Haberler

Nükleer füzyon enerjisi ne kadar önemli?

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
13.06.2023 08:41

Bu yazımda özellikle son günlerde sıkça tartışılan nükleer füzyon enerjisini basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Nükleer füzyon enerjisi, atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturması sürecinde meydana gelen enerjidir. Daha basit bir ifadeyle, nükleer reaksiyon sonucunda iki hafif element birleşerek daha ağır bir element meydana gelmektedir. Bu süreçte, atomlar yüksek sıcaklıktan dolayı plazma haline gelmektedir. Bu yüksek sıcaklık sayesinde, atom çekirdeklerinin birbirlerine yaklaşması sağlanır. Bunun sonucunda, çekirdekler birleşir ve daha ağır bir çekirdek meydana gelir. Bu sürecin sonunda da enerji açığa çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle, sıcak plazmanın içerisindeki atomların hareket etmesi sonucunda enerji elde edilmektedir.

Nükleer füzyon enerjisi, birçok öneme sahip olan bir enerji kaynağıdır. Aşağıda bu faydaları sizlere maddeler halinde aktarmak istiyorum.

  1. Bu enerjinin elde edilmesinde hidrojenin doğal izotopları kullanılmaktadır. Bu bağlamda, nükleer füzyon enerjisinin sınırsız enerji kaynağına sahip olduğu söylenebilmektedir.
  2. Nükleer füzyon reaktörlerinde tehlikeli atık miktarı oldukça düşüktür. Bu yüzden, bu enerji türü temiz ve çevre dostu olarak kabul edilebilmektedir.
  3. Bunların yanı sıra, nükleer füzyon reaktörlerinden yüksek miktarda enerji elde edilebilmesi mümkündür. Bu durum da enerji verimliliğinin önemli ölçüde arttırılabilmesine katkı sağlamaktadır.
  4. Nükleer füzyon enerjisinin başka bir faydası da enerji arz güvenliğine yöneliktir. Bu enerji sayesinde ülkeler kendi enerjilerini elde edebilecek ve yurt dışından enerji ithal etmek zorunda kalmayacaklardır.
  5. Nükleer füzyon reaktörlerinin kendiliğinden patlama riski bulunmamaktadır. Bu durum da nükleer santrallerin güvenliği açısından çok önemli bir role sahiptir.
title