Av. Melih Akkurt: Danıştay 1 mw'lık güneş enerjisi santrali yapımının onanmasına karar verdi.

Av. Melih Akkurt: Danıştay 1 mw'lık güneş enerjisi santrali yapımının onanmasına karar verdi.

Elektrik sektöründe 1 MW'lık güneş enerjisi santrali kurmak isteyen üreticilere Danıştay'dan onay çıktı.

İLANDIR
Av. Melih Akkurt: Danıştay 1 mw'lık güneş enerjisi santrali yapımının onanmasına karar verdi.

1 MW'lık proje başvuruları için dağıtım şirketlerinden alınan izinlerde yaşanan sıkıntıların aşılmasında konusunda Avukat Melih Akkurt tarafından başlatılan hukuk mücadelesi başarıya ulaştı. Güneş santrali (GES) kurmak isteyen ancak dağıtım şirketi tarafından başvurusu reddedilen 16 şirketin avukatlığını yürüten Melih Akkurt'un hukuk mücadelesi sonunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, şirketlerin talebi doğrultusunda yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. İdare Mahkemesi'nin kararı Danıştay 13. Daire tarafından da onanmasına karar verildi. Çok sayıda elektrik üreticisini ve dağıtım şirketini yakından ilgilendiren karar özellikle elektrik sektöründeki yerli üreticiler tarafından 'müjde' olarak değerlendiriliyor.

Avukat Melih Akkurt'un açtığı dava neticesinde yerli elektrik üreticilerinin önü açıldı. Lisanssız üretim yapma başvurularının değerlendirilmesinde, 'yalnızca mevzuatın baz alınması gerektiği' hükmedilen söz konusu karar, güneş enerjisinin lisanssız elektrik üretimi yapmaya hazırlanan yerli üreticilerin umudunu arttırdı.

Akkurt'un 16 şirketin yaptığı 46 başvuru için yürüttüğü hukuki sürecin sonunda Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, AKEDAŞ'ın şirketlerin yaptığı bağlantı başvurusunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın mevzuatta yer almayan olumsuz görüşüne dayanarak reddedemeyeceğine karar vermiş ve yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

AKEDAŞ'ın başvuruları ön değerlendirme ve teknik değerlendirme süreçlerinden geçirdikten sonra sonuçlandırması gerekirken; mevzuatta yer almayan bir prosedür işlettiğine dikkat çeken İdari Mahkeme'nin kararında; "Bu işlemin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların oluşacağı konusunda duraksama bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir" gerekçesiyle karar verilmiş ve anılan karar Danıştay 13. Dairesi tarafından da onanmıştır.

YAKLAŞIK 3 BİNE YAKIN BAŞVURU REDDEDİLMİŞ İDİ.

Uzmanlar, Türkiye'de şu ana kadar lisanssız üretimde yaklaşık 5 bin 500 başvurunun olumlu sonuçlandığına ve 3 bin başvurunun da dağıtım şirketleri tarafından reddedildiğine dikkat çekiyor.

Avukat Melih Akkurt'un hukuki mücadelesi sonrasında alınan karar, yerli elektrik üreticilerinin ürettiği elektriğin enerji piyasasına girişini kolaylaştırması açısından önem taşıyor. Sonuç olarak yargıdan çıkan bu karar elektrik sektörünün büyümesi ve tüketicinin daha ucuz elektrik imkanına ulaşması sonucunu doğuracak.

SİSTEM NASIL İŞLETİLİYOR ?

Mevzuat elektrik üretiminde 1 MW'a kadar üretim için lisans almaya gerek kalmadan elektrik tesisi kurulabiliyor. Yatırımcı lisanssız olarak güneş, rüzgar, su gibi kaynaklardan üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriğin fazlasını devlete satabiliyor. Ancak ürettiği elektriği bu yolla satmak isteyen yerli üreticilerin son dönemde dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda sıkıntılar yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkan sorun üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu mercek altına aldı.

TEDAŞ KONUYU MERCEK ALTINA ALMIŞ İDİ.

Şu anki mevzuata göre elektrik üretiminde 1 MW'a kadar üretim için lisans almaya gerek kalmadan elektrik tesisi kurabiliyor. Lisanssız yatırımcı bu şekilde güneş, rüzgar, su gibi kaynaklardan üretim yapabiliyor ve ürettiği elektriği bu yolla satmak isteyen yerli üreticiler son dönemde dağıtım şirketlerinden izin alma konusunda sıkıntılar yaşamaya başladı. Çeşitli gerekçelerle izin alma süreci olumsuz sonuçlanan ve bu alanda çifte standart niteliğinde uygulamalar olduğunu belirten üreticilerin şikayetleri üzerine TEDAŞ da konuyu mercek altına aldı bir yandan dağıtım şirketlerine yönelik inceleme başlatan TEDAŞ, konuyla ilgili 21 dağıtım bölgesinde uygulama birliği oluşturmak ve küçük üreticilerin önünü açmak için yasal mevzuat değişikliğini gündemine aldı.