Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir? Çocuk hakları sözleşmesinin amacı nedir? - Haberler
Haberi Paylaş

Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir? Çocuk hakları sözleşmesinin amacı nedir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir? Çocuk hakları sözleşmesinin amacı nedir?

İnsanlığın geleceğini oluşturan çocuklarımızı ne kadar korumaya çalışsak ta bazı yer ve zamanlarda çoğu çocuk bir takım haklardan mahrum bırakılmıştır. Bütün çocukların haklarını savunmayı amaçlayan Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Birleşmiş milletler Çocuk sözleşmesi nedir? Çocuk Hakları sözleşmesinin amacı nedir?

Özellikle geçmiş yıllarda yaşanan savaşlar ve hala devam eden göçler bilhassakadın ve çocukların zarar görmesine sebep olmuş. Çocukların bu şartlarda gördüğü zararı en aza indirmek için ulusal bazı düzenlemeler yapılmış. Çocuk hakları sözleşmesi nedir? Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesi nedir? Çocuk hakları sözleşmesi nedir?

Tüm dünya çocuklarının eşit şartlarda mutlu , huzurlu ve geleceğe umutla bakan bireyler olması için imzalanan bu anlaşma Birleşmiş Milletler insan hakları genelgesi altında 20 kasın 1989 da benimsenmiş ve 20 eylül 1990 da yürülüğe girmiştir. Türkiye ise bu sözleşmeye 14 Ekim 1990 da dahil olmuştur. 25 Ocak 1995 te resmi gazetede yayınlanıp yürülüğe girmiştir.Bu sözleşme aynı zamanda en fazla ülkenin kabul ettiği sözleşmedir. Bütün birlemiş milletler üyesi ülkeler(ABD)hariç Cook adaları ,Vatikan ve Filistin busözleşmede taraf konumundadır.

Birleşmiş Milletler, bu sözleşmeyi dünya kamoyuna sunarken bütün insanlığın eşit temel haklara sahip olmasını, bireylerin temel onuruna yaraşır bir yaşam sunmayı ilke edinmiştir. Bu kapsamda kişilerin bu haklardan din, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce fark edilmeksizin yararlanması hedeflenmiştir. Toplumun her bir ferdinin eşit haklardan yararlanması amaçlanmıştır yine bu amaç doğrultusunda çocukların sevgi, saygı, mutlu ve anlayış çerçevesinde aile ortamında yetişmesi gerekliliği kabul edilmiştir. Çocuk hakları sözleşmesi, 1924 Cenevre sözleşmesinde geçen çocuklara özel ilgi verilmesi gerekli maddesi baz alınarak oluşturulmuştur. Çocuk hakları sözleşmesi toplamda 54 maddeden oluşmaktadır.

Madde 1

Bu maddeye göre bazı durumlar müstesna 18 yaşının altındaki bütün insanlar çocuk olarak kabul edilmiştir.

Madde 2

Bu madde ye göre taraf devletler çocuğun vasisinin hangi dil, din, ırk mensubu olduğu gözetmeksizin bütün çocukların temel haklardan eşit şartlarda yaşamasını tahattüt eder.

Madde 3

Taraflı ülkelerin kamu ya da sosyal yardım kurumlarının, mahkemelerin, yasama organlarının ve yapılan bütün tasarrufların çocukların yararlığı ilkesini göz önünde bulundurması ilkesidir.

Bu madde, taraflı devletlerin çocukların varislerinin de haklarının korunması da göz önüne alınarak çocukları temel bakım ve ilgilerinin yasallaşmasını ve gerekli önlemler alınmasını ilke edinir.

Yetki makamların, çocukların bakımı veya korumalarını sağlayan kurumların belli standartlara uymasını güvence eder.

Madde 4

Sözleşmede taraf ülkeler, hakların uygulanması için gerekli bütün tedbirleri alırlar.

Madde 5

Bu sözleşmenin tanıdığı hakları doğrultusunda çocuğun yeteneğinin gelişimi ile uyumlu olarak çocuğa yol gösterme, eğitmede anne- baba ve toplumun diğer bireylerinin çocuğun hak ve özgürlüklerine saygı göstermesi amaçlanır.

Madde 6

Devletler, çocuğun temel hak ve yaşamına saygı gösterirler.

Taraflı devletler çocuğun yaşaması ve gelişmesi için her türlü önlemi almak zorundalar.

Madde 7

Bu madde ile doğan her çocuk, nüfus kütüğüne kaydolmalı ve ailesi tarafından bakılması hakkını sahip olmalıdır

Madde 8

Taraflar, doğan her çocuğun kimliği ve aile bağlarını korumayı güvence altına alır.

Madde 9

Yasalar ve idari makamlar, yasalara uygun oldukça ailelerin verdiği kararları tanımayı taraflı devletler kabul eder.

Madde 10

Anne – babası ayrı ülkelerde yaşayan çocukların her ikisiyle düzenli görüşme ve ilişki kurma hakkına sahiptir.

Bu sözleşmenin amacı dünyadaki bütün çocukların eşit şartlarda sağlıklı, mutlu bir yaşam sürmelerdir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500