Haberler

Nükleer füzyon enerjisindeki zorluklara yönelik çözüm önerileri

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
24.08.2023 12:58

Daha önceki yazımızda nükleer füzyon enerjisinin gelişimine engel teşkil eden birtakım hususlar vurgulamıştık. Nükleer füzyon enerjisinin gelişimine engel olan bu hususlara yönelik ülkeler tarafından birtakım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu yazıda da bu problemlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için devletler tarafından alınabilecek birtakım aksiyonların altı çizilecektir. Bu hususlar nükleer füzyon enerjinin daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi için yol gösterici niteliğe sahiptir. Söz konusu çözüm önerilerin detaylarını aşağıdaki gibi özetleyebilmek mümkündür.

(1) Araştırma ve geliştirme çalışmaları bu süreçte oldukça önemli bir role sahiptir. Bu çalışmalar sayesinde bu enerji türünün maliyetlerinin azaltılabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu durum da nükleer füzyon enerji yatırımlarının arttırılabilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

(2) Eğitimli işgücünün arttırılmasına da bu süreçte önemli ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Kalifiye personel sayesinde füzyon enerjisini hem elde edebilmek hem de etkin bir şekilde kullanabilmek daha mümkün olabilecektir.

(3) Güvenlik bu süreçte dikkate alınması gereken başka bir husustur. Nükleer enerji projelerine yönelik bazı kesimlerin ciddi tedirginliği söz konusudur. Bu problemlerin minimize edilebilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir. Nükleer reaktörlerde oluşan atıkların etkin bir şekilde imha edilmesi insanların nükleer füzyon enerjisine olan tedirginliğini azaltacaktır.

(4) Son olarak, bu projelerin yüksek maliyet sorununun çözülebilmesi için finansal desteklerin sağlanması gerekmektedir. Özellikle yapılacak araştırma çalışmaları için sağlanacak finansal krediler füzyon enerjisinin gelişimine önemli ölçüde yardımcı olabilecektir.

Nükleer füzyon enerjisi ülkelerin hem sosyal hem de ekonomik anlamda gelişimine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu yazıda belirtilen hususlar bu sürecin daha etkin bir şekilde gelişimine katkı sağlamaktadır.

title