Haberler

Elektrikli araçların avantajları

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
10.05.2023 03:15

Çevresel sorunlar günümüzde tüm dünyayı tehdit etmeye başlamıştır. Bu durum küresel ısınma gibi problemlerin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bu problem giderek tehlikeli bir hal almaya başlamış. Sonuç olarak, küresel ısınma probleminin doğru bir şekilde yönetilememesi tarımsal ürünlerin azalması ve kuraklık gibi birçok önemli problemleri de ortaya çıkartmıştır.

Ulaşım sektörü de çevre kirliliğine yol açan sektörlerin başında gelmektedir. Halihazırdaki uygulamalar ile ulaşım sektörü önemli ölçüde karbon emisyonuna sebebiyet vermektedir. Bunun en temel gerekçesi de ulaşımda ağırlıklı olarak fosil yakıtların tercih edilmesidir. Karayolu taşımacılığı sera gazı emisyonlarında en büyük paya sahip olan alanlardan biridir. Bu çerçevede, bu alanda küresel anlamda atılacak adımlar büyük bir öneme sahiptir. Bu problemler ulaşım sektörünü daha çevre dostu teknolojilere geçmeye zorlamaktadır.

Elektrikli araçlar çevre dostu ulaşım çözümü olarak kabul edilmektedir. Bunun en temel nedeni de bu araçların karbon emisyonuna yol açmıyor olmasıdır. Bu durum da ülkelerin karbon ayak izini düşürme hedeflerine ulaşabilmelerine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Ek olarak, bu araçlar çalışırken çok düşük miktarda ses üretmektedirler. Bu durum da ses kirliliği probleminin çözümüne önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, elektrikli araçlar diğerlerine kıyasla çok seri bir şekilde hızlanıp yavaşlayabilmektedir. Bu durum da kullanım kolaylığının artmasına yardımcı olmaktadır. Öte yandan, elektrikli araçlar benzin kullanılan araçlara kıyasla da çok daha düşük maliyete sahiptir.

Özetle, elektrikli araçlar fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması ve çevrenin korunması bağlamında büyük bir öneme sahiptir.

title