AYM'ye Taksim İçin Bireysel Başvuru

AYM'ye Taksim İçin Bireysel Başvuru

Ankara Barosu'ndan Sedat Vural 1 Mayıs kutlamaları için Taksim' izin verilmemesi üzerine Anaya Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

AYM'ye Taksim İçin Bireysel Başvuru

Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin verilmemesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı.

DİKKAT ÇEKEN ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Bireysel başvurusunda, hukukun üstünlüğünün esas olduğunu belirten Vural, “Toplantı, gösteri ve ifade temel hak ve özgürlüğümün ihlalinin önlenmesi hukuksal ve toplumsal zorunluluktur” dedi.

"TAKSİM'DEN ÜMİDİNİZİ KESİN"

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısındaki, “Taksim’den ümidinizi kesin” sözleri ve İstanbul Valiliği’nin 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına izin vermemesi üzerine ilginç bir gelişme yaşandı.

AYM'YE BAŞVURU YAPTI

Avukat Sedat  Vural Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaptı. Vural,1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasının engellenmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) barışçıl gösteri hakkı ve Anayasaya aykırı olduğunu savundu.

Vural’ın bireysel başvuru dilekçesinde özetle şu mesajlar verildi:

"HERKES İZİN ALMADAN SİLAHSIZ GÖSTERİ YAPABİLİR"

"Anayasa’nın 34. maddesi gereğince, herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, herkes barışçıl olarak toplanma hakkına sahiptir. 

"HAK İHLALİNİN ÖNLENMESİ HUKUKSAL ZORUNLULUK"

Anayasa’nın 90. maddesinin son fıkrasına göre, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. Hukuka aykırı hatta yasal dayanağı bulunmayan keyfi Başbakan ve İstanbul Valisinin emir ve talimatı ile Sözleşme ve Anayasaca güvence altına alınan Toplantı, gösteri ve ifade temel hak ve özgürlüğümün ihlalinin önlenmesi hukuksal ve toplumsal zorunluluktur.

"CAN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK GÖREVLERİ"

aşbakan ve İstanbul Valisinin temel görevi; Anayasal haklarını kullanan Yurttaşlarının, bu haklarını kullanımını kolaylaştırıcı önlemler almak, Taksim Meydanı’nda yasal İşçi Bayramı’nın kutlanması ve şahsım ile diğer katılanların can güvenliğinin korunmasını sağlamaktır. Yoksa keyfi emir ve talimatla anayasal görev suçu olan toplumsal barışı ve kamu düzenini bozmak değildir."

Kaynak: Haberler.Com