Haberler

Nükleer enerji yatırımlarında risk analizinin önemi

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
21.09.2022 11:48

İstikrarlı ve sürdürülebilir bir kalkınma ülkelerin önemli hedefi haline gelmiştir. Bu hedefe ulaşabilmek için ülkelerin enerji politikalarını iyileştirmeleri ve enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmaları gerekmektedir.

Nükleer enerji ülkelerin kendi enerjilerini üretebilmelerine imkan tanımaktadır. Bu sayede, enerji bağımlılığı probleminden kurtulabilmek mümkün olabilmektedir. Başka bir ifadeyle, enerji ithalatı için yurt dışına yüksek miktarda ödemeler yapılmayacak ve bu durum da ülkenin cari işlemler dengesini olumlu yönde etkileyecektir.

Nükleer enerji kullanımında karbon emisyonu meydana gelmemektedir. Üretilen çevre dostu enerji sayesinde, ekonomik büyümede sürdürülebilirlik sağlanabilecektir. Bu durum da ekonomik gelişmedeki istikrarın sağlanabilmesine yardımcı olacaktır. Netice itibarıyla, nükleer enerji yatırımlarının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli ölçüde katkı sağladığı ortadadır.

Buna karşın, nükleer enerji kullanımında birtakım riskler bulunmaktadır. Örnek olarak, nükleer enerjinin üretim sürecinde radyoaktif atıklar meydana gelmektedir. Bu atıkların doğru bir şekilde imha edilmediği durumda insanlar için çok ciddi tehditler meydana gelebilmektedir. Bu bağlamda, özellikle güncel teknolojiler dikkate alınarak santralde patlama yaşanması ihtimalinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Nükleer enerji yatırımlarının karlı olamaması da önemli bir risktir. Yatırımların verimli olmaması durumunda bu enerjinin kullanımı azalacaktır. Bundan dolayı, kapsamlı bir fayda maliyet analizi yapılmalı ve nakit akışları net olarak belirlenmelidir.

Nükleer enerji yatırımlarında en fazla korkulan konulardan biri de santralin patlama riskidir. Bu duruma yönelik tedbir alınmaması durumunda, nükleer santralin kurulduğu bölge tehlike altında olacaktır. Patlama riskinin ortadan kalkması insanların nükleer enerji konusundaki olumsuz algısını azaltacaktır.

Nükleer enerjide insanları tedirgin eden başka bir konu da nükleer silahın üretilmesidir. Daha önceki bazı savaşlarda yıkıcı etkisi görülen bu silahların geliştirilmesinin engellenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu sayede, insanların nükleer enerjiye yönelik olumsuz algılarının giderilebilmesi mümkün olabilecektir.

Nükleer enerji yatırımlarının etkinliklerinin arttırılabilmesi için bu risklerin yönetimine ilişkin doğru tedbirlerin alınması gerekmektedir. Buna karşın, hangi tedbirlerin ilk önce alınacağı da önemlidir. Bunun nedeni risk yönetimine yönelik yapılacak her türlü iyileştirmenin yatırımcılar için ekstra maliyet yaratmasıdır.

Projelerin verimliliğinin sağlanabilmesi için en önemli risk tedbirlerinin öncelikli olarak alınması gerekmektedir. Bu bağlamda, nükleer enerji kullanımında karşılaşılan risklere yönelik öncelik analizi yapılması hayati önem arz etmektedir. Bu sayede, yatırımcılar bütçelerini daha önemli tedbirlere kanalize edebileceklerdir.

title