120 Öğretim Elemanı Öğrencilerine Sahip Çıktı!

120 Öğretim Elemanı Öğrencilerine Sahip Çıktı!

120 Öğretim Elemanı Öğrencilerine Sahip Çıktı!
EgitimNerede.com - Haberler | Eğitim

İstanbul Üniversitesi'nden 120 öğretim elemanı, öğrencilerinin haklarını korumak için direnişte onların arkalarında bulunduklarını bildirdi.

Öğretim elemanları tarafından yayınlanan açıklamada, haklarını savunmak isteyen insanların karşılaştıkları gördükleri muamele de eleştirildi. Devlet şiddeti ve dayanaksız gözaltı ve tutuklamalarla sürdürülen susturma çabasının kınandığı söylendi.

Açıklama şu şekilde:

"Akademik yaşamda diğer yarımız olan öğrencilerimizin, kent yaşamında söz sahibi olmak isteyen çeşitli toplum kesimlerinden yurttaşlarımızla birlikte, ekolojik bir çevrede özgürce yaşama hakkını savunmak üzere, siyasi iktidarın otoriter yaklaşımlarına karşı gösterdikleri direnişi ve bu direniş sırasında sergiledikleri zeki, yaratıcı ve yapıcı protestolarını büyük bir saygı, gurur ve hayranlıkla izledik. Bu barışçı direnişe karşı ortaya konan devlet şiddeti sonucunda, sayelerinde geleceğimizin şekillendiği bu değerli insanlara, canlarını ortaya koymak dışında bir seçenek bırakılmamasından dolayı büyük üzüntü duyduk. Bunların sonucunda yaşanan can kayıpları ve ağır bedensel hasarları kabullenmek mümkün değildir.

Dahası, öğrencilerimizin gözaltı sürecinde uğradıkları hukuksuzluklar, maddi ve manevi işkenceler, hakaret, aşağılama hatta tacizlere engel olamamaktan dolayı hissettiğimiz çaresizlik, hukuk devletine olan inancımızı sarsmıştır. Devleti temsil edenlerce, sürekli olarak, kayıplarımız ve acılarımızla yan yana konması mümkün olmayan mali zararların gündeme getirilmesi ise, vicdanlarımızı ağır şekilde yaralamıştır.

Devletin üst düzey yöneticilerinin üniversitenin temel değer ve öğretilerine aykırı olarak, dürüst ve güvenilir olmayan ifadeleri ve demokratik gösteri hakkını kullanan tüm direnişçileri 'marjinal' olarak tanımlamaları, yaramızı daha da büyütmüş ve toplumdaki farklı kesimler arasında huzursuzluk ve çatışmaların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Yanı sıra, polisin yanında yer alarak, demokratik taleplerle gösteri yapanlara şiddet uygulayan bazı kişilerin ortaya çıkması ve bunların polis tarafından yönlendiriliyor olması, ülkenin geleceği için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Tüm bunlara karşın, çatışmalar sırasında devletin eksik kaldığı acil sağlık müdahalesini, hem meslek yeminlerinin gereği hem de bireysel ve toplumsal sorumlulukları olarak algılayan ve yaşamlarını riske atarak insanları taraf gözetmeksizin tedaviye çalışan tıp fakültesi öğrencilerimiz, hekimlerimiz ve sağlık personelimizle gurur duyduk. Sağlık Bakanlığı'nın acil sağlık müdahalesi yapanlara yaklaşım şekli ve uygulamaları ise bizler için bir utanç kaynağı oldu.

Biz, aşağıda imzası bulunan İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanları, devleti temsil eden iktidar sahiplerini, çok geç olmadan toplumun meşru taleplerine yanıt vermeye, tüm yurttaşları kapsayan birleştirici ve sağduyulu bir tavır içine girmeye davet ediyoruz. Temel hak ve özgürlüklerini, yaşam biçimlerini, çevrelerini ve ülkelerini onurlu bir şekilde savunan insanlarımıza yönelen devlet şiddetini ve dayanaksız gözaltı ve tutuklamalarla sürdürülen susturma çabasını ise kınıyor ve bütün sorumluların hesap vermesini talep ediyoruz."

İmzacılar:

