Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Adetken tesbih çekilir mi? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?

Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Adetken tesbih çekilir mi? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?

Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? Adetken tesbih çekilir mi? Regl döneminde nasıl ibadet edilir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer almakta. Bin aydan hayırlı gecede ibadet etmek isteyen ancak hayız olan ya da muayyen günün de olan müslüman kadınlar bu mübarek gecede yapılabilecek ibadetleri araştırmakta. Reglken okunacak dualar nelerdir? Adetken tesbih çekilir mi? Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir?

Kadir Gecesi bin geceden hayırlı olduğu için ibadetle namaz ve dualarla geçirilmelidir. Peki Adetli (hayız) olan kadınlar ne yapmalı, nasıl ibadet etmeli? Adetken tesbih çekilir mi? Ay başı olan bayanlar kadir gecesinde namaz kılamazlar. Ancak istiğfar (esteğfirullahel azıım ve etübü ileyh),salevat-ı şerife (Allahümme salli ala seyyidina Muhammedün ve ala ali Muhammed) tevhid (La ilahe illahllah Muhammedün Rasülüllah) gibi tesbih hatimleri yapabilir. İşte,Adetliyken Kadir Gecesi'nde nasıl ibadet edilir? sorusunun yanıtı....

ADETLİYKEN KADİR GECESİ'NDE NASIL İBADET EDİLİR?

Kadir gecesinde adetliyken yani regl iken namazı kılınamaz. Ancak bol bol zikir çekilebilir. İstiğfar, Salevat, Kelime-i Tevhid'in yanı sıra Tesbih duası da okunabilir.

KELİME-İ TEVHID :"La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah" tir.

Anlamı: "Allah'tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Peygamberidir"

Zikrin (Allah'ı anmanın) en faziletlisi La ilahe illallah demektir. (Nesai)

Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür. (Tirmizi)

"İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır." (Buhari, Müslim)

İSTİĞFAR :"Esteğfirullahel-aziim ve Etübü İleyk"

Dil ile yapılan istiğfaın en büyüğü seyyidül istiğfar diye bildiğimiz büyük istiğfar duasıdır. Bu istiğfarı adetli olan hanımların özellikle bu gecede okuması günahlarının bağışlanmasına vesile olur.

Âdetli veya lohusa bir kadın Kur'an-ı Kerim okuyabilir mi?

Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli veya lohusa kadın da Kur'an okuyamaz. Çünkü Hz. Peygamber "Âdetli kadın ve cünüp olan kimse Kur'an'dan hiçbir şey okuyamaz." (Tirmizî, Tahâret, 98; İbn Mâce, Tahâret, 105) buyurmuştur.

Hz. Ali de "Resûlullah'ı Kur'an okumaktan cünüplük hâli dışında hiçbir şey alıkoymazdı." (Ebû Dâvûd, Tahâret, 92; Nesâî, Tahâret, 175; İbn Mâce, Tahâret, 105; İbn Huzeyme, Sahîh, I, 104; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, Tahâret, 98) demiştir. Farklı bir lafızla gelen rivâyete göre ise, Hz. Ali'nin "Resûlullah cünüp olmadıkça bize Kur'an okurdu." (Tirmizî, Tahâret, 111) dediği rivayet edilmiştir.

Bu genel yaklaşımın yanında söz konusu üç mezhep içinde bazı ayrıntılı içtihatlar da bulunmaktadır. Hanefî ve Şâfiîler, dua ve zikir kastıyla dua anlamı içeren ayetlerin okunabileceğini; Şâfiîler dili oynatmadan ve telaffuz etmeden Mushaf'ın yüzüne bakarak kalben veya zihnen süzülebileceğini; Hanbelîler ise Kur'an okuma kastı olmadan besmele, hamdele vb. zikirleri okuyabileceklerini söylemişlerdir (Serahsî, el-Mebsût, III, 152; İbn Kudâme, el-Muğnî, I, 199-200; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Mâlikî mezhebinde ise farklı iki görüş bulunmaktadır (İbnü'l-Cellâb, et-Tefrî', I, 206; Karâfî, ez-Zehîra, I, 379). Sonraki bazı Mâlikîler, bu iki görüşten âdet halindeki kadının eğitim öğretim amacıyla Mushaf'a dokunabileceği ve Kur'an-ı Kerim'i okuyabileceği içtihadını tercih etmişlerdir (Desûkî, Hâşiye, I, 174; Ezherî, Cevâhir, I, 32).

Günümüzde Kur'an eğitim ve öğretiminin aksamadan devam edebilmesi için Mâlikî mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. Bununla birlikte Kur'an eğitim ve öğretiminin çok değişik yol ve yöntemleri olduğu için bu dönemlerindeki kadınların, okuyan kimselere kulak vererek ya da telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlardan dinleyerek kulak eğitimi almaları ve âyetleri kelime kelime bölerek tashîh-i hurûfa ağırlık vermeleri de uygulanabilecek bir başka yöntemdir. Bu yöntem, ihtilaftan kaçınmak açısından daha ihtiyatlı olabilir.

Kadınlar âdetli veya lohusa iken dua edebilirler mi?

Kadınlar âdet günlerinde veya nifâs (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan âyet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehâdet, kelime-i tevhid, istiğfar, salâvat-ı şerife getirebilirler. Tefsir, hadis ve fıkıh eserlerini okuyup inceleyebilirler (Bkz. İbn Nüceym, el-Bahr, I, 210; Aliyyü'l-kârî, Fethu bâbi'l-'inâye, I, 142; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, I, 319-320; Şirbînî, Muğnî'l-muhtâc, I, 120-121, 172).

Reglken (hayız) Fatiha okunabilir mi?

Bu tesbihat ve dualar ayet olmadıkları için adetli olup namaz kılamayan kadınlar bu duaları okumak suret ile bu geceyi ihya edebilirler. Ayrıca başında besmele çekmeden dua niyeti ile Fatiha-i şerife'yi de okuyabilirler. Adetli olan kadınlar Kadir Gecesi'nde Salat-ı Münciye, salat-ı nariye, salat-ı Fethıye gibi büyük salevatları okuyabilir, hatta hatimlerini yapabilirler.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title