Bank Asya Yöneticilerine İlk Fetö Davası

Bank Asya Yöneticilerine İlk Fetö Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15...

Bank Asya Yöneticilerine İlk Fetö Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olan ve TMSF'ye devredildikten sonra iflasına karar verilen Bank Asya'nın eski genel müdür ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 33 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütü kurmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 15 ila 22,5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'ye müzahir kurumlardan olan ve iflasına karar verilen Bank Asya'nın yöneticilerine yönelik yürütülen soruşturmanın bir kısmı tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, bankanın 2011-2013 tarihleri arasında genel müdürlüğünü yapan Abdullah Çelik ve eski genel müdür yardımcısı Hakan Fatih Büyükadalı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlarından 15 yıldan 22,5 yıla kadar, diğer bankada farklı birimlerde yöneticilik yapan Ahmet Gökhan Çeviker, Ali Safi, Alparslan Emre Türker, Bülent Güngör, Eken Berber, Ender Şahin Arslan, Eyüp Belen, Eyüp Şeşen, Ferudun Tükenmez, Fuat Akgün, Güngör Avcı, Hasan Gül, Hasan İnan, Hüseyin Sevil, İbrahim Öğüdücü, Kadir Kudret Öcal, Kahraman Bora, Atilla Topçu, Fatih Özkan, Mehmet Fatih Tuzlakoğlu, Kamil Tümer, Murat Kızgın, Naci Manga, Nail Kalay, Nuri İnci, Selçuk Kösebalaban, Telat Altun, Yusuf Çilkoparan, Yusuf Tatar, Zekeriya Tütüncü ve Zihni Zeytun'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezalarına çarptırılmaları talep edildi.

İddianamede, bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen, bir kısmı da tüm aramalara rağmen bulunamayan ve haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında yine eski genel müdür ve yöneticilerinin bulunduğu bazı şüpheliler hakkındaki dosyanın ayrıldığı, bu dosyadaki şüpheliler hakkında ise bir kısmının tutuklu ve burada oluşu nedeniyle dava açılması gerektiği belirtildi.

İddianamede, Bank Asya'nın genel müdür dahil tüm yöneticilerinin 3 Şubat 2015'te Bankacılık Du¨zenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (BDDK) ile görevden alınıp TMSF tarafından yönetilmeye başlandığı anımsatılarak, 29 Mayıs 2015'ten itibaren ise yapılan araştırmalar sonucunda BDDK'nın kararı ile bankanın tamamen TMSF'ye devrinin gerçekleştiği hatırlatıldı.

Banka örgütün mali merkezi

FETO¨/PDY tarafından o¨rgu¨tlu¨ olarak suc¸ gelirinin elde edilmesi, bankacılık sistemine sokulması ve aklanması ile FETO¨/PDY'ye finansman sagˆlanmasında Asya Katılım Bankası AS¸'nin o¨rgu¨tu¨n mali yo¨netiminin merkezi oldugˆu vurgulanan iddianamede, bankanın resmiyette kurucu ve yo¨neticileri bas¸kanları olsa da eldeki bilgiler ve kurumsal mali raporlar bankanın FETO¨/PDY elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatıyla kuruldugˆu, Gülen'in liderligˆinde ve o¨rgu¨tu¨nce o¨zellikle 2011 yılı ve sonrasında yo¨netildigˆi sonucunun ortaya çıktığı belirtildi.

"O¨rgu¨tu¨n bankayı kurmasındaki ve yo¨netmesindeki amacının, o¨rgu¨tu¨n elde ettigˆi suc¸ gelirlerinin aklanmasında, muhafazasında ve koordinesinde kurumsal bir yapı ic¸erisinde yo¨netmek oldugˆu anlas¸ılmaktadır." değerlendirmesi yapılan iddianamede, bu amac¸ dogˆrultusunda kuruldugˆu anlas¸ılan bankanın, kuruldugˆu tarihten gu¨nu¨mu¨ze kadar ki do¨nem ic¸erisinde alınan beyanlar ve fiili uygulamalarda 2011 yılına kadar bankacılık kural ve teamu¨lleri ic¸erisinde faaliyet go¨sterdiği aktarıldı.

