Kent Konseyi Başkanı Kurt Güven Tazeledi - Haberler
Haberi Paylaş

Kent Konseyi Başkanı Kurt Güven Tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kent Konseyi Başkanı Kurt Güven Tazeledi

Antalya Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında Semanur Kurt yeniden başkan olarak seçildi.

Antalya Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında Semanur Kurt yeniden başkan olarak seçildi.

AKM Perge Salonu'nda yapılan ve tek liste halinde gidilen seçimlerde genel kurul üyeliklerine ise Nazif Alp, Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, Veysel Barut, Selçuk Akıltopu, Recep Esengil, Yusuf Örnek, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Bakır ve Güler Yılmaz Birol seçildi. Genel kurulları yönetecek divan üyeleri ise Semanur Kurt, Ahmet Çiçek ve Recep Şengün'den oluştu.

Başkan ve genel kurul üyelerinin oy birliğiyle seçildiği genel kurul da divan başkanlığını ise Antalya Kent Konseyi'nin Onursal Başkanı Osman Aydın yaptı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Başkan Semanur Kurt, Antalya Kent Konseyi'nin Türkiye'de 'en iyi uygulama' örneği olarak gösterilmesindeki temel unsurun, kuruluş sürecinden itibaren demokratik katılımın yaygınlaştırılarak esas alınması olduğunu söyledi. Kurt, "Bu, aktif yurttaşlık ve sivil toplum ile kentli haklarının ön plana çıkarılmasında sağladığımız bir başarıdır. Bu başarının arka planını ise uzlaşma ve dayanışma içinde kentin ortak çıkarları ve toplum yararı için birlikte hareket edilmesini kolaylaştıran kent kültürünün yansıması olarak şekillenen ortak kurum kültürü oluşturmaktadır" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt, konseyin kurumsal yapılanması şemsiyesi altında, sürdürülebilir kentsel gelişim için sinerji oluşturacak şekilde 'yapıcı sabırsızlık' yaklaşımı ile üretken bir katılımın sağlanmakta olduğuna dikkat çekerek, "Kentte yaşayanlar kadar, yaşayacak olanlarında dikkate alınması; göç, çarpık kentleşme, kent yoksulları ve dezavantajlı kesimlerin korunarak kentle bütünleşme sorunlarının aşılmasının ötesinde, gelecek nesillere yaşanabilir bir kentin bırakılmasını gerektirmektedir. Bu yaklaşım, kent varlıkları ve değerlerini geçmişin mirası olduğu kadar, geleceğin emaneti olarak koruyup geliştirmemize vesile olacaktır. Bunun için katılımcı yerel demokrasi ile kentin ortak çıkarları ve toplum yararını esas alan kent etiği, kent kültürü ve kentlilik bilinci ile kent kimliği ön plana çıkarılmaktadır" diye konuştu.

Kent rantlarının toplum yararı doğrultusunda dengeli dağılımının sağlanarak kentsel hizmetlere erişimindeki eşitsizliklerin en alt düzeye indirilmesinin beklenmekte olduğunu da ifade eden Kurt, "Bu bağlamda çok merkezli kentsel gelişme ile birlikte kentsel yaşam kalitesinin gereği olan tüm hizmetlere ulaşabilirliğin herkes için sağlanması bütünsel bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Böylelikle en iyi şekilde korunması gereken eski kent merkezi ve diğer kentsel koruma alanlarında oluşan rantların amaç dışı kullanma taleplerinin yol açacağı yoğun baskının azaltılması da kolaylaşacaktır. Bölgesel eko-sistemlerin korunmasında yaşamsal önem taşıyan bir faktör olarak biyolojik çeşitliliğin korunarak kullanılması; kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu olduğu kadar, araştırma ve geliştirme amaçlı yerel girişimleri de gerektirmektedir. Bu bağlamda, kentsel sürdürülebilirliğe bakış açısı çevre ile sınırlanmayıp, politik, sosyo-ekonomik ve kültürel boyutları, özellikle yöresel gereksinimleri karşılayan, çevresel faktörlere ekonomik gerekleri bağdaştıran sürdürülebilir kaynak yönetimi öncelikleri de dikkate alınmalıdır. Antalya Kent Konseyi, turizm ve tarımın kent ekonomisindeki ağırlıklı yerlerini dikkate alarak, yerel toplumun yararını ve çevrenin en etkin biçimde korunmasını amaçlayan, sürdürülebilir tarım ve turizm üzerine kurulu bir bölgesel kalkınmayı önermektedir. Bu amaçla oluşturulan çalışma gruplarında geniş katılımla hazırlanmış uzun vadeli politika perspektifleri doğrultusunda öncelikli gündem çalışmaları ile birlikte güncel konulara yönelik ortak görüş ve önerin oluşturulmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan kıyı bandı ile sınırlı turizmin hem yöresel, hem de 12 aya yayılacak şekilde kente ve kırsal alanlara olan katkılarının arttırılması hedeflenmektedir."

(SÇ-SÇ-Y) - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title