhe'l-azîm. Rabbe'l-arşi'l-azîm en yeşfiyeke."

Türkçe Meali : "Arş-ı Azimin Rabbi olan Allahü Azîmüşşan'dan sana şifalar ihsan etmesini dilerim."

2-) Okunuşu : "Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

Türkçe Meali : "Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

Hz. Eyüp (a.s.) 'ın ettiği bir şifa duası bu şekilde:

Okunuşu : "Rabbi İnnî messeniyedurru ve Ente Erhamurrâhimîn."

Türkçe Anlamı : "Bana zarar dokundu, Ey Rabbim sen en merhametli ve en şefkatlisin."

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?
Şifa duası okunuşu

Şifa Duası Okunuşu:

Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Şifa Duası Türkçe Meali:

Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın"

Kaynak : (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Sağlık ve Şifa Duası Okunuşu:

Allahümme inni es'elükes-sebate fil-emri ve es'elü azimete'r-ruşdi. Ve es'elüke şükra ni'metike ve husne'ıbadetike. Ve es'elüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve e'uzü bike min şerri mata lemü. Ve es'elüke min hayri ma ta'lemü. Ve estağfiruke mimma ta'lemü. İnneke ente'allamü'l-guyub.

Duanın Anlamı:

Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.

Kaynak : (Tirmizi, De'avat)

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?
Şifa duası

TÜRKÇE ŞİFA DUALARI

Arapça şifa dualarının yanı sıra Türkçe şifa duaları da mevcuttur. Şimdi bazılarını paylaşalım.

- Allah'ım! Senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğrilikten uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. Şüphesiz Sen gayıpları bilensin.

- "Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım! de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun." (İbn Hanbel, IV, 217)

- Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur" (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

- Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın. (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

- Hz. Aişe (Radıyallahuanh) 'dan rivayet edilen bir hadise göre Peygamber Efendimiz bir hastanın şifa bulması için bu şekilde dua ederdi:

Okunuşu: Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Türkçe Anlamı: Allah'ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah'ın izniyle hastamız şifâ bulur.»"

Kaynak : (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

KUR'AN'I KERİM'DE GEÇEN ŞİFA AYETLERİ NELERDİR?

Kur'an'ı Kerim'de geçen birçok şifa ayetleri mevcuttur. Öncelikle şifa için en etkili sure Yasin suresidir. Aynı şekilde şifa ayetleri de vardır. Şifa ayetlerinden hepsini yazımıza almak mümkün değildir. Fakat birçoğunu şimdi sizlere aktaralım. İşte sizlere şifa ayetleri ve Türkçe mealleri.

Tevbe Suresi 14. Ayet:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Meali : Onlarla savaşın ki, Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın; onları rezil etsin; sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın.

Yunus Suresi 57. Ayet:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Meali : Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur'an) geldi.

Nahl Suresi 69. Ayet:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Meali : "Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir." Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir (toplum) için bir ibret vardır.

Şu'arâ Suresi 80. Ayet:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Meali : "Hastalandığımda da O bana şifa verir."

Fussilet Suresi 44. Ayet:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

Meali : Eğer biz onu başka dilde bir Kur'an yapsaydık onlar mutlaka, "Onun âyetleri genişçe açıklanmalı değil miydi? Başka dilde bir kitap ve Arap bir peygamber öyle mi?" derlerdi. De ki: "O, inananlar için bir hidayet ve şifâdır. İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalı ve anlaşılmaz gelir. (Sanki) onlara uzak bir yerden sesleniliyor (da anlamıyorlar)."

Bu ayetlere ek olarak Yasin suresi de şifa için okunan en önemli surelerin başında gelir. Özellikle cuma geceleri Yasin-i Şerif suresini okumak çok faziletli ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir.

ŞİFA NİYETİYLE KUR'AN OKUMAK VE OKUTMAK CAİZ MİDİR? (DİYANET FETVASI)

Kişinin maddi, manevi ve ruhi rahatsızlıklardan kurtulması için tıbbi tedavi yöntemlerine başvurması temel ilkedir. Bunun yanında Allah Teala'ya dua etmesi de uygun olur. Şüphesiz Kur'an müminler için şifa ve rahmettir (İsrâ, 17/82). Dolayısıyla gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse hadis-i şeriflerde yer alan dualar ve sureler, belirli sayılarla sınırlanmayarak okunabilir. Bu okumaya rukye denir. Sahabenin rukye olarak Fâtiha suresini okuduğu ve Resûlullah'ın da bunu onayladığı bilinmektedir (Buhârî, Fedâilü'l-Kur'an 9).

Aslolan, duayı insanın kendisinin okumasıdır. Ancak, iyi ve takva sahibi bir insan olduğuna inandığı diğer müminlerden de kendisine dua etmesini isteyebilir. Hz. Âişe'den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: "Hz. Peygamber (s.a.s.), hasta olan akrabalarının üzerine okuyarak sağ eliyle onları sıvazlar ve şöyle derdi:

Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir?

(Ey Allah'ım, ey insanların Rabbi, şu hastalığı gider, şifa ver, şifa veren Sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Hastalığı ortadan kaldıracak bir şifa ver.) (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Hasta olan kimse, ihtiyarlık ve ölüm dışında her hastalığın mutlaka bir çaresi olduğunun bilinciyle uzman hekimlere müracaat ederek tedavi yollarını aramalı, bunun yanında Yüce Allah'a sığınıp şifa vermesi için dua etmelidir. Bu maksatla bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'den şifa konulu âyetlerin okunmasını tavsiye etmişlerdir. Şifa için okunan bazı âyetler şunlardır: Tevbe, 9/14; Yûnus, 10/57; Nahl, 16/69; Şu'arâ, 26/80; Fussılet, 41/44.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Şifa duası okunuşu - En kuvvetli şifa duaları, şifa ayetleri Arapça okunuşu ve yazılışı nasıldır? Türkçe anlamı nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 17:45:33. #1.15#
title