Doç. Dr. A. Deniz Morva Kablamacı; Prof. Dr. A. Emre Öge; Prof. Dr. Adalet B. Alada; Doç. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir; Dr. Aylin Altınay Cingöz; Prof. Dr. Ayşe Emel Önal; Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu; Doç. Dr. Ayşe M. Kalay; Yrd. Doç. Dr.Ayşegül Yakar Önal; Doç. Dr. Ayten Alkan; Prof. Dr. Aytül Uyar; Uzm. Dr. Bahadır Hakan Oğuz; Yrd. Doç. Dr.Barış Altaylıgil; Araş. Gör. Barkın Asal; Prof. Dr. Başak Yücel; Prof. Dr. Betigül Öngen; Prof. Dr. Betül Baykan; Prof. Dr. Bülent Önal; Prof. Dr. Bülent Çetinel; Prof. Dr. Bülent Ahıshalı; Prof. Dr. Bülent Alıcı; Yrd. Doç. Dr.Çiğdem Şahin; Prof. Dr. Dilek Yılmazbayhan; Prof. Dr. Doğan Şahin; Doç. Dr. Duran Üstek; Yrd. Doç. Dr.E. Gülay Er Pasin; Uzm. Dr. Emine Aysu Salviz; Prof. Dr. Emre Çamcı; Yrd. Doç. Dr.ErhanKeleşoğlu; Prof. Dr. Erkut Tüzer; Prof. Dr. Ertan Yurdakoş; Prof. Dr. Fatmagül Berktay; Doç. Dr. Ferhan Kaygısız; Araş. Gör. Ferhat Sarı; Prof. Dr. Feyza Erkan; Prof. Dr. Feza Deymeer; Prof. Dr. Funda Öztunç; Araş. Gör. Gizem Bilgin Aytaç; Doç. Dr. Gökçe Topal; Prof. Dr. Güher Saruhan Direskeneli; Prof. Dr. Gülay Günlük Şenesen; Prof. Dr. Gülhan Türkay; Yrd. Doç. Dr.Güven Gürkan Öztan; Yrd. Doç. Dr.H. Cevahir Kayam; Yrd. Doç. Dr.Hacer Ayşen Yavru; Yrd. Doç. Dr. HakanGüneş; Doç. Dr. Hakan Bilhan; Prof. Dr. Hakan Gürvit; Prof. Dr. Hasan Kudat; Prof. Dr. Hatice Kurtuluş; Prof. Dr. Huri Özdoğan; Doç. Dr. Işıl Çakan Hacıibrahimoğlu; Prof. Dr. Işın Kılıçaslan; Araş. Gör. Dr. İbrahim Akyazı; Yrd. Doç. Dr. İlkay Nişancı; Uzm. Dr. İlke Ali Gürses; Doç. Dr. İnci Ö. Kerestecioğlu; Araş. Gör. Dr. İzzet Mert Ertan; Prof. Dr. İzzettin Önder; Yrd. Doç. Dr. Kenan Ateş; Doç. Dr. Kerem Karaboğa; Prof. Dr. Levent Ürer; Yrd. Doç. Dr. Mehmet Öztürk; Prof. Dr. Mehmet Kaya; Prof. Dr. Mehmet Can Akyolcu; Araş. Gör. Mehmet Cemil Ozansü; Prof. Dr. Mehmet TevfikÖzcan; Prof. Dr. Meral Kızıltan; Doç. Dr. Murat Birdal; Prof. Dr. Murat Özyüksel; Prof. Dr. Müge Devrim Üçok; Prof. Dr. Müjdat Uysal; Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu; Prof. Dr. Nadir Arıcan; Prof. Dr. Nergis Erdoğan; Doç. Dr. Nesrin Ertan; Prof. Dr. Nevzat Alkan; Yrd. Doç. Dr. Nilnur Tandaçgüneş; Prof. Dr. Nuriye Akev; Prof. Dr. Oktay Demirkesen; Prof. Dr. Olcay Şakar; Prof. Dr. Orhan Arseven; Dr. Oya Morva; Prof. Dr. Özgür Kasapçopur; Araş. Gör. Pedriye Mutlu; Prof. Dr. Pınar Saip; Prof. Dr. Piraye Oflazer; Prof. Dr. Raşit Tükel; Prof. Dr. Rezan Tuncay; Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu; Prof. Dr. Sabahattin Umman; Prof. Dr. Selim Badur; Prof. Dr. Selma Karabey; Prof. Dr. Serdar Çintan; Araş. Gör. Serhat Kurt; Doç. Dr. Sevgi Uçan Çubukçu; Prof. Dr. Seyhun Solakoğlu; Yrd. Doç. Dr. Sezai Temelli; Doç. Dr. Sibel Çakır; Prof. Dr. ŞahikaYüksel; Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı; Prof. Dr. Tamer Demiralp; Prof. Dr.Taner Gören; Prof. Dr. Tunçalp Demir; Prof. Dr. Tülay Erkan; Doç. Dr.Tülay Özkan Seyhan; Prof. Dr.Türkay Demir; Doç. Dr. Ufuk Sezgin; Doç. Dr. Ufuk Özcan; Prof. Dr.Ümmühan İşoğlu; Doç. Dr. Veli Polat; Yrd.Doç.Dr.Y. Doğan Çetinkaya; Prof. Dr.Y. Ziya Ziylan; Prof. Dr. Yağız Üresin; Yrd. Doç. Dr. Yavuz Ilgaz; Prof. Dr. Yücel Taştan; Prof. Dr.Zeki Kılıçaslan; Doç. Dr.Zerrin Sungur; Okt. Dr. Zerrin Baydar; Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım.

Kaynak: EgitimNerede.com

Manşet Haberler

title