Trabzon'da Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu

Trabzon'da Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu

Trabzon’da 2013 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu.

Trabzon'da Kurumlar Vergisi Rekortmenleri Belli Oldu

Trabzon'da 2013 yılı Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu. Buna göre ilk sırayı 8 milyon 618 bin 829 TL ile Çoruh Elektrik Parakende Satış A.Ş alırken, ikinci sırayı 3 milyon 732 bin 806 TL vergi ile Trabzon Liman İşletmeciliği ve 2 milyon 590 bin 277 TL ile Oltan Gıda Maddeleri İhracat İthalat ve Tic. Lmd.Şti üçüncü sırayı aldı.

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Trabzon Vergi Dairesi Başkanı Başkanı Zeki Yumbul, 2013 takvim yılı faaliyetlerinden doğan ve 1-29 Nisan 2014 tarihleri arasında internet ortamında verilen Kurumlar Vergisi Beyannamelerine ilişkin sonuçların belli olduğunu belirterek "Bu sonuçlara göre, mükelleflerimizden 4 bin 83 adet kurumlar vergisi beyannamesi alınmış, alınan beyannameler ile 430.586.258.-TL vergiye tabi gelir (matrah) beyan edilmiş ve bu gelir üzerinden 85.114.503.-TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Trabzon genelinde 2013 vergilendirme dönemi için beyanda bulunan 4 bin 83 mükellef kurum başına ortalama 105.458,30.-TL matrah beyanında bulunmuş, beyan olunan bu matrahlar üzerinden ise mükellef başına ortalama 20.846,07.-TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir. Bir önceki yıl beyanı ile karşılaştırıldığında beyanname veren mükellef sayısında yüzde 2,41, kurumlar vergisi matrahında yüzde 4,29 ve tahakkuk eden vergide yüzde 4,57 oranında azalma gerçekleşmiştir" dedi.

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı'nın kurulduğu 2005 yılına oranla kurumlar vergisi mükellef sayısında yüzde 44, kurumlar vergisi matrahında ise yüzde 460 oranında artış olduğuna dikkat çeken Yumbul "Bu sonuca göre ilimizde kurumlar vergisi matrahında 2013 yılında azalma olmasına rağmen 2005 yılından itibaren sekiz yıllık dönemde ortalama olarak her yıl yüzde 21 oranında artış göstermiştir. 2012 yılında İlimizde en yüksek kurumlar vergisi ödeyen ve ilk 10 sırada yer alan mükelleflerimizden 6 tanesi 2013'de de ilk 10'da yerini koruyabilmiş, diğer 4 mükellefimiz ise değişmiştir. 2012 yılında Kurumlar Vergisinde ilk ona giren mükellefler 182.299.547.-TL matrah beyanında bulunmuş, beyan ettikleri matrahın Trabzon geneli toplam matraha oranı yüzde 41 olarak gerçekleşmişti. 2013 yılında ise ilk ona giren mükellefler 128.128.668.-TL matrah beyanında bulunmuş ve toplam matraha oranı yüzde 29 olarak gerçekleşmiştir. İlk on mükellefin beyan ettiği kurum başına ortalama matrah 2012 yılında 18.229.954.-TL iken, 2013 yılında yüzde 30 azalarak 12.812.866.- TL olmuştur. İlk on dışında kalan mükelleflerin ise beyan ettiği kurumlar vergisi matrahı 2012 yılında kurum başına ortalama 64.107.-TL iken, 2013 yılında yüzde 13 artarak 74.259.-TL olarak gerçekleşmiştir. Alınan beyannamelere ilişkin yapmış olduğumuz sıralamalarda İlimizde ilk üçe giren kurumlar vergisi mükelleflerimiz şu şekilde sıralanmıştır. İlk sırayı 8 milyon 618 bin 829 TL ile Çoruh Elektrik Parakente Satış A.Ş, ikinci sırayı 3 milyon 732 bin 806 TL Trabzon Liman İşletmeciliği, üçüncü sırayı ise 2 milyon 590 bin 277 TL ile Oltan Gıda Maddeleri İhracat İthalat ve Tic. Lmd.Şti almıştır" diye konuştu. - TRABZON