Doç. Dr. Serhat Yüksel - Enerji tasarrufu ile küresel ısınma problemine karşı önlem alabiliriz - Haberler.com

Haberler
Haberler
Doç. Dr. Serhat Yüksel

Doç. Dr. Serhat Yüksel

İstanbul Medipol Üniversitesi
16.06.2022 02:32

Enerji tasarrufu ile küresel ısınma problemine karşı önlem alabiliriz

Enerji tasarrufu küresel ısınma probleminin giderilebilmesi için çok önemli role sahiptir. Enerji tasarrufu, bir iş gerçekleştirirken kullanılan enerji miktarının azaltılması anlamına gelmektedir. Bu durum tükenen enerji kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesine katkı sağlamaktadır. Kullanılan enerji miktarının azalması enerji tüketimi sonucunda çevreye verilen zararın azaltılabilmesine katkı sağlamaktadır. Bu durum da küresel ısınma probleminin azaltılabilmesine önemli ölçüde yardım etmektedir.

Bu bağlamda, enerji tasarrufuna yönelik bazı tedbirlerden bahsedebilmek mümkündür. Örnek olarak, enerji verimliliği sağlayan elektronik aletlerin kullanımı bu sürece yardımcı olmaktadır. Bu aletler sayesinde, aynı iş yapılırken çok daha az miktarda enerji kullanılacaktır. Bu durumun ülke içerisindeki her evde uygulanması durumunda, ülke genelinde çok ciddi enerji tasarrufu yapılabilmesi mümkün olabilecektir.

Belirtilen hususa ek olarak, kullanılmayan elektrikli cihazların fişlerini prizden çıkartmak gerekmektedir. Bu sayede, gereksiz elektrik kullanımının önüne geçilebilecektir. Binaların yalıtımı da enerji verimliliği açısından oldukça yüksek öneme sahiptir. Yalıtımı yapılmış binalarda daha az ısınmaya ihtiyaç duyulacaktır. Bu durum da enerji tasarrufunun arttırılabilmesine katkı sağlayacaktır. Evlerdeki ve işyerlerindeki kapıların kullanılmadığı sürece açık tutulmaması bu süreçte oldukça önemlidir. Ek olarak, elektrikli aletlerin bakımlarının dönemsel olarak yapılması gerekmektedir. Bu sayede, bu aletlerin daha etkin çalışarak çok daha az elektrik tüketmeleri mümkün olabilecektir.

Netice itibarıyla, küresel ısınma probleminin çözümü için enerji tasarrufunun sağlanması gerekmektedir. Enerji tüketimi küresel ısınma probleminin meydana gelmesindeki en büyük nedenlerden biridir. Enerji kullanımı sürecinde oluşan karbon emisyonu küresel ısınma problemine sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla, bu problemin çözülebilmesi için enerji tüketiminin azaltılabilmesi gerekmektedir. Uygulanacak enerji tasarrufu politikaları sayesinde daha az enerji tüketmek mümkün olabilecek ve bu durum da küresel ısınma probleminin çözümüne katkı sağlayacaktır.

title