Kocasakal, CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı (1) - Haberler
Haberi Paylaş

Kocasakal, CHP Genel Başkanlığına Adaylığını Açıkladı (1)

AA - Güncel

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklayarak, "U¨mit Kocasakal olarak şahsen degˆil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatu¨rk sevdalısı adına, bu partinin gerc¸ek tabanı ve sahipleri adına, partisini o¨zleyenler ve...

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıklayarak, "U¨mit Kocasakal olarak şahsen degˆil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatu¨rk sevdalısı adına, bu partinin gerc¸ek tabanı ve sahipleri adına, partisini o¨zleyenler ve sec¸enek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlıgˆı'na adayım. Kis¸i degˆil, fikir adayıyım. Benimkisi bir fikir ve vicdan haykırıs¸ı ve isyanıdır." dedi.

Kocasakal, Taksim Point Otel'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 3-4 Şubat'taki Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu bildirdi.

Çok önemli bir kavşakta bu açıklamayı yaptığını ifade eden Kocasakal, "Çıkış noktam şu. Oy vermeye tıpış tıpış değil, koşa koşa ve heyecanla gidilecek. Özüne, kimliğine, kurucu değerlerine, fabrika ayarlarına geri dönen bir CHP. Bundan sonra da bu sloganı kullanacağım: Kurtuluş kuruluştadır." dedi.

Ac¸ıklamasını, yas¸ananlar sebebiyle mutsuz, umutsuz, endis¸eli milyonlarca Cumhuriyetc¸i, Atatu¨rkc¸u¨ ve vatansever yurttas¸lar adına yaptığını belirten Kocasakal, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda bu ac¸ıklamayı Mustafa Kemal'in bir "askeri" olarak yapıyor ve bundan onur duyuyorum. Anlas¸ılan o ki birileri, Atatu¨rk'u¨n "askeri" olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Atatu¨rk'u¨n askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun izinde olmak, ilkelerini benimsemek, onun yolunda yu¨ru¨mek, emir ve talimatları ondan almak anlamına gelmektedir. Atatu¨rk'u¨n askeri olmak; emperyalizme kars¸ı olmaktır, yurttas¸lar arasında alt kimliklere dayalı hic¸bir ayrım yapmaksızın tu¨m yurttas¸ları kucaklamaktır, tam bagˆımsızlıktır, ulusunun c¸ıkarlarını ku¨resel c¸ıkarların u¨stu¨nde tutmaktır, bu toprakların degˆerleri ile bezeli olmaktır. Ku¨resel gu¨c¸lerin, emperyalizmin askerligˆini, tetikc¸iligˆini, devs¸irmeligˆini reddetmektir. Milli Mu¨cadelede bu toprakları vatan yapanların, erkegˆiyle kadınıyla, genciyle yas¸lısıyla Mustafa Kemal'in askerleri oldugˆu unutmamalıdır. Bu askerlik, u¨niformasız, go¨nu¨llu¨ bir askerliktir. Bu nedenle Atatu¨rk'u¨n askeri olmak s¸eref ve onurdur."

Kocasakal, Tu¨rkiye'nin tek c¸ıkış yolunun, Cumhuriyetin kurucu degˆerlerine, Atatu¨rk'e geri do¨nmekle mümkün olacağını öne sürerek, şöyle devam etti:

"Bu tarihsel go¨revi u¨stlenmesi gereken parti ise dogˆal olarak o¨ncelikle Atatu¨rk'u¨n kurdugˆu, ilk genel bas¸kanı oldugˆu ve iki bu¨yu¨k eserimden biri dedigˆi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Ancak ne yazık ki partinin genetigˆiyle, genleriyle, kimyasıyla, ruh ko¨kleriyle, ideolojisiyle uyus¸mayan kis¸ilerin bir takım so¨ylem ve eylemleriyle partinin tu¨zel kis¸iligˆine, kimligˆine zarar verdigˆi go¨ru¨lmektedir: Atatu¨rk'e "kefere" diyen, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" so¨zu¨nden rahatsız olan, anlamsız bir "asker-yoldas¸" polemigˆiyle gerc¸ek du¨s¸u¨ncelerini o¨rtbas etmek isteyenler, u¨niter yapıyla sorunu olanlar, HDP gu¨zellemesi yapanlar, Atatu¨rk'u¨n partisinde siyaset yapamazlar. Bu partide Atatu¨rk'u¨n resimleri indirilemez. Said-i Nursi ve Seyit Rıza gu¨zellemesi yapılamaz, buna izin verilemez, go¨z yumulamaz. Yanlıs¸ anlas¸ılmasın kimse Atatu¨rkc¸u¨ olmak, Cumhuriyet degˆerlerine sahip olmak zorunda degˆildir ve elbette ki ifade o¨zgu¨rlu¨gˆu¨ kapsamında bu du¨s¸u¨ncelerini serbestc¸e savunup ifade edebilirler, ama bunu Atatu¨rk'u¨n kurdugˆu partide yapamazlar, bu ahlaki bir sorundur. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."

