Doç. Dr. Serhat Yüksel - Küresel ısınmanın yol açtığı sosyal ve ekonomik problemler - Haberler.com

Haberler
Haberler
Doç. Dr. Serhat Yüksel

Doç. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
01.03.2022 12:05

Küresel ısınmanın yol açtığı sosyal ve ekonomik problemler

Bugün itibarıyla küresel ısınma ile ilgili yazı dizisine başlıyorum. Bu süreçte, farklı hususları ele alarak, küresel ısınma probleminin ne kadar tehlikeli bir hal aldığını belirtmeyi amaçlıyorum. İlk olarak bu yazıda küresel ısınmanın yol açtığı sosyal ve ekonomik problemlere değinmek istiyorum.

Küresel ısınma problemi oldukça tehlikeli bir hal almıştır. Dünya genelinde sıcaklık rakamları her geçen yıl daha da artmaktadır. Bu durum dünya için çok ciddi tehlike arz etmektedir. Artan sıcaklıklar dünyanın dengesini bozmaktadır. Bu durum beraberinde birçok problemi de getirmektedir. Örnek olarak, sıcaklıkların önemli ölçüde artması kuraklık probleminin de yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Bu da canlıların yaşamlarını riske sokmaktadır. Ayrıca, küresel ısınma ile bazı doğal afetler de oluşmaktadır. Örnek olarak, sellerin meydana gelmesi bölgede yaşayanlar için çok ciddi bir tehlike arz etmektedir.

Küresel ısınmanın birtakım sosyal ve ekonomik problemler de meydana getirdiği ortadadır. Küresel ısınma sonucunda oluşan kuraklık tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bağlamda, üretilen ürünlerin miktarında önemli ölçüde azalma meydana gelmektedir. Bu durum da ürünler için arz ve talep dengesizliğini oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, kuraklık kaynaklı olarak ürünlerin arzında önemli bir azalma meydana gelmektedir. Buna karşın, dünya genelinde nüfus artmaktadır. Artan bu nüfus neticesinde de ürünlerin talepleri yükselmektedir. Bunun sonucunda da üretim miktarı talebi karşılayamayacak hale gelmektedir.

Ürünlerin talebinin arzından yüksek olması sonucunda enflasyon problemi meydana gelecektir. Bu durum da birçok başka problemin oluşmasına yol açacaktır. Yüksek enflasyon piyasalardaki belirsizliği arttırmaktadır. Bu durum ülke genelinde yatırımların azalmasına yol açmaktadır. Özetle, yüksek enflasyon ülkelerin makroekonomik dengelerini bozmaktadır. Öte yandan, kuraklık neticesinde enflasyonun meydana gelmesi bazı sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Fiyat artışı nedeniyle bazı ürünleri tüketemeyen insanların hayat kaliteleri azalacaktır. Bu durum da ülke genelinde mutsuzluğun azalmasına sebebiyet verecektir.

Küresel ısınma yüzünden su kaynaklarında da önemli miktarda azalmalar meydana gelmektedir. Bu problemin önüne geçilemezse eğer, su problemi dünya genelinde çok tehlikeli bir hal alacaktır. Küresel ısınma doğanın dengelerini bozmaktadır. Bu çerçevede, dünya genelinde yağış miktarlarında ciddi ölçüde azalmalar meydana gelmektedir. Azalan yağışlar su kaynaklarının da azalmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, bu problemin acilen çözülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu problem dünya üzerindeki birçok kişinin hayatını tehdit edecektir.

Sonuç olarak, küresel ısınma sonucunda meydana gelen kuraklık hem tarımsal üretimin hem de su kaynaklarının azalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durum ayrıca hastalıkların da artmasına yol açmaktadır. Hem kalitesiz beslenme hem de su kaynaklarına erişim zorluğu insanların hastalanmalarına yol açmaktadır. Bu durum kontrol edilemezse dünya genelinde ölüm oranlarında artış meydana gelecektir. Netice itibarıyla, küresel ısınma herkesin hayatını tehlikeye sokan ve acilen çözülmesi gereken bir problemdir.

title