"Şirinler yöntemi"

Şüpheli Abdullah Çelik'in 2011 yılında bankaya genel mu¨du¨r olarak atanmasından sonra banka faaliyetlerinin ve bankadaki go¨revlere atamaların o¨rgu¨tle iltisaklı/irtibatlı kis¸ilere o¨ncelik tanındıgˆı yo¨nu¨nde oldugˆu ifade edilen iddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bankanın ticari/mali bagˆlantıları, ortaklık yapısı, bankacılıkla o¨rtu¨s¸meyecek faaliyetleri, o¨rgu¨tle bagˆlantılı kurulus¸lara yu¨ksek miktarda kredi kullandırması, kullandırılan kredi kars¸ılıgˆında banka ortagˆının katılım fonunun rehin alınması, kredilere ilis¸kin geri o¨demelerin banka ortagˆının hesabından gelen havalelerle kars¸ılanması, ipotek teminat sorunu, adres beyan mu¨racaat sorunu, geri o¨demenin kimin yapacagˆına dair belirsizliklerle kredi kullandırılan kurulus¸ların hesaplarına banka ortaklarınca/c¸alıs¸anlarınca para transferlerin yapılması ve kredi kullandırdıgˆı kurulus¸ların hesabına 's¸irinler yo¨ntemi' olarak bilinen aklama yo¨ntemiyle birbirleriyle ilis¸kili s¸ahıs/s¸irket tarafından para transferlerinin yapılması ile meydana gelen s¸u¨pheli is¸lemler, 5549 Sayılı Suc¸ Gelirlerinin Aklanmasının O¨nlenmesi Hakkında Kanunda belirtilen Mali Suc¸ları Aras¸tırma Kurulu Bas¸kanlıgˆına bildirmemekle, ilgili mali birimlerin, cumhuriyet savcılıklarının ve adli sorus¸turmada go¨rev alan kollugˆun dikkatinden kac¸ırarak, go¨revlilerin o¨rgu¨tu¨n is¸lemis¸ oldugˆu suc¸lardan elde ettigˆi gelirlerin mali izlerini su¨rerek, o¨rgu¨tu¨n yapmıs¸ oldugˆu suc¸ların tespit edilmesinin ve suc¸un delilleriyle birlikte ortaya konulmasının o¨nu¨ne gec¸tigˆi ac¸ıkc¸a anlaşılmıştır."

İddianamede, bankanın o¨rgu¨t tarafından o¨zellikle 2011 yılı ve sonrasında kurulus¸ amacına go¨re o¨rgu¨tsel faaliyet go¨sterdigˆi, tero¨r o¨rgu¨tu¨ne finansman sagˆladıgˆı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'na muhalefet ettigˆi, Sermaye Piyasası Kanunu'na go¨re bankanın ortaklık yapısında bulunan s¸irketlerin hisse devirleri ile ilgili s¸u¨phelerin bulunması dolayısıyla Asya Katılım Bankası AS¸'nin o¨rgu¨tu¨n mali merkezi oldugˆunun tespit edildiği anlatıldı.

KOM Daire Bas¸kanlıgˆı, BDDK, MASAK rapor ve evrakları uyarınca, Bank Asya Katılım Bankası'nın FETO¨ yapılanmasındaki konumunun ac¸ıklandıgˆı belirtilen iddianamede, s¸irket ya da s¸irketler u¨zerinde ticari faaliyet go¨ru¨ntu¨su¨ verilerek bankacılık sistemi ve o¨zellikle Bank Asya Katılım Bankası'nın kullanılarak suc¸ gelirlerinin aklanma faaliyeti, burs adı altında toplanan suc¸ gelirlerinin bankacılık sistemine sokularak aklanması faaliyeti, suc¸ gelirlerinin bankalar u¨zerinden kara para aklama yerleri olarak bilinen u¨lkelere transfer edilmesi, suc¸ gelirlerinin aklanmasında Bank Asya'nın aracı olarak kullanıldıgˆı faaliyetler, belirtilen kurum raporlarından bahsedilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu eylemlerde rolü ve hukuki değerlendirmeleri yer aldı.