Kocasakal, CHP'nin kimsesizlerin partisi olduğunu ama kimsesiz ve sahipsiz de olmadığını vurguladı.

CHP'nin ikinci cumhuriyetc¸ilerin, Atatu¨rk ve cumhuriyetle sorunlu veya kavgalı olanların ileri karakolu veya toplanma yeri olmayacağını vurgulayan Kocasakal, şunları kaydetti:

"Genel Bas¸kanın da bu tu¨r eylem ve so¨ylemlere kars¸ı ciddi bir tepkisini go¨rmu¨s¸ degˆiliz. Hic¸ kimse bu partiyi farklı siyasi ajandası ve bas¸ka hesapları ic¸in kullanamaz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy ve go¨nu¨l vermis¸ yahut vermeyi du¨s¸u¨nen milyonlarca sec¸men bu gelis¸melere tepkili ve endis¸elidir. Cumhuriyet Halk Partisi o¨ncelikle bir "ku¨tle", bir "kimlik" partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi, evrensel degˆerlere sırtını do¨nmez, ama emperyalizme, ku¨resel odaklara da yaslanmaz ve boyun egˆmez. Cumhuriyet Halk Partisi bu gerc¸ek kimligˆine, o¨zu¨ne yabancılas¸tırılmıs¸, gerc¸ek menzilinden, rotasından saptırılmıs¸tır. Partiye genetik kodlarına aykırı yabancı "viru¨s" ve yazılım yu¨klenmis¸, genetigˆiyle oynanmıs¸, gelenekleri bir kenara itilmis¸tir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhuriyet Halk Partisi yapan ilkeleri, tu¨rlu¨ maskelemelerle yok sayılıp as¸ındırılmaktadır. Parti fiziki ve zihinsel bir is¸gal altındadır. Partinin yapısına, kimligˆine aykırı eylem ve so¨ylemlerle partinin tu¨zel kis¸iligˆi zarar go¨rmekte, her fırsatta Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak ic¸in fırsat kollayanlara adeta c¸anak tutulmakta, zemin hazırlanmaktadır. Partiyi bir kurt gibi kemiren bu hastalık, ideolojisizlikten, kimlik kaybından, gu¨ndelik siyasetin ru¨zgarında savrulmaktan, yo¨n duygusunun yitirilmesinden, partinin program ve ilkelerine uyulmamasından kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki bu da bas¸ta sayın genel bas¸kan olmak u¨zere parti ilkelerine ve genetigˆine aykırı siyaset ve yo¨netim anlayıs¸ından ileri gelmektedir."

Kocasakal, "Yeni CHP" söylemini eleştirerek, bu nitelemeyi yapanın konum ve sıfatı ne olursa olsun hic¸ kimsenin hakkı ve haddi olmadığını söyledi.

"Cumhuriyet Halk Partisi, ku¨resel odaklarla veya onun u¨lkedeki uzantılarıyla, ikinci Cumhuriyetc¸ilerle, u¨lkenin bo¨lu¨nmez bu¨tu¨nlu¨gˆu¨ ve u¨niter yapıyla sorunu olanlarla, emperyalizmin is¸birlikc¸ileriyle, alt kimlikc¸ilik yapanlarla hic¸ bir surette -iktidara gelmek adına dahi- ittifak yapamaz, bir araya gelemez" diyen Kocasakal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugu¨n iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi, sadece "kars¸ıtlıkla", sadece so¨ylem "sertligˆi" ile gu¨ndelik polemiklerle degˆil, kimlik ve sagˆlam bir fikirden gu¨c¸ alan "fikri sertlikle", sadece yanlıs¸ın go¨sterilmesi ile degˆil, dogˆrunun ve c¸o¨zu¨mu¨n de go¨sterilmesiyle yıkılır. C¸u¨nku¨ mevcut iktidar tu¨m bunları en iyi yapan, hic¸ bir kutsalı so¨mu¨rmekten c¸ekinmeyen, gerginlikten, kutuplas¸madan, kars¸ıtlıklardan beslenen bir yapıdır. Cumhuriyet Halk Partisi, sadece AKP veya Erdogˆan kars¸ıtlıgˆı ile tutarsızlık ic¸indeki gu¨nlu¨k tepkiler veya "so¨z du¨ellosu" ile AKP'ye veya genel olarak sagˆa oy veren sec¸menden oy alamaz. C¸u¨nku¨ bu sec¸menin iki yo¨nlu¨ bir refleksi bulunmaktadır. I·ktidardan memnun olmaması bir arayıs¸a yol ac¸abilmekteyse de oy verecegˆi partinin u¨lkenin sinir uc¸larıyla ilgili tavrı, oy vermesinde etkili olmaktadır. Bu ac¸ıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin, s¸imdi itilmeye c¸alıs¸ıldıgˆı, u¨lkenin u¨niter yapısı ile sorunlu HDP gibi bir yapıyla yakın c¸izgide olması, yan yana durması siyasi intihardır. Oysa Tu¨rkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulus¸undaki fikirlere ve programa s¸iddetle ihtiyacı vardır. Tu¨rkiye'nin ulusal birligˆini, hukuk devletini, demokrasisini yeniden tesis etmeye,sanayiles¸meye, ekonomik bu¨yu¨meye, istihdam yaratmaya, bu¨yu¨k bir tarım ve hayvancılık hamlesine, u¨retime ve planlamaya dayalı kamucu/halkc¸ı politikalara geri do¨nmeye, ko¨y enstitu¨lerinin yeniden ve daha iyi bir bic¸imde ac¸ılması da dahil, ciddi bir egˆitim seferberligˆine ihtiyacı vardır."

