Doç. Dr. Serhat Yüksel - Enerji teknolojilerine yatırımın önemi - Haberler.com

Haberler
Haberler
Doç. Dr. Serhat Yüksel

Doç. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
21.10.2021 09:52

Enerji teknolojilerine yatırımın önemi

Bir ülkenin ihtiyaç duyduğu enerjiye kendi üretememesi bu ülkenin bazı finansal riskler ile karşılaşmasına yol açmaktadır. Örnek olarak, yurt dışından ithal edilen enerji döviz kuru değerlendiği durumda daha pahalı hale gelecektir. Buna ek olarak, bu ülke ayrıca enerjiyi ithal ettiği ülkelere karşı politik anlamda güçsüzleşecektir. Bundan dolayı, ülkelerin kendi enerji kaynaklarına sahip olması hayati önem arz edecektir.

Enerji tüketiminde karşılaşılan başka bir problem de enerji üretiminde meydana gelen çevre kirliliğine yöneliktir. Özellikle fosil yakıtların kullanılması sonucunda ortaya çıkan karbon gazı önemli çevresel problem yaratmaktadır. Bu tür sıkıntıların önüne geçebilmek için ülkeler temiz enerjiyi kendileri üretmelidir. Bu çerçevede, çevre dostu olan yenilenebilir enerji ve nükleer enerji bu süreçte oldukça önemli rol oynamaktadır. Bu enerji türleri ayrıca ülkelerin enerji konusunda dışa olan bağımlılıklarını azaltacaktır.

Yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırımlarındaki en önemli handikap maliyetlerin yüksek olmasıdır. Bu durum yatırımcıların bu alana yönelmesine engel olmaktadır. Bu problemin çözümüne yönelik ülkeler tarafından birtakım tedbirler alınmaya çalışılmaktadır. Örneğin, birtakım devlet teşvikleri ile yenilenebilir enerji yatırımcılarının maliyetlerinin azaltılması hedeflenmektedir.

Buna karşın, devlet teşviklerinin bu problemi tek başına tamamen çözmesi çok mümkün değildir. Bu bağlamda, yenilenebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırımların arttırılarak bu projelerin maliyetlerinin azaltılması sağlanmalıdır. Bu teknolojiler sayesinde yenilenebilir enerji üretimi daha verimli olabilecek ve bu durum da projelerin karlılıklarına katkı sağlayacaktır. Öte yandan, nükleer enerji teknolojilerine yapılacak yatırım sayesinde bu enerji üretimindeki riskleri minimize edilebilecektir. Bu sayede hem çevre dostu enerji üretilebilecek hem de enerji projelerinin verimlilikleri arttırılabilecektir.

Yukarıda bahsedilen hususlardan anlaşılabileceği üzere, ülkelerin bilgi bazlı enerji yatırımlarına ağırlık vermeleri gerekmektedir. Bu tür yatırımlar sayesinde enerji üretim teknolojilerindeki son gelişmeler uygulanabilecektir. Bu durum da enerji projelerinin etkinliklerinin arttırılabilmesine katkı sağlayacaktır. Örnek olarak, batarya depolama sistemleri gibi yeni teknolojilerle yenilenebilir enerji projelerinde üretilen fazla enerjinin değerlendirilebilmesi mümkün olabilecektir. Bu da temiz enerji yatırımlarındaki maliyetlerin azaltılabilmesine yardımcı olacaktır.

Buna ek olarak, smart grid teknolojiler sayesinde sadece bir ev değil bir grubun ortak bir şebeke kullanması söz konusudur. Bu teknoloji sayesinde, üretilen fazla enerji etkin bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Ek olarak, karbon yakalama ve tutma teknolojileri sayesinde, enerji üretimi sonucunda ortaya çıkan karbon gazının çevreye verdiği zararlar önlenebilecektir. Bu sayede, çevre dostu enerji üretimi çok daha kolay olabilecektir.

Nükleer enerji konusunda da bilgi bazlı enerji yatırımları bu projelerin etkinliğinin arttırılabilmesini sağlayacaktır. Uygulanacak yeni teknolojiler ile birlikte nükleer santraller içerisinde hem güvenliğin arttırılabilmesi hem de daha fazla miktarda enerji üretilebilmesi mümkün olabilecektir. Örneğin, yeşil nükleer enerji projeleri sayesinde enerji üretiminde uranyum yerine toryum dikkate alınabilecektir. Bu elementin kullanılması ile birlikte nükleer santrallerde patlama yaşanması ihtimali ortadan kalmaktadır. Öte yandan, toryum uranyuma kıyasla çok daha az radyoaktif atık meydana getirmektedir.

Özetle, enerji yatırımları konusunda verimlilik artışı hedefliyorsak, öncelikli olarak enerji teknolojileri yatırımlarına önem vermemiz gerekmektedir. Bu sayede hem dışa bağımlı olmadan hem de çevreye zarar vermeden enerji üretebilmek mümkün olabilecektir.

title