Haberi Paylaş

TBMM Genel Kurulu

Politika Haberleri

TBMM Genel Kurulu

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay hakkında bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkındaki Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının 3 ayrı yazısı milletvekillerinin tetkikine sunuldu.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay hakkında bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkındaki Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının 3 ayrı yazısı milletvekillerinin tetkikine sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, bazı milletvekillerinin soruları üzerine yaptığı açıklamada, seçmeli derslerin, Türkiye genelinde bazı okullarda sadece Kur'an-ı Kerim veya Siyer-i Nebi dersleriyle ilgili olarak değil, bütün diğer seçmeli derslerle ilgili olarak bazı okullarda yöneticilerin, değişik gerekçelerle velilerin ve öğrencilerin tercihlerini yönlendirmeye çalıştıklarına dair bilgilerin geldiğini aktardı.

Bununla ilgili uyarılarda bulunduklarını belirten Avcı, herhangi bir derste eğer öğretmen sıkıntısı varsa ve seçmeli dersi seçmek konusunda öğretmen eksiği gerekçe olarak gösteriliyorsa bu durumun ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

Avcı, velilerin bunu bildirmeleri halinde, bu gerekçelerin sağlıklı olup olmadığını veya yöneticinin kişisel tercihlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını araştırıp gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti.

Nabi Avcı "Eğer somut olarak 'Filanca okulda şöyle bir uygulama oldu. Dolayısıyla çocuğumuz istediği seçmeli dersi değil, okul yönetiminin tavsiye ettiği bir başka dersi seçmek zorunda kaldı, kendi isteği hilafına' gibi bir bilgi varsa, o bilgiyi benimle paylaşırsanız, ben gereğini araştırır yaparım" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, kadın cezaevlerinde anneleriyle birlikte yatma zorunda olan çocuklarla ilgili alınabilecek tedbirler konusunu da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile paylaşacaklarını söyledi.

Birleşimi yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, hükümete ilişkin güven oylamasında açık oylama sonucunda sehven 194 olarak ifade edilen ret oylarının sayısının, 204 olarak düzeltildiğini ifade etti.

Günay hakkındaki soruşturma raporu ve Avcı ile ilgili savcılık yazıları

TBMM Başkanlığının, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay hakkında bakanlığın Teftiş Kurulu Başkanlığı raporu ile Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı hakkındaki Çorum Cumhuriyet Başsavcılığının 3 ayrı yazısına ilişkin tezkeresi okundu.

Tezkerede, Meclis soruşturması açılması için söz konusu rapor ve yazıların milletvekillerinin tetkik ve takdirlerine açıldığı belirtildi.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin cumhuriyet savcılığınca gönderilen fezlekeler bulunduğunu anımsatarak, bu fezleke ve eklerinin Meclis'te milletvekillerinin inceleme ve tetkikine açılmadığını hatırlattı.

Bunun, bilerek ve istenerek, soruşturmayı ve milletvekillerinin incelemesini engellemek adına yapıldığını iddia eden Vural, "Siz bunları açıklarken, milletvekillerinin inceleme ve tetkikine açık tutuyorsunuz da 19 Mart 2014 tarihinde TBMM'ye sunulmuş fezleke ve eklerini neden milletvekillerinin tetkikine ve incelemesine açık tutmadınız?" ifadesini kullandı.

Vural, bunun çok vahim bir konu olduğunu ve milletvekillerine verilen yetkinin kısıtlanması anlamına geldiğini savundu.

TBMM Başkanvekili Aydın ise 24. Yasama Döneminde, 19 Mart 2014 tarihli birleşimde, 4 eski bakan ile ilgili fezlekelere ilişkin başkanlık tezkeresinin okunduğunu, ancak dosyaların, devam etmekte olan başka bir hazırlık soruşturmasına konu olduğunu ve soruşturmanın gizliliği gerekçeleriyle milletvekillerinin incelemesine açılmadığını anımsatarak, bugün Genel Kurulun bilgisine sunulan dosyalara ilişkin ise yürütülmekte olan bir hazırlık soruşturması bulunmadığını, bu nedenle milletvekillerinin inceleme yapmasının önünde bir engel olmadığını söyledi.

Oktay Vural da yasama faaliyetinin gizli olamayacağını belirterek, "Yani cumhuriyet savcılığı şimdi TBMM hakkında bu oturumla ilgili gizlilik kararı aldığı zaman 'gizlilik kararı var, o bakımdan yayın yapamıyor muyuz' diyeceğiz? Öyle bir şey olabilir mi?" değerlendirmesinde bulundu.

Vural, "Ne yapacaksınız? Diyelim ki savcılığın MİT tırlarıyla ilgili gizlilik şeyi var, burada bir değerli milletvekili çıktı, onunla ilgili konuşma yapıyor, ne yapacaksınız, karartma mı yapacaksınız, Meclis'i mi kapatacaksınız?" görüşünü dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise 17 ve 25 Aralık soruşturmalarıyla ilgili evrakın o dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in şahsına gelmediğini, TBMM'deki milletvekillerinin bilgisine, ilgisine, dikkatine ve bu çerçevede bir işlem yapılmasına yönelik olarak geldiğini söyledi.

