Doç. Dr. Serhat Yüksel - Kripto varlıklar çevre dostu olmalı - Haberler.com

Haberler
Haberler
Doç. Dr. Serhat Yüksel

Doç. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
31.03.2023 03:54

Kripto varlıklar çevre dostu olmalı

Kripto paralar finansal anlamda değişim aracı olarak kullanılmaktadır. Matematik bilimindeki kriptografi sistemi kullanılarak dijital ortamda şifreler üretilmektedir. Bu durum da işlemler gerçekleştirilmesi sürecinde güvenliğin sağlanmasını mümkün bir hale getirmektedir. Kripto varlıkların birtakım avantajları bulunmaktadır. Kripto varlıklarda kullanılan şifrelerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi neredeyse imkansızdır. Bu durum da işlemlerin güvenilirliğinin arttırılabilmesine katkı sağlamaktadır. Öte yandan, kripto varlıklar merkez bankaları gibi bir kuruma bağlı değildir. Bunun sonucunda da parayı basan otorite tarafından değerinin düşürülmesi veya yükseltilmesi ihtimali çok düşüktür. Ayrıca, kripto varlıklar dijital para olduklarından dolayı taklit edilmeleri çok zordur. Ek olarak, kripto varlıklar yenilikçi finansal ürünler olduğu için ülkelerin finansal sistemlerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, ülkeler tarafından kripto varlıkların geliştirilmesine yönelik aksiyonlar alınması yerinde olacaktır.

Kripto varlıkların bazı dezavantajlarından bahsedebilmek de mümkündür. Kripto varlıklar madenciliği yapılarak elde edilmektedir. Bu süreçte de yüksek donanımlı bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Buna karşın, kripto varlık üretimi için kullanılacak bilgisayar donanımının bulunması çok kolay değildir. Öte yandan, kripto varlık üretimi sürecinde çok fazla elektrik tüketilmesi gerekmektedir. Bu durum da çevresel problemlerin yaşanmasına sebebiyet verebilmektedir. Kripto varlık üretim sürecinde kullanılan elektriğin fosil yakıtlardan elde edildiği durumda, önemli ölçüde hava kirliliği meydana gelmektedir. Bu durum da insanların hastalanmalarına sebebiyet vermektedir. Ek olarak, doğal kaynaklar da bu süreçte bilinçsiz bir şekilde tüketilebilmektedir. Özetle, kripto varlıkların etkin bir şekilde kullanılabilmesi için bu risklerin minimize edilebilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Kripto varlıkların üretim sürecinde kullanılan enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi bu problemin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Bu enerji alternatifleri güneş ve rüzgâr gibi doğal kaynaklardan enerji elde edilmesini ifade etmektedir. Bu kaynaklar doğada sürekli mevcut olduğundan dolayı yenilenebilir ismi ile ifade edilmektedir. Bu enerji türlerinde fosil kaynaklar yakılmadığından dolayı karbon emisyonu problemi meydana gelmemektedir. Dolayısıyla, kripto varlıkların fazla enerji kullanımından kaynaklanan çevresel sorunlarını minimize edebilmek için enerjinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması önem arz etmektedir.

title