Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek

Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek

Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

?Gilead Fellowship Programı?, HIV, Hepatit B ve C, İnvaziv Fungal Hastalık (IFD), Hematoloji/Onkoloji'den oluşan dört terapötik alanda; araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

?Gilead Fellowship Programı?, HIV, Hepatit B ve C, İnvaziv Fungal Hastalık (IFD), Hematoloji/Onkoloji'den oluşan dört terapötik alanda; araştırma, eğitim, sağlık ve hasta bakımını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. 28 yıldır dünyada HIV/AIDS, hepatit, ciddi solunum ve kardiyovasküler rahatsızlıklar, metabolik sendrom, kanser ve enflamasyon alanlarında faaliyet gösteren Gilead Sciences Türkiye'nin, yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayan bu programına 2014 yılında 35 proje başvurmuş, 9 proje desteğe hak kazanmış ve projelere toplamda 300.000 TL destek verilmiştir.

Gelişen Tedaviler, İyileşen Hayatlar

'Gilead Sciences Türkiye'nin 2 Haziran Salı günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, 2014 yılında destek gören bilimsel projeler sunuldu. Gilead yöneticileri, konusunda uzman Türkiye'nin önde gelen hekimleri ve Pozitif Yaşam Derneği yöneticileri önemli bilgiler paylaştı.

Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Dilek Böke, yaptığı açılış konuşmasında projeye ilgi gösteren hekimlere ve değerlendirme komitesine teşekkür etti. Gilead olarak Hepatit B ve C ile HIV,İnvazif fungal enfeksiyonlar ve hemato-onkoloji de dahil olmak üzere, yaşamı tehdit eden hastalıkların tedavisinde ilerleme sağlayan ilaçların geliştirilmesi ve sunulmasına misyon olarak belirlediklerini, tedavi ihtiyacı karşılanmayan hasta gruplarına erken ve güvenilir tedavileri ulaştırma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Gilead Sciences Türkiye Kıdemli Medikal Müdürü Dr. Ece Küçüksayraç, Fellowship Programı hakkında bilgi verirken 2015 Gilead Fellowship Programı'nın Haziran ayı itibariyle aktif hale geldiğini ve Eylül ayına kadar başvurulara açık olacağını paylaştı.

Yararlanılabilir ve paylaşılabilir içerikteki akademik çalışmalar bir ülkenin bilimsel ve eğitsel gelişimi için esastır?

Prof. Dr. Reşat Özaras; Türkiye'de akademik ve eğitsel projelerin önemi ve karşılaşılan zorlukları aktarırken, herhangi bir desteğin 'bilimsel destek' olarak görülebilmesi için, destekleyicinin kesinlikle bir kısıtlama olmaksızın projeyi desteklemesi ve projelere verilecek desteklerin organizasyon çıkarlarının doğrultusunda değil; bilime, geleceğe ve topluma katacağı değer noktasında değerlendirilmesinin en kritik nokta olduğundan ve Gilead'ın hem Türkiye'de hem dünyada bu konuda emsal teşkil ettiğinden bahsetti.

HIV pozitif olsak da olmasak da biz pozitifiz, hem de çok pozitifiz?

Pozitif Yaşam Derneği'nden Arda Karapınar; HIV/AIDS ile yaşayanların geciken haklarını savunmak, dayanışma sağlamak ve toplumdaki ön yargıları yıkmak amacı ile internette 'HIV pozitif' isimli mesaj grubunda bir araya gelen duyarlı kişilerin attıkları adımlarla Haziran 2005'de doğan Pozitif Yaşam Derneği'nin çalışmalarını ve Destek Merkezi projesini aktardı. Ülkemizde hasta derneği olmanın, hastaların haklarını aramanın, hasta insanlara uygulanan toplumsal izolasyonu ve stigmayı kırmanın çok uzun ve zorlu bir yol olduğunu vurgularken bu yolda basının, hekim derneklerinin, ilaç endüstrisinin ve devletin desteğine ihtiyaçlarının büyük olduğunu belirtti.

'Basında Stigma' Geçmişten Günümüze Tarihi

Prof. Dr. Fehmi Tabak ise yaptığı konuşmada; ülkemizde bulaşıcı enfektif hastalıklardan mustarip yüz binler, hatta milyonlarca insan yaşadığını ve özellikle HIV, Hepatitiler gibi cinsel yolla bulaştığı bilinen hastalıklarla ilgili toplumun tüm kesimlerinde çeşitli önyargılar ile karşı karşıya kalındığına dikkat çekti. Bu hastalığın basında nasıl yer aldığını kronolojik bir sunumla göstererek aktaran Prof. Dr. Fehmi Tabak, geçmişten günümüze basındaki bilinç düzeyindeki gelişimi ve hep beraber bu düzeyi nasıl ileriye taşıyabileceğimizi paylaştı.

Destek alan projeler;

Uzm. Dr. Mert Ahmet Kuşkucu/ HIV Enfeksiyonu Derneği

Hepatit C ve B İnfeksiyonlarının Farklı Klinik Sonlanımları ile Türk Hastalarda IP-10 G210A Gen Polimorfizmi ve IP-10 Düzeylerinin İlişkisinin Araştırılması

Prof. Dr. Beyza Ener/ Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırmalar Proje Birimi

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1999-2012 yılları arası hasta örneklerinden izole edilen Aspergillus fumigatus suşlarında azol direncinin saptanması

Ayşe Toprak ? Belgesel Yapımcısı-Yönetmen/ AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği

HIV Kısa Belgesel Dizisi

Dr. Ezgi İnce/ HIV Enfeksiyonu Derneği

HIV ile Enfekte Bireylerde Psikiyatrik Semptom ve Eştanı Yaygınlığı

Pınar Öktem/ Pozitif Yaşam Derneği

II. Avrupa Test Haftası Gönüllü Danışmanlık ve Ücretsiz Test Projesi

Yrd. Doç. Dr. Anıl Tombak/ Mersin Üniversitesini Geliştirme Vakfı

İmmün Trombositopeni'li Hastalarda mikroRNA Ekspresyon Analizi

Doç. Dr. Gökhan Metan/Febril Nötropeni Derneği

Akut lösemi ve miyelodisplastik sendrom tanılarıyla kemoterapi alan veya allojenik kemik iliği nakli yapılan hastalarda antifungal profilaksi yaklaşımlarının ve etkinliğinin belirlenmesi

Yrd. Doç. Dr. Uluhan Sili/ KLİMİK

Yeni Tanı Konmuş HIV'1 ile Enfekte Hastalarda Nakledilen İlaç Direncinin Ultra'Derin Dizi Analizi Yöntemi ile Araştırılması

Prof. Dr. Kenan Midilli/ HIV Enfeksiyonu Derneği

Düşük Düzey Viremi ile Seyreden HIV-1 infekte Kişilerde Integraz, Proteaz ve Revers Transkriptaz Genleri Üzerindeki Direnç Mutasyonlarının Ultra-Deep Sequencing Yöntemi ile Saptanması ve Pro-viral DNA Üzerindeki Direnç Mutasyonları ile Karşılaştırılması

(Tür: İstanbul)

Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek
Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek
Gilead Sciences Türkiye?den Bilimsel Projelere Destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

title