Maliye Bakanına "Borç Yapılandırılması" Sorusu

Maliye Bakanına "Borç Yapılandırılması" Sorusu

Maliye Bakanına 'Borç Yapılandırılması' Sorusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, 6111 sayılı kanunla getirilen borç yapılandırmasını sordu.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, 6111 sayılı kanunla getirilen borç yapılandırmasını sordu.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yazılı olarak yanıtlaması talebiyle hazırlayıp Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı affı olarak duyurulan vergi, sigorta primi, su, elektrik ve trafik gibi borçlara 6111 sayılı kanunla getirilen yapılandırmayı gündeme getirdi.

Yalçınkaya, soru önergesinde, yapılandırma sonucu borçluların, 31 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili idarelere başvurarak borçlarını yapılandırdığını, borcunun tamamının peşin ya da 6, 9, 12, 18 taksit seçeneklerinden birine göre ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi için müracaatını yaptığını belirtti.

Milletvekili Yalçınkaya, kanun gereği borçlanma taksitlerinin en az üçünü ödemeyenlerin yapılandırmasının bozulduğunu ifade etti. Taksitlerini üç kez üst üste aksattığı için hakkını kaybedenlere, borçlarını 4 ay içinde ödemeleri şartıyla yeni bir hak daha verildiğini belirten Rıza Yalçınkaya, ikinci kez verilen bu fırsat hakkının, 31 Mayıs 2012 tarih ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 15 Haziran 2012 tarihli resmi Gazetenin 28324 sayısında yürürlüğe girdiğini söyledi. Söz konusu kanunun 42. maddesine 13 Şubat 2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19. madde eklendiği bilgisini veren Yalçınkaya, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren dört ay içerisinde borçlarını ödemeleri şartıyla kanun hükümlerinden yararlandırıldığını ifade etti.

CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya, önergesinde şu soruları sordu:

"Bu yapılandırmadan toplam kaç mükellef yararlanmıştır? Borç yapılandırmasında en az ve en üst miktarda vergi borcu yapılandırma miktarları nedir? Bu yapılandırmadan toplam ne kadar tahsilat yapılması beklenmektedir? Ödemesini yapmayan kaç mükellef yapılandırma kapsamı dışına bırakılmıştır? Mükelleflerin ödemelerini aksatmalarının genel gerekçeleri nedir? Bazı mükellefler hem borçlarını hem de yeni vergilerini ödemeleri nedeniyle yapılandırmalarını aksattıklarını ve taksitlerini ödeyemediklerini söylemektedir. Bu konuda ödemelerini kolaylaştıracak bir yapılandırma düşünülmekte midir? Bu yapılandırmadan da beklenen sonuç alınmazsa ne tür bir yapılandırma yapılması düşünülmektedir? Bugüne kadar kaç defa vergi borçları yapılandırılması yapılmıştır?"

CHP Bartın Milletvekili M. Rıza Yalçınkaya, 6111 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaya konulan yapılandırma kapsamındaki soruların Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yazılı yanıtlanmasını

talep ettiğini ifade etti. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

title