Tkmm'nin "Türkiye'de Kadın ve Çocuğun Yeri" Raporu

Tkmm'nin "Türkiye'de Kadın ve Çocuğun Yeri" Raporu

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, "Kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım." dedi.

Tkmm'nin

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, "Kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım." dedi.

Sarıhan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye küçük Millet Meclisi (TkMM) tarafından hazırlanan "Türkiye'de Kadının ve Çocuğun Yeri" başlıklı raporu değerlendirdi.

TkMM'nin, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ülkenin sorunları üzerinde fikir ve talepler üreten, bu talepleri de kamuoyuyla paylaşan bir kuruluş olduğunu anlatan Sarıhan, TkMM'nin raporunda şiddetin, gündelik hayatta bir bütün olarak giderek daha çok yer tuttuğu hususunun öne çıktığını, bu sorunun acilen ele alınması gerektiğinin altının çizildiğini belirtti.

Raporda, yargının ve kolluğun sanık lehine toleransının son bulması, medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda uyarılması gerektiği saptamasına yer verildiğini anlatan Sarıhan, şöyle konuştu:

"Medya kuruluşlarının sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda ben medyanın bir ihmali olduğunu düşünmüyorum. Aksine son derece sorumlu davranıldığı ve bu konuda titizlikle hangi kesime hitap ediyorsa etsin tüm medyanın sorunu ele aldığı düşüncesindeyim. Ama temel sorun iki noktada önem kazanıyor; birisi eğitim, diğeri yargı. Eğitim konusunda kadının insan olduğu bilincinin, çocuklarımıza daha hazırlık aşamalarından başlayarak verilmesi lazım. Yargı ise bu konuda bugüne kadar önüne gelen dosyalarda genel olarak indirimler yoluyla cezasızlık diye nitelendirebileceğimiz bir uygulamaya dönmüştür. Geçmişten düzelterek, ilerleterek geldiğimiz bütün yasal düzenlemeleri adeta işlemez hale getirmiştir. Bu nedenle bugün yeni bir yasa yapımı değil, aksine mevcut yasaların doğru düzgün uygulanması gerekir."

Sarıhan, şüphelinin duruşmadaki hal ve tavırlarına uygulanan ceza indirimlerinin şiddeti artıran unsurlardan olduğunu, bu uygulamaya son verilmesi gerektiğini savundu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının kendi plan ve programları üzerinde yeni düzenlemeler yapması ve bu düzenlemeleri yaşama geçirmek için gayret etmesi gerektiğini ifade eden Şenal Sarıhan, "Bir başka konu ise kadın ve erkeğin ortak yaşamı bölüşebilmesi, birbirlerinin insanlık onurlarına saygı duyması gerekir. Eğer bunları yapabilirsek önümüz daha aydınlık olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA