Haberler

Temiz enerji yatırımlarında FinTek sektörünün önemi

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
20.09.2023 04:18

Temiz enerji kullanımı hem çevre kirliliğinin azaltılması hem de sürdürülebilir ekonominin sağlanması için çok önemlidir. Bu avantajlardan ötürü ülkeler temiz enerji projelerinin arttırılabilmesi için birtakım stratejiler üretmeye çalışmaktadırlar. Bu projelerin kurulum, üretim ve dağıtım maliyetleri diğer alternatiflere kıyasla daha yüksektir. Bu durum da temiz enerji projelerinin uzun süreli gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayı, bu projelerin arttırılabilmesi için etkin finansman kaynaklarının sağlanması şarttır. Bu projelere ihtiyaç duyulan fonun yüksek olması ve geri dönüş süresinin uzun olması gibi faktörlerden dolayı bankalar bu yatırımlara kredi verme konusunda isteksiz olmaktadırlar. Öte yandan, bu projeler yüksek tutarlı olduklarından dolayı şahısların sermayeleri ile fonlanması da çok kolay değildir. Bu yüzden, bu projelerin finansman ihtiyacını etkin bir şekilde sağlayabilecek yenilikçi ürünlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Finansal teknoloji (FinTek), finansal hizmetlerin sunumunda yenilikçi fikirleri dikkate alarak geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan bir teknolojidir. Bu teknolojinin amacı finansal işlemleri hızlandırarak ve kolaylaştırarak müşterilere daha etkin hizmet verebilmektir. FinTek sisteminin sağladığı birtakım avantajlar bulunmaktadır. Bu teknoloji ürünleri sayesinde çok fazla evrakla uğraşmaya gerek kalmamaktadır. Bu durum da süreçlerin hızlanmasına katkı sağlamaktadır. FinTek hizmetlerinin şube gibi fiziksel yapılar içerisinde verilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durum da kurumun maliyetlerinin daha az olmasına imkan tanıyacağından dolayı daha düşük ücretlerle hizmet sunulabilmektedir. Böylece, FinTek sayesinde firmalar daha düşük maliyetle finansman kaynaklarına ulaşabilecektir.

Temiz enerji şirketlerinin finansman ihtiyacının etkin bir şekilde karşılanabilmesinde FinTek hizmetleri çok faydalı olabilmektedir. Dolayısıyla, FinTek yatırımlarının arttırılması için gerekli aksiyonların alınması önem arz etmektedir. Bu süreçte, temiz enerji firmalarının ihtiyaçlarını giderecek inovasyonların yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda, açık inovasyon sisteminin dikkate alınması önem arz etmektedir. Bu sistem ile yeni fikirlerin hem şirket içi hem de şirket dışı kaynaklardan elde edilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemin en büyük avantajı farklı kanallardaki fikirlerin dikkate alınması sayesinde daha yaratıcı ve verimli inovasyon yapılması mümkün olabilecektir. Bu durum da işletmelere çok önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Özetle, FinTek yatırımlarının arttırılmasında açık inovasyon bazlı stratejilerin geliştirilmesi hayati önem arz etmektedir.

title