Kocasakal, 36. kurultayın bir s¸ahlanıs¸, bir umut, bir dirilis¸ kurultayı olması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Uyuyan gu¨c¸ uyanmalı, efsane geri do¨nmelidir. Bu kurultay bo¨lu¨nmu¨s¸, gu¨ndelik siyasi kavgalardan, gerilimden bıkmıs¸, sorunlara kalıcı ve kucaklayıcı c¸o¨zu¨m arayan halkımıza bir c¸are, bir ses, bir nefes, bir u¨mit olmalıdır. Tu¨rkiye'nin gerc¸ek Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetine ihtiyacı vardır ve bu go¨rev ertelenemez. Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın bunca yanlıs¸lıgˆına kars¸ı ortaya c¸ıkan bu¨yu¨k tepki ve sıkıs¸mıs¸lıgˆa ragˆmen %20-25 bandına c¸akılıp kalacak bir parti degˆildir. Cumhuriyet Halk Partisi o¨zu¨nde var olan kimligˆi ve bu kimligˆin yansıması olan sagˆlam, tutarlı politikalarıyla, eylem ve so¨ylemleriyle halka gu¨ven, umut, inanc¸ vermelidir. Bunun ic¸in de denenmis¸, 8 kez sec¸im kaybetmis¸, bas¸arısız olmus¸, sec¸enek olus¸turamamıs¸, partinin %25'lere sıkıs¸mıs¸ oyunu arttıramamıs¸; eylem ve so¨ylemleriyle partinin toplumsal algısına, kimligˆine zarar veren mevcut zihniyetin ve temsilcilerinin degˆis¸mesi gerekmektedir. Kurtulus¸ kurulus¸tadır, Atatu¨rk'tedir. Kurtulus¸, kurucu partinin o¨zu¨ne, gerc¸ek kimligˆine, fabrika ayarlarına, geri do¨nmesindedir."

Kişisel bir saikle bu meseleyle ilgilenmediğini, CHP lideri Kemal Kılıc¸darogˆlu yahut herhangi birisinin kis¸iligˆi ile ilgili bir meselesi olmadığını vurgulayan Kocasakal, sözlerini söyle tamamladı:

"U¨mit Kocasakal olarak şahsen degˆil ama milyonlarca Cumhuriyet ve Atatu¨rk sevdalısı adına, bu partinin gerc¸ek tabanı ve sahipleri adına, partisini o¨zleyenler ve sec¸enek arayanlar adına, onlara vekaleten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlıgˆı'na adayım. Kis¸i degˆil, fikir adayıyım. Bu zor do¨nemde, u¨lkenin bunaldıgˆı, siyasetin sıkıs¸tıgˆı, toplumun bir alternatif go¨remedigˆi bir ortamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bas¸ına manen, manevi ve fikri olarak yeniden Mustafa Kemal Atatu¨rk'u¨n genel bas¸kan olmasını sagˆlamak, onun go¨ru¨s¸lerini hayata gec¸irmek adına adayım.Tespitlerim, mu¨cadelem, taleplerim, kis¸iye go¨re yahut kis¸isel degˆildir, fikridir. Dolayısıyla adaylık da kişi degˆil, fikir adaylıgˆı, Cumhuriyet degˆerlerinin, Atatu¨rk'e, kuruluş ruhuna do¨nmenin, yeni bir milli mu¨cadelenin adaylıgˆıdır. Aday olabilmek ic¸in gereken delege sayısına ulas¸ıp ulas¸amayacagˆımı da bilmiyorum. Bilinsin ki s¸ahsi bir amac¸ ve koltuk pes¸inde olmadıgˆım ic¸in bunun pazarlıgˆında ve hesabında da degˆilim. Benimkisi bir fikir ve vicdan haykırıs¸ı ve isyanıdır."

AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Ümit Kocasakal, Ak Parti, İstanbul, Politika, Güncel, Haberler

title