Türk Hükümetinden Ak İnsan Hakları Komiserine Cevabi Mektup

Türk Hükümetinden Ak İnsan Hakları Komiserine Cevabi Mektup

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg'in Türkiye'deki Din Özgürlüklerinde Daha Çok Adım Atılması Talebiyle Başbakan Erdoğan'a Gönderdiği Mektuba Yanıt Geldi.

Türk Hükümetinden Ak İnsan Hakları Komiserine Cevabi Mektup

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg'in Türkiye'deki din özgürlüklerinde daha çok adım atılması talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba yanıt geldi Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg'in Türkiye'deki din özgürlüklerinde daha çok adım atılması talebiyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektuba yanıt geldi. Türkiye'nin Strazburg'daki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Daryal Batıbay imzasıyla Hammarberg'e gönderilen cevabi mektupta din özgürlükleri konusunda atılan adımlar sıralanırken nüfus cüzdanındaki din hanesine ilişkin nüfus cüzdanlarını gözden geçirilmesi konusunun değerlendirildiğine dikkat çekildi.

Thomas Hammerberg'in 16 Aralık'ta Başbakan Erdoğan'ın gönderdiği mektupta din özgürlükleri konusunda Türkiye'yi hem övmüş hem de eleştirmişti. Büyükada'daki yetimhanenin iadesi ile Sümela Manastırı ve Akdamar Kilisesi'ndeki ayinlerden duyduğu memnuniyet dile getiren Hammarberg, ruhban okulu, Alevi çocuklarının din eğitimi, Cemevleri ve nüfus cüzdanlarındaki din hanesine ilişkin adım atılmasını istemişti. Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Daryal Batıbay imzasını taşıyan 1 Şubat 2011 tarihli cevabi mektubun başında, "Türk hükümeti adına, din özgürlüğüne ilişkin Türkiye'deki gelişmeleri ile ilgili cesaret verici değerlendirmenizden dolayı teşekkür etmek istiyorum" ifadesi kullanıldı. Mektupta şöyle devam edildi:

"Türkiye'nin, insan haklarının korunması ve hukuk üstünlüğünün güçlendirilmesine bağlılığı sürüyor. Bir referandum arkasındaki anayasal reform paketinin benimsenmesi dahil, yeni gelişmeler, sadece Hükümet içinde değil, kamu oyunda da var olan siyasi iradenin bir kanıtıdır. Hükümet, Türkiye'deki düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü ilerletmek için reform sürecini devam ettirecek."- DİN ÖZĞÜRLÜĞÜNDE YENİ ADIMLAR-Bunun ardından mektupta din özgürlüğünün güçlendirilmesi yönünde Türkiye'de atılan yeni adımlar özetle şöyle sıralanıyor:

"- Türk otoriteleri, başka inanç grupları ile doğrudan diyalog kurdu. 2006 yılından beri periyodik toplantılar yapılıyor - Din adamlarının eğitimindeki zorluklar konusunda Patrikhaneye bağlı 12 Rum Metropoliti'ne Türk vatandaşlığı sağlandı.

- Alevi topluluğunun taleplerinin karşılanması amacıyla Haziran 2009'dan beri yedi çalıştay düzenlendi. Cemevlerinin yasal statüsünün tanınması dahil, bazı konularda katılımcılar arasında bir konsensüse varıldı.

- Cemevlerinin ibadet yerleri olarak statüsünü incelemek üzere hukuki bir komisyon kuruldu. Rapor halen Devlet Bakanlığı'nda değerlendiriliyor.

- AİHM'nin Zengin davasına ilişkin kararının ardından, Alevi-Bektaşi inancına ilişkin konuları da içeren yeni bir müfredat hazırlandı. Ancak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kitaplarının yeniden incelenmesi ihtiyacının ortaya çıkması üzerine müfredatı yeniden gözden geçirmek üzere bir komisyon oluşturuldu. Gözden geçirilmiş müfredat, 2011-2012 okul yılında uygulamaya girecek."- YENİ MÜFREDATA DAHİ EDİLEN KONULAR-Thomas Hammerberg'e gönderilen mektupta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ilişkin gözden geçirilen müfredata yer verildiği belirtilen konular ise şöyle sıralandı:

"- Türk kültürünün dualarının örnekleri,

- Muharrem Orucu,

- Tasavvufi yorumlar,

- Yesevi Ögretisi,

- Kadiriye Öğretisi, - Nakşibendi Öğretisi,

- Mevlevi Öğretisi,

- Alevi-Bektaşi Öğretisi, - Cemevi,

- Cem törenleri ve çeşitleri,

- Semah,

- Hızır Orucu,

- Halife Ali'nin cesareti ve kahramanlığı,

- Türklerin İslam bilimi ve uygarlığına katkıları,

- Hacı Bektaş Veli'nin eserlerinde tevhid ilkeleri ve inancı,

- Halife Ali'nin örnek kişiliği ve ibadetin önemine ilişkin sözleri."- "NÜFUS CÜZDANLARINA İLİŞKİN GÖZDEN GEÇİRME SÜRÜYOR"-Büyükelçi Batıbay, mektuba son verirken de nüfus cüzdanındaki din hanesi konusuna değinerek, "Halen nüfus cüzdanlarının gözden geçirilmesi konusu değerlendiriliyor" dedikten sonda Hammerberg ile işbirliğinin devamının, Türk hükümetinin bir "önceliği" olmayı sürdürdüğünün altını çizdi. - Ankara

Kaynak: ANKA