Haberler

Küresel ısınma nasıl durdurulabilir?

Prof. Dr. Serhat Yüksel

Prof. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
12.04.2022 10:51

Küresel Isınmaya Karşı Alınabilecek Önlemler - Çözüm 1: Temiz Enerji Kullanımı

Küresel ısınma probleminin engellenebilmesi için alınabilecek tedbirlerden biri yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasıdır. Yenilenebilir enerji alternatiflerinde enerji kaynağı doğadan temin edilmektedir. Örnek olarak, rüzgârın esme gücü ve güneş ışınları kullanılarak elektrik üretilmektedir. Bu süreçte, fosil yakıtlar yakılmadığı için atmosfere karbon gazı salınmamaktadır. Bu durum yenilenebilir enerji kullanımının en büyük avantajlarından biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji alternatifleri temiz enerji üreten ve çevre dostu olan enerji türleridir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının başka bir avantajı da ülkelerin kendi enerjilerini üretebilmeleridir. Yenilenebilir enerji üretimi için ülke sınırları içerisinde kömür ve petrol gibi rezervlerin bulunmasına gerek yoktur. Güneş, rüzgâr ve akarsu gibi faktörler yenilenebilir enerji alternatifleri ile elektrik üretilebilmesi için yeterlidir. Bu nedenle, bu enerji projelerinin her ülkede hayata geçirilebilmesi mümkündür. Bu sayede, ülkeler kendi enerjilerine üretebileceklerdir. Bunun sonucunda da enerji temini için ülkelerin yurt dışına olan bağımlılıkları ortadan kalkacaktır.

Bu durum birtakım ekonomik avantajlar da meydana getirecektir. İlk olarak, yenilenebilir enerji alternatifleri ile kendi enerjisini üreten ülkeler enerji temini için başka ülkelere ödeme yapmayacaklardır. Bu ödemenin döviz cinsinden olduğu düşünüldüğünde, yenilenebilir enerji kullanımı ülkelerin döviz kuru riskini önemli ölçüde azaltacaktır. Belirtilen hususlara ek olarak, yenilenebilir enerji kullanımı sayesinde ülkelerin enerji ithalatı azalacaktır. Bu durum da cari işlemler açığı probleminin etkin bir şekilde yönetilebilmesine yarımcı olacaktır. Bu sayede, ülkelerin ekonomik kırılganlıkları giderilebilecektir.

Yenilenebilir enerji kullanımının diğer bir avantajı da ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlarının arttırılmasına yöneliktir. Yenilenebilir enerji alternatifleri sayesinde ülkelerin temiz enerji kullanımı önemli ölçüde artmaktadır. Bu durum ülkelerin imajını olumlu yönde etkilemektedir. Birçok yabancı yatırımcı yatırım yapacakları ülkeleri tercih ederken temiz enerji kullanımına önem vermektedir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji kullanımını yabancı yatırımlarının arttırılabilmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum ülkelerdeki ticaretin arttırılabilmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede, yeni iş imkanları ortaya çıkacak ve bu durum da işsizlik probleminin azaltılabilmesine katkı sağlayacaktır.

Görülebileceği üzere, yenilenebilir enerji kullanımı her anlamda küresel ısınma probleminin çözümüne katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, bu projelerin arttırılması ülkeler için hayati önem arz etmektedir. Buna karşın, yenilenebilir enerji alternatiflerinin arttırılmasının önünde bazı önemli engeller mevcuttur. Öncelikle, yenilenebilir enerji projelerinin kurulum maliyeti fosil yakıtlara kıyasla oldukça yüksektir. Bu durum, yatırımcılar için fosil yakıtları hala daha cazip hale getirmektedir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerji projelerine maliyet avantajı sağlayabilecek birtakım önlemlerin alınması yerinde olacaktır.

Yenilenebilir enerji projelerinin başka bir dezavantajı da karmaşık süreçler içermesidir. Bu çerçevede, bu projelerin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için şirketlerin teknik yeterliliğe sahip olabilmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, süreçlerde meydana gelebilecek aksaklıkların çözümü çok kolay olamayacaktır. Bu durum da müşteri memnuniyetsizliği yaşanmasına sebebiyet verecektir. Bu bağlamda yenilenebilir enerji projelerinin etkinliklerinin arttırılabilmesi için şirketlerin güncel teknolojik gelişmeleri aktif bir şekilde takip etmeleri gerekmektedir. Bu sayede teknolojik gelişmeler zamanında projelere adapte edilebilecektir. Ek olarak, bu sürecin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için de kalifiye personele ciddi anlamda ihtiyaç duyulmaktadır.

title