Altay, "Şimdi, bu noktada, bugün İsmail Kahraman'ın uygulaması ile o gün Cemil Çiçek'in uygulaması arasındaki durum için şu söylenebilir; aslında ha Cemil Çiçek ha İsmail Kahraman. O gün TBMM'nin iradesini hiçe sayan, saygısızlık yapan, gasbeden, dolayısıyla 78 milyona saygısızlık yapan, 78 milyonu hiçe sayan irade de Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP iradesidir; bugün işin doğrusunu yapan da o iradedir. Bu, AKP için bir ayıptır, bir utanç vesilesidir" dedi.

Engin Altay, "TBMM, kendisine yapılan bu saygısızlığa, bu hiçe saymaya, bu hak gasbına karşı el birliği yaparak 17 ve 25 Aralığı yeniden ortaya koymalıdır" dedi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken de 17-25 Aralık soruşturmasıyla ilgili Meclis'te iktidar partisi eliyle bir aklama faaliyetinin yürütüldüğünü ileri sürerek, 'Meclis'te kurulan soruşturma komisyonunun yürüttüğü bütün çalışmaların, 17-25 Aralık yolsuzluklarını, hırsızlıklarını açığa çıkarma değil, tam tersine, üstünü örtme girişimi olarak tarihe ve kayıtlara geçtiğini' söyledi.

Milletvekillerinin bu konudaki bilgi edinme haklarının gasbedildiğini iddia eden Baluken, "Bundan sonra, buradaki herhangi bir konuyla ilgili herhangi bir cumhuriyet savcısı yazı yazarak milletvekillerinin bilgi edinme hakkını ve burada sağlıklı bir tartışma yürütme, Meclis'in sağlıklı bir sonuç çıkarma hakkını gasbetmek isteyecektir" görüşünü savundu.

-"17-25 Aralık

AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli ise 17-25 Aralık olaylarının çok uzun bir zaman dilimi içerisinde belki de Türk siyasi tarihinde en çok tartışılan konulardan bir tanesi olduğunu belirtti.

Söz konusu olaya ilişkin konuşmaların ve tapelerin hepsinin herkes tarafından bilindiğini ve servis edildiğini hatırlatan Canikli, şunları söyledi:

"Yani, o gizlilik kararına rağmen o dosya münderecatı gizli kalmamıştır, hepsi siyasi parti grupları da dahil olmak üzere herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir konuma getirilmiştir. Dolayısıyla, buradan yola çıkarak, yani o uygulama nedeniyle o iddialarla ilgili bilgi ve belgelere ulaşılamamıştır, resmi olarak, resmi kanaldan ulaşılamamıştır ama bu bütün topluma servis edilmiştir. Bunu da biliyoruz, bütün belgeler, bütün bilgiler, bütün tapeler. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, o değerlendirmeyi yapanlar, o konuda görüş, kanaat belirtenler bu bilgilerden rahatlıkla, özgürce düşüncelerini ifade edebilmeleri açısından bir mahrumiyet yaşamamışlardır, o bilgilere ulaşamama gibi bir durum, o belgelere ulaşamama gibi bir durum söz konusu olamamıştır. Dolayısıyla, konuşulmadık hiçbir şey kalmamıştır, bilinmeyen hiçbir şey yoktur."

Soruşturmaya ilişkin TBMM'deki bütün işlemlerin yasaya uygun bir şekilde yürütüldüğünü, eğer usulüne uygun, yöntemine, anayasaya uygun bir işlem yapılıyorsa bunun sonucunda ortaya çıkan sonucun hukuka aykırı olduğunun söylenemeyeceğini dile getiren Canikli 'aklama' ifadesinin hukuki olmadığını ve gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Muhalefet partilerinin grup başkanvekilleri söz alarak bu konuda bir usül tartışması açılması talebinde bulundu.

Meclis Başkanvekili Aydın ise şu anda usulü uyguladıklarını belirterek, usül tartışması açmanın ise usulsüzlük olduğunu söyledi.

Aydın, uygulamaya ilişkin olarak siyasi parti temsilcilerine de söz verdi.

Oktay Vural, 17-25 Aralık operasyonlarına ilişkin fezlekelerin milletvekillerinin inceleme ve tetkikine açılmadığını hatırlatarak, belgelerin milletvekillerinin incelemesine açılması gerektiğini söyledi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ise 17-25 Aralık operasyonlarıyla ilgili olarak AK Parti grubunda korku bulunduğunu iddia ederek, bunun kabul edilemeyeceğini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da hukuk metinlerinin, okuyanın kendi keyfine göre yorumlayacağı metinler olmadığını belirterek, bugün yapılan uygulamanın, iç tüzüğün ruhuna da lafzına da uygun olduğunu belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından milletvekillerinin yasama yetkilerine 24. Dönemde fiili darbe yapıldığını ileri sürdü. Altay, "Yemin ediyorum, vallahi de billahi bu rüşvetin, bu yolsuzluğun hesabını sormazsak 20 sene daha biz bu işi konuşuruz. Bizden sonra gelenler konuşur. Yazıktır, günahtır" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, bugünkü uygulamanın milletvekillerinin tetkikine imkan tanıdığını belirterek, uygulamada herhangi bir sorun bulunmadığını ve tutumunu bu bağlamda değiştirmediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

Ertuğrul Günay Ahmet Aydın Nabi Avcı Çorum Politika Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title