Gülen'in banka için verdiği talimat

İddianamede, 15 Ocak 2014'te ulusal medyada, 14 Ocak 2014'te video paylas¸ım sitesi olan "www.youtube.com"da yayımlanan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait oldugˆu iddia edilen 25 Aralık 2013 tarihli bir telefon konus¸masında, mezkur s¸ahısla konus¸an kis¸inin bankanın likidite durumuna ilis¸kin olarak bilgi verdigˆi ve cemaat ic¸erisindeki kis¸iler ile bu kis¸ilerin c¸evrelerinin bankaya yo¨nlendirilmesi noktasında mezkur s¸ahıstan onay aldıgˆı ve mezkur s¸ahsın da bu talebe onay verdigˆinin anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca banka tarafından bazı basın ve yayın organlarında yayınlanan haberlerin tekzip edilmesi amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan o¨zel durum ac¸ıklamalarında bu haber ve paylas¸ımlar ic¸in bir ac¸ıklama yapılmadıgˆına dikkati çekilen iddianamede, örgüt elebaşısı Gülen'e ait oldugˆu iddia edilen bu konus¸manın ic¸erigˆi ile bankadan mevduat c¸ıkıs¸ının yogˆun bir s¸ekilde yas¸andıgˆı Aralık 2013-Haziran 2014 arasındaki do¨neme ilis¸kin yapılan incelemeler neticesinde BDDK raporunda yer verilen tespitler go¨z o¨nu¨ne alındıgˆında, olagˆan bankacılık faaliyetleri ile bagˆdas¸mayacak s¸ekilde bankaya mevduat yo¨nlendirilmesi yapıldıgˆı kanaatine varıldığı anlatıldı.

İddianamede, Aralık 2013 - 30 Haziran 2014'te Asya Katılım Bankası nezdinde 334 bin 123 hesabın ac¸ıldıgˆı, hesap ac¸ılıs¸larının 6 Ocak 2014'ten itibaren artıs¸ go¨sterdigˆi, en fazla hesap ac¸ılıs¸ının 30 Ocak 2014'te 6 bin 69 olarak gerc¸ekles¸tigˆi ifade edildi.

Türkiye'de yas¸anan 2000 ve 2001 yılı bankacılık krizleri sonrasındaki su¨rec¸te, hem sekto¨r genelinde hem de Bank Asya'nın mevduat kaleminde bu denli bu¨yu¨k bir mevduat c¸ıkıs¸ının yaşanmadığı vurgulanan iddianamede, ac¸ılan hesap sayısındaki artıs¸ın bir yo¨nlendirmenin neticesi oldugˆunun değerlendirildiği belirtildi.

İddianamede, bankanın genel Mu¨du¨ru¨ Ahmet Beyaz, yo¨netim kurulu bas¸kanı Erhan Birgili ile yo¨netim kurulu üyeleri Ercu¨ment Güler, Zafer Ertan, Mehmet Uruç, Recep Koçak, Mehmet Gözütok ve Ali C¸elik'e 6 Ocak 2014'te iletilen banka c¸alıs¸anı G.Y'nin go¨nderdigˆi, "Affınıza Mahcuben!" konulu elektronik posta mesajının ic¸erigˆine yer verildi.

Mesajda: "...Bizim iklimimizden bir abim......Bankamız ic¸in seferberlik ilan ettik, aynen 2001'de oldugˆu gibi, neyimiz varsa namusumuz bildigˆimiz bankamız ic¸in yarından tezi yok getirecegˆiz Arkadas¸lar evini, arabasını satacak, gerekirse bas¸ka bankadan kredi c¸ekecek Bankamıza mevduat koyacagˆız..."ifadeleri yer alıyor.

