Haberler

Döngüsel ekonominin önemi

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
20.12.2023 12:27

Ekonomik büyüme tüm ülkelerin en önemli hedeflerinden biridir. Büyüyen ekonomi hem bireyleri hem de şirketleri daha fazla mutlu etmektedir. Ülkeler ekonomilerini geliştirerek vatandaşlarının yaşam standartlarını da iyileştirmek istemektedir. Daha iyi standartlarda yaşayan insanların olduğu ülkede mutluluk seviyesi de daha fazla olmaktadır. Öte yandan, ülkedeki şirketlerin ticaret hacminin iyi olması da ekonomik büyüme sayesinde olabilmektedir. Karlılığı yüksek olan firmalar yatırımlarını arttıracak ve bu durum da ülkedeki işsizlik probleminin azaltılabilmesine katkı sağlayacaktır.

Buna karşın, ekonomik büyüme sürecinde de birtakım olumsuzluklar meydana gelebilmektedir. Sanayi üretiminin arttırılması sürecinde çevresel faktörlere dikkat edilmemesi durumunda, ekonomik büyüme çevresel faktörleri de olumsuz yönde etkileyecektir. Örnek olarak, üretim sürecinde dikkate alınan enerjinin fosil yakıtlardan temin edilmesi durumunda, atmosfere karbon gazı salınacaktır. Bu durum da önemli ölçüde çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Ayrıca, üretim sürecinde ortaya çıkan atıklar da etkin bir şekilde yönetilemezse çevre kirliliğine sebebiyet verebilmektedir.

Yukarıda bahsedilen hususlar sonucunda, ekonomik gelişim sürecinde çevreyi olumsuz etkilemeyen bir sisteme önemli ölçüde ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, döngüsel ekonomi kavramı özellikle son yıllarda oldukça popular bir hale gelmiştir. En basit ifadeyle, döngüsel ekonominin gelişim sürecinde yeniden dönüşümü dikkate almaktadır. Başka bir ifadeyle, üretim sürecinde kullanılmış olan ürünlerin imha edilmesi yerine, bu ürünlerin tekrardan üretim sürecine katılabilmesi hedeflenmektedir.

Belirtilen bu durumun birtakım avantajlarından bahsedebilmek mümkündür. Örnek olarak, atıkların tekrardan üretim sürecinde dikkate alınabilmesinin birtakım çevresel avantajları bulunmaktadır. Bu sayede, doğadaki kaynakların tüketilme hızı azalacaktır. Bu sayede, kaynakların daha verimli kullanımından söz edilebilmektedir. Ayrıca, bu husus şirketlerin verimliliğin arttırılabilmesine de katkı sağlayacaktır. Yeni hammadde satın almak yerine atıkları dikkate alan firmaların maliyetlerinde önemli ölçüde azalmalar sağlanabilecektir. Bu durum da işletmelerin karlılıklarının artmasına yardımcı olacaktır.

title