İddianamede, söz konusu tarihlerde yapılan incelemelerde, bireysel mu¨s¸terilerin Kredi Kayıt Bu¨rosu sorguları yapılmak suretiyle bas¸ka bankalardan kredi kullandıkları, kullanılan kredi tutarlarının ise bankaya transfer edilmek suretiyle c¸ok sayıda hesap ac¸ıldıgˆının tespit edildigˆi, so¨z konusu kredi tutarlarının genellikle 10 bin TL ile 30 bin TL arasında degˆis¸iklik go¨sterdigˆi, bireysel mu¨s¸terilerin bas¸ka bankadan kredi kullanmak suretiyle krediye konu tutarı bankaya transfer etmesinin bankanın likidite riskinin azaltılması amacıyla gerc¸ekles¸tirildigˆinin du¨s¸u¨nüldüğü kaydedildi.

Müdüre önce mesaj akabinde 711 bin avro

Örgüt elebaşısının talimatının ardından banka yöneticilerinin mesajlarına ve çalışanlar arasındaki bazı e-posta ve mesajlara yer verilen iddianamede, bankanın genel müdürü Ahmet Beyaz'a, R.A. isimli kişinin gönderdiği 11 Ocak 2014 tarihli e posta içeriğinde, "Yaklas¸ık 1,5 ay o¨nce CNR Holding Group CFO'su olarak go¨reve bas¸ladım. Camiamızın en o¨nemli kurulus¸larından biri olan Bank Asya'nın yas¸adıgˆı haksız ve ko¨tu¨ niyetli c¸abaları bos¸a c¸ıkartma adına CNR Holding kurulus¸ların finansal nakit akıs¸ını bankamızdan gec¸irerek destek vermek istiyorum..."şeklinde ifadelerin yer aldığı kaydedildi.

So¨z konusu yazıs¸madan 10 gu¨n sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret AS¸, banka ile su¨rekli is¸ ilis¸kisi tesis ettigˆi anlatılan iddianamede, banka nezdindeki hesabına 22 Ocak 2014'te 711 bin 500 avro go¨nderdigˆi, ayrıca so¨z konusu yazıs¸madan 3 gu¨n sonra o tarihe kadar bankada herhangi bir hesabı olmayan CNR Grubu firması Du¨nya Gıda Hizmetleri LTD S¸ti banka ile su¨rekli is¸ ilis¸kisi tesis ettigˆi firma hesaplarına 3 Şubat 2014 ile 23 Mayıs 2014 arasında toplam 676 bin 331 TL aktardıgˆı kaydedildi.

Müşterilerin haberi yok

FETO¨/PDY'nin Asya Katılım Bankası'na getirdikleri yu¨klu¨ miktardaki kaynagˆı ac¸ıklanamayan parayı, mu¨s¸teriler bankada yokken hesaplarına yatırdıkları, bu s¸ekilde yatırılan yu¨klu¨ miktardaki paranın ekonomik sisteme dahil edilerek, bu hesaplar u¨zerinden yasallas¸tırıldıgˆı anlatılan iddianamede, yapılan bu is¸lemden mu¨s¸terilerin bir kısmının haberinin olmadıgˆı veya sonradan banka dekontlarının imzalatıldıgˆında haberlerinin oldugˆu, mu¨s¸teri hesaplarına bloke konuldugˆu, şüpheli banka c¸alıs¸anlarının kaynagˆını bilmedikleri yu¨klu¨ paraları hesaplara aktardıkları ve is¸lem yapıldıktan sonra s¸u¨pheli is¸lem bildiriminde bulunmamaları nedeniyle FETO¨/PDY'ye fon sagˆlanması, toplanması ve aklama faaliyetine is¸tirak ettikleri belirtildi.

İddianamede, bir kısım hesap sahiplerinin hesaplarındaki kendilerine ait olmayan bu paraları bas¸ka banka hesabına aktararak yetkili mercileri bilgilendirdigˆi, mu¨s¸terilerin bilgisi dıs¸ında veya bilgisi dahilinde hesaplar u¨zerinde c¸ok sayıda para giris¸ c¸ıkıs¸ları yapılarak yu¨klu¨ miktarda kara paranın bu sistemle aklandıgˆının anlaşıldığı ifade edildi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın 24-25 Nisan'da İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmasına karar verdi.

Kaynak: AA